JSM: Lantbruksföretagare intresserade av trafikbiogas - låga antalet biogasfordon en flaskhals

Jord- och skogsbruksministeriet har utrett gårdarnas möjligheter att producera och sälja trafikbiogas. Företagare är intresserade av att producera och distribuera biogas, men antalet biogasfordon är så lågt att biogasanvändningen ökar långsamt.I utredningen ingår flera förslag till att slopa byråkrati och förbättra verksamhetsförutsättningarna särskilt för små biogasanläggningar. Utredningen omfattade i synnerhet produktion av biogas för trafik och gårdarnas arbetsmaskiner samt biogasanläggningar...

JSM: ​Anslaget tillåter inte full ersättning för skador som stora rovdjur orsakade i fjol

Värdet av skador orsakade av stora rovdjur uppgick i fjol till 11,9 miljoner euro. Anslaget i statsbudgeten, det vill säga 8,9 miljoner euro, räcker inte till att ersätta skadorna fullt ut. Ersättningarna måste skäras ned med 26 procent, det vill säga med ca tre miljoner euro. Över 94 procent av skadorna var skador på ren.Enligt viltskadelagen ersätts skador som orsakats...

JSM: Jaana Husu-Kallio fortsätter som kanslichef vid jord- och skogsbruksministeriet

Rättelse av jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 19.4.2018Det pressmeddelande som ministeriet publicerade om Jaana Husu-Kallios utnämning till kanslichef innehöll ett skrivfel. Den nya tjänsteperioden löper från den 1 februari 2019 till den 31 januari 2024.Reviderat pressmeddelande:Statsrådet utnämnde i dag den 19 april 2018 vet.med.dr Jaana Husu-Kallio till kanslichef vid jord- och skogsbruksministeriet för tiden 1.2.2019 - 31.1.2024. Husu-Kallio har arbetat som...

Conny Söderbacks Trädgård Oy Ab vald till året kvalitetsproducent av växthusgrönsaker

Inhemska Trädgårdsprodukter r.f. har till året kvalitetsproducent av växthusgrönsaker valt Conny Söderbacks Trädgård Oy Ab på basen av god kvalitét, gott rykte och företagets framstående verksamhet. Företaget som finns i Pörtom har specialiserat sig på odling av sallat året om och drivs av Conny Söderback och Lisbeth Kosonen. Utmärkelsen delades ut på ÖSP:s vårmötes igår tisdag 17.4.2018. För mera info Johanna SmithTf...

JSM: Finland och Sverige fördjupar skogssamarbetet - Nu ska länderna utveckla biobaserade lösningar tillsammans

Minister Jari Leppä och minister Sven-Erik Bucht på Hanaholmen 18.4.2018. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht berättade om ett fördjupat samarbete mellan länderna på en konferens i Esbo den 17 - 18 april 2018. Enligt ett intentionsavtal mellan VTT och den svenska RISE ska samarbetet intensifieras i områden som gäller bioraffinaderier, biomaterial, termokemi, cirkulär bioekonomi och digitala...

JSM: Finland och Sverige förenar sina krafter för att öka export av livsmedel

Sverige har tagit ett historiskt steg i utvidgning av samarbetet inom livsmedelsexport.  Samarbetet mellan myndigheter och exportfrämjande organisationer backar upp båda ländernas mål att i betydande grad öka livsmedelsexporten, skapa nya marknader och förbättra Finlands och Sveriges konkurrenskraft jämfört med de europeiska grannländerna. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht presenterade en samarbetsplan för livsmedelsexport på Hanaholmen...

ÖSP:s vårmöte: Förbundsordförande Tomas Långgårds hälsningsanförande

ÖSP:s vårmöte i Vörå Bästa förbundsmötesdelegater, SLC:s ordförande Mats Nylund,  inbjudna gäster, ÖSP:are, mina damer och herrar! Varmt välkomna till ÖSP:s vårmöteVi inleder mötet genom att hedra minnet av vår hedersordförande Håkan Malm, som gick bort den 7 januari, med en tyst minut. Bästa mötesdeltagare,Trots att producentpriserna hade en svag positiv utveckling under 2017, visar uppgifter från lönsamhetsbokföringsgårdarna att näringens lönsamhet fortfarande är...

JSM: Jordbruksministrar understödde förslaget till bekämpning av otillbörliga handelsmetoder

EU-rådet för jordbruk och fiske sammanträdde i Luxemburg måndagen den 16 april 2018. På mötesagendan stod diskussion om bekämpning av illojala handelsmetoder i livsmedelskedjan och minskning av matsvinn och -avfall. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företrädde Finland vid mötet.Jordbruksministrarna understödde brett kommissionens förslag till att förebygga otillbörliga handelsmetoder. Enligt deltagarna är åtgärder på EU-nivå nödvändiga. Kommissionär Phil Hogan påpekade att...