JSM: Ansökan om finansiering för projekt som gäller blå bioekonomi aktuell

Jord- och skogsbruksministeriet söker aktörer för att genomföra projekt inom blå bioekonomi. Temat är digitalisering. Ansökningstiden löper ut den 15 maj 2018 och det reserverade anslaget uppgår till 1,0 miljon euro.Finansieringen ska bidra till att tillämpa ny teknik, liksom digitalisering, robotisering oh plattformsekonomi.  Syftet är att förbättra vattensäkerheten och öka tillväxten i affärsverksamheten som baserar sig på hållbar användning av...

Mavi: Vilda bär plockades i mindre mängder

Fjolårets bärskörd mognade några veckor senare än normalt och var medelmåttig. Lingon var det vilda bär som det plockades mest av, cirka 5 miljoner kilogram, men lingonskörden var minde än hälften av det föregående årets skörd. Blåbärsplockningen resulterade i 3,6 miljoner kilogram. Den mängd hjortron som plockades till försäljning var drygt 220 000 kilogram. Särskilt i de östra delarna av...

WWF letar efter Årets miljövänligaste Östersjöbonde

SLC - Far Bete6 Mw

För sjunde gången går WWF:s tävling av stapeln för att utse Östersjöns mest miljövänliga lantbrukare. I det första skedet utses i varje land en nationell vinnare som får ett pris på 1 000 euro samt en gratis resa till konferensen där hela tävlingens vinnare offentliggörs. De nationella vinnarna deltar i finalen där priset är 10 000 euro. Lantbrukare som är föregångare...

Mavi: Transportstöd för sockerbeta får sökas fram till 30.4.

Ansökan om transportstöd för sockerbeta 2017 har inletts. Ansökningsblanketten finns att få på Mavis websidor www.mavi.fi (Guider och Blanketter). Blanketten lämnas senast 30.4.2018 till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet som fattar beslut om stödet. Transportstödet för sockerbeta är ett nationellt finansierat stöd som betalas i form av stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis -stöd till sockerbetsodlare som ersättning för kostnaderna för att transportera...

JSM: Minister Leppä: Kompetens och förnyelse centrala för landsbygdens livskraft

Landsbygdspolitiska rådet samlades till möte 28.3. i Ständerhuset. Under mötet behandlades bland annat förnyelsen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, landskapsreformen samt aktuellt inom landsbygdens företagande.– Kompetens och förnyelse är centrala för landsbygdens livskraft, sade rådets ordförande, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, under mötet.– Landskapsreformen och den nya programperioden påverkar på ett väsentligt sätt landsbygdens företagsservice. Koordineringen av finansieringsmöjligheter är allt viktigare...

Evira: H5-fågelinfluensa hos havsörn som hittats i Pargas

I Egentliga Finland har vårvinterns första fall av fågelinfluensa påträffats. I Sydmo i Pargas infångades en havsörn i dåligt skick, och vid undersökning konstaterades att den hade fågelinfluensa av typ H5, som är högpatogen och alltså orsakar hög dödlighet hos fåglar. Senast högpatogen fågelinfluensa påträffades i Finland var sommaren 2017. Fjäderfän och andra fåglar som hålls som husdjur ska hållas...

JSM: EU-stöd för misslyckad höstsådd

Regeringen fastställde i dag den 28 mars 2018 storleken av EU-stödet per hektar som betalas jordbrukare för de förluster som följde av översvämningar och kraftiga regn i höstas. Stöd kan beviljas till ett belopp av högst 15 euro per hektar.Stödets storlek ses över vid  behov när den slutliga totala arealen som ger rätt till stöd klarnar. I stöd kan betalas...

JSM: Regeringen fastställde stödet för biodling 2018

Regeringen beslutade i dag den 28 mars 2018 att det nationella stödet för biodling enligt antalet bisamhällen 2018 är 17 euro för ett övervintrat och ofördelat bisamhälle. Närmare 400 biodlare får sammanlagt ca en halv miljon euro i stöd.Målet med stödet är att kompensera de konkurrensnackdelar som följer av Finlands ogynsamma förhållanden och trygga en fortsatt biodling och sektorns möjligheter...