JSM/MM: METSO-handlingsplanen nu halvvägs – skyddet framskrider enligt tidtabell

Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna (METSO), som inleddes 2008 och som baserar sig på frivillighet, har nu kommit halvvägs. Handlingsplanen sträcker sig fram till 2025. Hittills har uppemot två tredjedelar av det övergripande skyddsmålet för handlingsplanen nåtts. Åren 2008–2016 har man med METSO-finansiering inrättat nya skyddsområden på mark som ägs av enskilda, kommuner, församlingar och bolag samt förvärvat områden...

Mavi: Finland fick goda resultat vid kommissionens granskningar

Finland har fått goda resultat i kommissionens granskningar under den senaste tiden. År 2015 utförde inspektörer vid kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling granskningar av arealer, landsbygdsprogrammets jordbrukarstöd samt EU-djurbidrag. Vid kontrollerna av arealer och EU-djurbidrag klarade Finland sig utan finansiella korrigeringar. Landsbygdsprogrammets jordbrukarstöd blev föremål för en mindre finansiell korrigering.En av kommissionen beslutad finansiell korrigering innebär att utgifter som...

Luke: Ifjol producerades kött mer än någonsin tidigare

Ifjol producerades 404 miljoner kilo kött vilket är knappt två procent mer än 2015. Köttproduktionen slog rekord tack vare den ökade produktionen av broilerkött. Däremot minskade svinköttsproduktionen och nötköttsproduktionen ökade endast något jämfört med ett år tidigare.Även ägg producerades mer än ett år tidigare medan mjölkproduktionen minskade. Uppgifterna baserar sig på Naturresursinstitutets (Luke) statistik.Produktionen av fjäderfäkött ökade”Produktionen av fjäderfäkött fortsatte...

Mavi:Jordbrukarnas samlade stödansökan inleds med skiftesändringar i april

Jordbrukarnas samlade stödansökan öppnas i vår i två etapper. Från början av april kan man göra skiftesändringar och anmäla uppgifter om jordbruksskiften i Viputjänsten. Stödansökan kan jordbrukarna skicka in från början av maj till medlet av juni.Jordbrukarna bör göra skiftesändringarna, dvs. delningar och sammanslagningar samt inrättande av nya basskiften, redan i april så att kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter hinner behandla ändringarna. Då...

JSM: ​Svanflaggan i viktig roll i förordningen om ursprungsmärkning av mjölk och kött

Förordningen om märkning av ursprunget för mjölk och kött i mejeri- och köttprodukter har preciserats utifrån branschaktörernas kommentarer. Förordningen, som är planerad att träda i kraft sommaren 2017, ger konsumenter mer information om matens ursprung. Förslaget till förordning var på remiss hösten 2016. Utifrån de kommentarer som livsmedelstillverkarna har gett har förslaget nu ändrats. Enligt det uppdaterade förslaget ska märket Gott...

JSM: Ändringar i förordningar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringen fastställde i dag förordningsändringar som gäller tvärvillkoren inom systemet med jordbruksstöd samt stödnivån för lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2016.Kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren preciseradesRegeringen fastställde i dag en förordningsändring som rör tvärvillkor som är ett krav för flera jordbruksstöd. Enligt villkoren tillåter kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden nu minimal jorderosion som betesgång orsakar på permanenta...

Luke: Spannmåls- och potatisskörden tillgodoser den inhemska konsumtionen

Den totala spannmålsskörden på 3,6 miljarder kilo hösten 2016 täcker konsumtionen i Finland så väl att hela 500 miljoner kilo går på export till utlandet. Även potatisskörden på nästan 600 miljoner kilo torde räcka ända till hösten 2017. Det framgår av Naturresursinstitutets senaste statistik över åkerväxter. Årets statistikpublikation är ett led i statistikföringen av åkerväxter som pågått i hundra år. Hösten...

LPA: 100 fall av experthjälp till lantbruksföretagare

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA inledde i början av året sitt projekt Ta hand om bonden. Syftet med projektet är att hjälpa jordbrukare i svårigheter. Under den en och en halv månad som gått har mer än hundra lantbruksföretagare fått avgiftsfri samtalshjälp vid utmaningar vad avser att orka med arbetet, må bra och klara ekonomin. Hjälpen har getts via projektet Ta hand...