SLC och LF söker kanslist

SLC - Annons 110X125 Slc Soker Kanslist 2017 10

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) är en intresseorganisation för lantbrukssektorn med aktiva förbund i Svenskfinland. SLC är även utgivare av tidningen Landsbygdens Folk.  Då vår nuvarande kanslist efter många års trogen tjänst går i pension söker vi från och med 1.1.2018 en ny kanslist som har en positiv inställning, tar initiativ, är smidig, har organiseringsförmåga, och som trivs med nya uppdrag. Tjänsten...

Eviras vetenskapsdag 12.10.2017

Under Livsmedelssäkerhetsverket Eviras vetenskapsdag som är öppen för alla har man möjlighet att stifta bekantskap med den vetenskapliga forskningen inom områdena växter, djurens hälsa och välfärd och livsmedelssäkerhet. Liksom tidigare har också lagts fram posters som koncentrerat ger information om de senaste forskningarna. Vetenskapsdagen är öppen för alla och ingen förhandsanmälan krävs. Vetenskapsdagen arrangeras kl. 11.30 - 15.30 i Evira-huset, Mustialagatan 3...

JSM: EU-rådet diskuterar Östersjöfisket och marknadsläget inom jordbrukssektorn

EU:s jordbruksministrar sammanträder den 9 oktober i Luxemburg för att diskutera nästa års fiskemöjligheter för Östersjön samt marknadsläget inom jordbrukssektorn och sektorns roll i FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.Ministerrådet beslutar om fiskekvoterna för Östersjön för 2018 utifrån ett förslag från kommissionen. Finland understöder att man utnyttjar fiskbestånden i Östersjön i enlighet...

Mavi: Lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2017 får sökas fram till 27.10.

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter får fram till 27.10.2017 sökas för trädgårdsprodukter som ska lagras. Trädgårdsprodukter som berättigar till lagringsstöd är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål.Ansökningsblankett 228 med ifyllnadsanvisningar och bilageblanketter finns att få på adressen Mavi.fi i punkten Stöd och service/ Lagringsstöd för trädgårdsprodukter. Ansökningsblanketten ska senast 27.10.2017 lämnas in...

Mavi: Höstanmälan kan nu lämnas in i Viputjänsten

I Viputjänsten kan jordbrukarna anmäla de skiften på vilka de genomför miljöersättningsåtgärderna placering av flytgödsel i åker, återanvändning av näringsämnen och organiskt material eller växttäcke vintertid. Höstanmälan för miljöersättning kan göras i Viputjänstens elektroniska ärendehantering fram till 31.10.I år är det enklare än förut att göra höstanmälan, eftersom uppgifterna om gödselmedel för ett skifte går att kopiera över också till...

JSM: Lindrade krav på tvärvillkoren för jordbrukarstöd

Regeringen beslutade som ett led i spetsprojektet för avveckling av normer om en lindring av bestämmelserna i statsrådets förordning gällande tvärvillkoren för jordbrukarstöd. Lindringarna medför inga ändringar i den nationella lagstiftningen i övrigt och påverkar inte heller tillsynen enligt dem, men däremot jämkar de påföljderna för överträdelser i fråga om stöden. En ändring av förordningen var nödvändig för att EU:s jordbrukarstödsystem...

Luke: Asien blir allt viktigare för skogsindustrins utrikeshandel

År 2016 var exportvärdet av skogsindustriprodukter 11,4 miljarder euro, vilket utgjorde 22 procent av Finlands varuexport.”Realvärdet av Finlands varuexport har sjunkit jämfört med medelvärdet under de fem föregående åren. Skogsindustriprodukternas andel av den totala varuexporten har dock samtidigt ökat”, säger forskare Eeva Vaahtera på Naturresursinstitutet (Luke). Merparten av träet importerades från RysslandEnligt Lukes statistik ”Skogsindustrins utrikeshandel” importerades 9,8 miljoner kubikmeter rundvirke...

JSM: Statens nyutnämnda näringsdelegation vill att matdiskussionen ska baseras på forskning

Statens nya näringsdelegation har tillsatts och den inleder sin treåriga mandatperiod i oktober. Delegationen är oroad över ojämlikheten mellan medborgarna i fråga om kosten, övervikten hos barn och att föreställningar i allt högre grad väger tyngre än vetenskapligt bevisbar information i kostdiskussionen.Ordförande för delegationen, som tillsattes i september, är Sebastian Hielm, livsmedelssäkerhetsdirektör vid jord- och skogsbruksministeriet och vice ordförande är...