Mavi: Utbetalningen av jordbrukarstöd fortsätter i slutet av november

Utbetalningen av jordbrukarstöd fortsätter i slutet av novemberI november betalar Landsbygdsverket ut förskotten på ersättning för djurens välbefinnande, de nationella åkerstöden och kompensationsersättningens restbelopp.  Ersättningen för djurens välbefinnande börjar betalas ut 22.11. Den första utbetalningsdagen för nationella åkerstöd och kompensationsersättningens restbelopp är 29.11. Till husdjursgårdar betalas sammanlagt cirka 30 miljoner euro i förskott på ersättning för djurens välbefinnande. Svin- och fjäderfägårdarna...

MM: Förbränning av naturgödsel blir enklare från och med i morgon, anvisningar klara

Att använda hästspillning och naturgödsel från andra produktionsdjur i energiproduktion ska bli enklare från och med den 15 november. Efter lagändringarna krävs det inte längre något tillstånd för förbränning av naturgödsel i anläggningar som har en effekt på högst 50 megawatt. Det har också tagits fram anvisningar för förbränningen.Ändringar som underlättar förbränning av naturgödsel har införts i miljöskyddslagen och i...

JSM: Uppgifterna om aktielägenheter till nytt register från och med år 2019

I Finland införs nästa år ett elektroniskt aktielägenhetsregister som småningom samlar in heltäckande uppgifter om ägande och pantsättning av bostadsaktier. Aktieböckerna överförs till Lantmäteriverket Registreringen av uppgifterna om ägande och pantsättning inleds när den nya lagstiftningen träder i kraft vid ingången av 2019. Nya bostadsaktiebolag bildas därefter endast digitalt och några aktiebrev trycks inte längre på papper. Aktierna i nya bostadsaktiebolag införs...

Luke: Mängden matpotatis i lager har minskat med tio miljoner kilo jämfört med hösten 2017

I mitten av oktober uppgick mat- och livsmedelsindustripotatisen i gårdarnas potatislager till 194 miljoner kilo, av vilket mängden matpotatis utgjorde 160 miljoner kilo. Jämfört med hösten 2017 var mängden potatis i lager totalt två miljoner kilo mindre, och mängden matpotatis i lager minskade med tio miljoner kilo. Under sommaren 2018 blev tillväxtperioderna inte mindre krävande. Regnen 2017 byttes i torka och...

JSM: Även små aktörer kan minska matsvinn genom livsmedelsdonationer

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har tagit ställning till matdonationer och föreslagit ett förenklat system som säkerställer den donerade matens livsmedelssäkerhet. Det system som EFSA rekommenderar har redan i flera års tid tillämpats i Finland. Målet är just att förenkla mathjälpsverksamheten och minska matsvinnet. Enligt EFSA:s meddelande den 7 november är målet att även små affärer och restauranger ska få det...

JSM: Nu söks en ort för nästa Landsbygdsparlament

Vill ni få besök från hela Finland? Nästa landsomfattande, landsbygdsutvecklingens och landsbygdspolitiska diskussionens evenemang nummer ett, Landsbygdsparlamentet, arrangeras 1-3.10.2020 någonstans på den finländska landsbygden. Var? Platsvalet kan man påverka genom att skicka in eget förslag. Landsbygdsparlamentet sammanför inspirerade aktörer, forskare, utvecklare och politiker från olika delar av Finland. Förra året arrangerades Landsbygdsparlamentet för första gången som nationellt evenemang och...

JSM: Ändrade villkor för stödet för odling av dill och persilja i växthus samt för lagringsstödet

Villkoren för stödet för odling av dill och persilja i växthus samt för lagringsstödet för trädgårdsväxter inom systemet med nationellt stöd till södra Finland och systemet med nordligt stöd kommer att ändras från och med vegetationsperioden 2019. När det gäller årlig över sju månader lång odling av dill och persilja i växthus kommer odlingssättet som bygger på att odlaren sår fröna...

Evira: Lagstiftningen förnyas med sikte på effektivare bekämpning av växtskadegörare

På grund av klimatförändringen och den internationella växthandeln sprids växtskadegörare allt mera till nya områden. I en ny livsmiljö kan de orsaka betydande skador på naturen samt jord- och skogsbruket och trädgårdsodlingen. EU svarar på utmaningen genom att förnya lagstiftningen om växtskadegörare. Den nya lagstiftningen träder i kraft i december 2019. ”Även i Finland har man under de senaste åren blivit...