Forskarna: Minska avverkningar

Helsingfors 24.03.2017, 16:39InrikesTiotals professorer, docenter och forskare kräver att Finland stävjar utnyttjandet av skogen. De skriver i ett brev till regeringen att redan den rådande skogshushållningen hotar naturens mångfald. Finland har förbundit sig vid att stoppa utarmningen av naturens mångfald fram till 2020. Trots att hotet mot skogsarterna i Finland inte ökat de senaste åren bedömer brevskrivarna att...

Lantbruket skulle tyna bort utan stöd

Helsingfors 23.03.2017, 16:22EkonomiLandsbygdsverket motiverar utbetalningen av lantbruks- och landsbygdsstöd med målsättningen att utveckla landsbygdens livskraft, vilket är ett element i EU:s lantbrukspolitik. Enligt landsbygdsverket skulle Finland ha varken lantbruk eller livsmedelsförädling i någon betydelsefull mening utan stöden. Landsbygden skulle inte heller vara bebodd i någon vid utsträckning. Lantbruket är en viktigt för sysselsättningen i Finland. Hela livsmedelsproduktionen sysselsätter...

Grönsaksodlarna får stora lantbruksstöd

Antti Herlin fick nästan halv miljon i stöd Helsingfors 23.03.2017, 15:35EkonomiValio, Andelslaget Närpes Grönsaker, Jeppo Lantgris och Agrifutura fick de största lantbruksstöden i fjol. Det framgår av Landsbygdsverkets statistik. Valio uppger ändå att av de 2,1 miljoner euro i understöd som bolaget fått är 1,9 miljoner skolmjölksstöd som kommunerna gynnas av eftersom de kan...

Två miljarder i jordbrukarstöd

Helsingfors 23.03.2017, 10:53EkonomiLandsbygdsverket betalade cirka 1,9 miljarder euro i jordbrukarstöd i fjol. Ungefär hälften av summan är nationellt finansierade stöd och hälften EU-stöd. Ungefär 60 000 mottagare fick stöd i fjol, varav 55 000 var gårdbruksenheter. Av de 20 som fick mest odlarstöd var endast en en odlare. De övriga stödtagarna var kött- eller mjölkproducenter. ...

Antti Herlin fick 400 000 i lantbruksstöd

Helsingfors 23.03.2017, 10:38EkonomiAntti Herlin, som är huvudägare i hiss- och rulltrappsbolaget Kone, fick i fjol över 400 000 euro i lantbruksstöd, framgår det av Landsbygdsverkets uppgifter. Enligt finanstidningen Forbes lista är Herlin rikast i Finland. Lantbrukarcentralen MTK:s ordförande Juha Marttilas lantbruksföretag fick cirka 134 000 euro. Sampos Björn Wahlroos, Nokias förre vd Jorma Ollila samt jordbruks- och miljöminister...

Finlands fiskexport ökade

Helsingfors 22.03.2017, 12:42EkonomiFinland exporterade fisk och fiskprodukter till ett värde av 57 miljoner i fjol, rapporterar Naturresursinstitutet (Luke). Det här var en ökning med 19 miljoner euro jämfört med året innan. Exportvolymen ökade med två miljoner kilo till 71 miljoner kilo. Av produkterna exporterades 80 procent som livsmedel. De viktigaste produkterna som exporterades som människoföda mätt enligt...

Temer: Brasilianskt kött är tryggt att äta

Brasilia 20.03.2017, 13:06UtrikesBrasiliens president Michel Temer försäkrar att man fortfarande kan lita på att brasilianskt kött håller kvalitén. Temer sade på söndagen under ett möte med ambassadörer att problemen som uppdagats endast gäller några företag. Enligt Temer hör kvalitetskontrollerna inom Brasiliens köttindustri till världens mest ansedda. Temer bjöd in ambassadörerna från de största importörsländerna på en köttmiddag för...

Avokado

Stockholm 20.03.2017, 06:40UtrikesAvokadon växer på ett 15-20 meter högt träd. Arten härstammar från bergsområden i norra Guatemala och södra Mexico men odlas i många tropiska och subtropiska trakter för fruktens skull. Arkeologiska utgrävningar har påträffat avokadokärnor i 10 000 år gamla kulturlager i Mexiko. Frukten, som är ett enfröigt bär, är päronformig, 10-15 cm lång, med skrovligt, grönt...