Effektivare gårdsbesök hägrar för husdjursgårdar

Helsingfors 22.06.2017, 09:48PolitikJord- och skogsbruksministeriet föreslår att gårdsbesöken som görs i övervakningssyfte på husdjursgårdar ska effektiveras. Ministeriet vill att man i framtiden ska kunna granska flera saker under ett och samma besök. - I samband med övervakningen av husdjursstöd ska man samtidigt kunna kontrollera att till exempel kraven i fråga om mjölkhygien och salmonella uppfylls. Vi föreslår att...

Äänekoskis nya massafabrik öppnar i augusti

Helsingfors 21.06.2017, 13:06EkonomiÄänekoskis stora massafabrik påbörjar sin verksamhet i mitten av augusti, berättar Metsä Group. Den nya fabriken börjar leverera massa åt sina kunder i början av september. Fabriken har en produktionskapacitet på 1,3 miljoner ton massa i året. Enligt Metsä Group kommer fabriken att uppnå sin maximala kapacitet ett år efter att den startats. Förutom massa producerar...

Lantbruket är sårbart för klimatförändringar

Världens bönder samlas i Helsingfors Helsingfors 14.06.2017, 20:19InrikesOrganisationen för världens bönder WFO håller som bäst generalförsamling i Finlandiahuset i Helsingfors. Tyngdpunktsområden för mötet är livsmedelstrygghet, klimatförändringen, producenternas position i matkedjan och internationell handelspolitik. I mötet deltar representanter och sakkunniga från femtio olika länder. Mötet ordnas i Finland som en del av landets och...

Croissanternas framtid hotad?

Paris 14.06.2017, 11:33UtrikesCroissanter och andra läckerheter från franska bagerier kan vara hotade. Enligt franska bageriföretagare har smörets pris stigit med 90 procent under ett år vilket gör det svårt att bedriva lönsam verksamhet. - Tyvärr håller situationen på att bli värre och det finns en risk att smöret helt och hållet tar slut inom de närmaste...

Primörer besegrade kylan - vi får nypotatis till midsommarbordet

Helsingfors 12.06.2017, 14:15InrikesTrots det kalla vårvädret hinner primörerna till midsommarbordet i vanlig ordning. Primörernas och färskpotatisens skördetid börjar under midsommarveckan, uppger Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK. Odlarnas tålamod har i år satts på prov på grund av det ovanligt kyliga vårvädret. Primörerna har växt långsamt och på grund av den hotfulla nattfrosten måste man flytta på plantorna...

MTK firade 100 år med traktorer och hästar i Helsingfors centrum

Helsingfors 09.06.2017, 15:33InrikesCentralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK firade sitt hundraårsjubileum med att hämta arbetsmaskiner, traktorer och arbetshästar till Helsingfors centrum. En kavalkad på cirka 70 arbetsmaskiner från landsbygden rullade från Järnvägstorget upp längs Mannerheimvägen mot Mässcentrum. De övriga cirka 30 maskinerna förblev parkerade på Järnvägstorget. Syftet med kavalkaden och torgevenemanget i landsbygdsanda var enligt MTK att lyfta...

Litet stöd till Finlans skogsåsikt av EU-parlamentet

Bryssel 30.05.2017, 16:56PolitikEU-parlamentets lantbruksutskott är av samma åsikt som Finland när det gäller skogarnas omstridda kolsänka, uppger utskottets medlem Hannu Takkula (C). Utskottet uppger att man måste följa med skogsmassans utveckling genom uppdaterade siffror, inte genom slumpmässigt utvalda historiska uppgifter. Utskottet gav på tisdagen sitt utlåtande om LULUCF-beräkningen som intresserar finländarna. Frågan gäller hur man räknar ut skogarnas...

Enkät: Starkt stöd för jordbruksstöd i Finland

Helsingfors 26.05.2017, 07:13InrikesMajoriteten av finländarna anser att det finns ett behov av jordbruksstöd, framkommer det i en enkätundersökning som tidningen Maaseudun Tulevaisuuden låtit göra. 64 procent av de personer som svarade på enkäten anser att jordbruksstödet behövs, bland annat för att maten ska räcka till, för matens kvalitet och för att jordbrukare ska kunna försörja sig. Kring var...