Evira: Dags att kontrollera förekomsten av koloradoskalbaggar

Den varma försommaren har varit gynnsam för koloradoskalbaggarnas utveckling, men luftströmmarna har i allmänhet inte varit gynnsamma för en invasion av skalbaggar. I fjol var sommaren inte gynnsam för spridning och utveckling av koloradoskalbaggar i Finland och inte en enda ny förekomst av koloradoskalbaggar hittades. Livsmedelssäkerhetsverket Evira framhåller att alla potatisodlare nu på eget initiativ ska kontrollera potatisblasten. Det kan hända...

​Minister Leppä: Finlands deltagande som partnerland vid Grüne Woche-mässan främjar vår livsmedelsexport

Finland är partnerland vid den internationella mässan Grüne Woche i Berlin 2019. Genom att medverka i större utsträckning än vanligt eftersträvar man synlighet för Finland som matturismmål och som landet med de många sjöarna och skogarna och världens nordligaste och renaste livsmedel. Tyskland är ett av målländerna för Finlands livsmedelsexport, och livsmedelsexporten till Tyskland främjas nu starkt genom tillväxtprogrammet Food from...

MMM: Livsmedelskedjans aktörer ska tillsammans hitta lösningar som förbättrar jordbrukets lönsamhet

Aktörer i livsmedelskedjan var den 19 juni inbjudna till Villa Bjälbo av statsminister Juha Sipilä och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Avsikten var att diskutera jordbrukets lönsamhet. Vid mötet informerade ministrarna att de kallat bergsrådet Reijo Karhinen till utredare med uppgift att fundera ut sätt som hjälper att förbättra jordbrukets lönsamhet. Målet är att ta fram en lista på åtgärder...

MM: ​Finland ordförande för skyddskommissionen för Östersjön - Målet en ambitiös och genomförbar aktionsplan för Östersjön

I början av juli inleder Finland sitt ordförandeskap i Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM). Den viktigaste uppgiften under Finlands tvååriga ordförandeskap är att uppdatera den aktionsplan för Östersjön som antogs 2007. I den uppdaterade aktionsplanen ska det ingå åtgärder som bidrar till att målet om god status i Östersjön nås före 2030.På Finlands initiativ ska HELCOM ta...

Mavi: Färre än 50 000 gårdar lämnade in ansökan om samlade jordbrukarstöd

Cirka 49 700 gårdar lämnade in stödansökan i samband med jordbrukarnas huvudstödansökan som avslutades i medlet av juni. I år var det första gången som färre än 50 000 gårdar ansökte om stöd. Antalet jordbrukare som lämnade in ansökan om samlade jordbrukarstöd var nu ungefär 3 500 färre än år 2015, då man för första gången kunde ansöka om stöden...

Mavi: Namnskydd söks för Äkta basturökt skinka

EU:s namnskydd söks för namnen ”Aito saunapalvikinkku” och ”Äkta basturökt skinka”. Den som ansöker om skyddad geografisk beteckning (SGB) är Saunapalviyhdistys ry.”Aito saunapalvikinkku”/”Äkta basturökt skinka” röks med alved i rökbastu genom direkt rökning. Värmebehandlingstiden är åtminstone 12 timmar. Utmärkande för produkten är doften och smaken av rök från den alved som använts vid rökningen. Köttprodukten är framställd av intakta muskler...

Luke: Vad åt vi i Finland 2017

Finländarna konsumerade i fjol i genomsnitt 160 kilo flytande mjölkprodukter, 81 kilo kött, 80 kilo spannmål, 65 kilo frukt och 64 kilo grönsaker. Detaljerna framgår av Naturresursinstitutets (Luke) preliminära uppgifter om näringsbalansen. Den totala konsumtionen av kött låg på ungefär samma nivå som förra året, 81 kilo per person, inklusive vilt och ätbara inre organ. Konsumtionen av fjäderfäkött ökade med sex...

Luke: Ökad kvalitet och tillförlitlighet för mjölkgårdarna – ny typ av mätning av mjölken och fodret i realtid hjälper att optimera produktionen

VTT och Naturresursinstitutet utvecklar en ny intelligent och konkurrenskraftig teknikplattform för att förbättra mjölkgårdarnas lönsamhet. I förlängningen hoppas man på en kommersialisering genom samarbetspartnernas egna satsningar. I lösningarna förenas ren finländsk mjölkproduktion samt optiska mättekniker, datatrafik och digitalisering, vilka gör att exempelvis kvalitetsmätningar av mjölken och fodret i realtid blir rutiner på mjölkgårdarna. Lösningarna kommer att testas i praktiken på...