Arbets- och näringsministeriet: Nu används lika mycket förnybar energi som energi från fossila källor

År 2017 ökade andelen förnybar energi av den totala energianvändningen till samma nivå som andelen energi från fossila importerade bränslen. Att priset på utsläppsrätter har stigit främjar investeringar i och användning av förnybar energi, och den tekniska utvecklingen gör investeringar i vindkraft lönsammare. Dessa uppgifter framgår av en branschrapport om sektorn för förnybar energi som publicerades den 29 november 2018. Användningen...

Evira: Livsmedelsverket.fi sammanför de offentliga tjänsterna inom livsmedelskedjan till en enda webbplats

I början av år 2019 publiceras webbplatsen livsmedelsverket.fi som sammanför flera offentliga tjänster inom jordbruket och livsmedelssäkerheten. Samtidigt går evira.fi och mavi.fi till historien.   Då Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Landsbygdsverket (Mavi) och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster (Mitpa) vid årsskiftet går samman, sammanförs också tjänsterna de erbjuder till en enda webbtjänst. Med sammanslagningen av ämbetsverken eftersträvas en smidig kundservice i hela...

Äkta smak: Marknadsföringshandbok för små matföretag

SLC - Aktasmak Aitojamakuja Elintarvikeyritysten Markkinointivinkit Se Parm 2018 11

Landsomfattande koordineringsprojekt inom närmat har utgett en marknadsföringshandbok för företagare. Syftet med handboken är att ge information och praktiska tips till små matföretag för marknadsföring. - Utredningen som utfördes i samband med närmatstävlingarna visade att företagare skulle kunna få mer synlighet genom att delta mera aktiv i tävlingarna. Vi bestämde oss för att skapa denna handbok, eftersom det har varit många...

Mavi: Överdirektörer och ICT-direktör till Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets överdirektörer och ICT-direktör har valts. Livsmedelsverket inleder verksamheten från början av år 2019.Till överdirektör för landsbygdslinjen utsågs direktören för Livsmedelssäkerhetsverkets avdelning för växtproduktion, agronomie- och forstdoktor Matti Puolimatka. Till överdirektör för linjen för livsmedelskedjan utsågs direktören för Livsmedelssäkerhetsverkets avdelning för forskning och laboratorietjänster, veterinärmedicine doktor Pia Mäkelä.Till överdirektör för laboratorie-och forskningslinjen utsågs direktören för Livsmedelssäkerhetsverkets forskningsenhet för kemi, filosofie doktor...

JSM: Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken i full gång - kom med förslag till workshopdeltagare!

Jord- och skogsbruksministeriet 15.11.2018 14.09 | Publicerad på svenska 20.11.2018 kl. 9.04 Arbetet med reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) pågår som bäst. Den gemensamma politiken tjänar såväl lantbruksföretagare, landsbygdens invånare som övriga landsbygdsföretagare.På jord- och skogsbruksministeriets nya CAP-sidor finns ministeriets arbetsgrupper, en lista över workshopparna och grundläggande information om beredningsarbetet. På workshopparna kartläggs behov och samlas in idéer om gemensamma...

JSM: Reform av jordbrukspolitiken och växtskydd på dagordningen för EU:s ministerråd

EU:s jordbruksministrar sammanträder i Bryssel den 19 november för att diskutera den jordbrukspolitiska reformen 2021 - 2027 med särskild fokus på politikens genomförande, tillsyn och marknadsåtgärder. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet. Att bygga upp en ny modell för att genomföra politiken siktar till en äkta förenkling och ökad subsidiaritet. Att länderna koncentrerar sig på uppföljning av resultaten...

Mavi: Utbetalningen av jordbrukarstöd fortsätter i slutet av november

Utbetalningen av jordbrukarstöd fortsätter i slutet av novemberI november betalar Landsbygdsverket ut förskotten på ersättning för djurens välbefinnande, de nationella åkerstöden och kompensationsersättningens restbelopp.  Ersättningen för djurens välbefinnande börjar betalas ut 22.11. Den första utbetalningsdagen för nationella åkerstöd och kompensationsersättningens restbelopp är 29.11. Till husdjursgårdar betalas sammanlagt cirka 30 miljoner euro i förskott på ersättning för djurens välbefinnande. Svin- och fjäderfägårdarna...

MM: Förbränning av naturgödsel blir enklare från och med i morgon, anvisningar klara

Att använda hästspillning och naturgödsel från andra produktionsdjur i energiproduktion ska bli enklare från och med den 15 november. Efter lagändringarna krävs det inte längre något tillstånd för förbränning av naturgödsel i anläggningar som har en effekt på högst 50 megawatt. Det har också tagits fram anvisningar för förbränningen.Ändringar som underlättar förbränning av naturgödsel har införts i miljöskyddslagen och i...