Mavi: Stöd som ersätter förlorad höstsådd börjar betalas ut 13.9

Landsbygdsverket kompenserar jordbrukarna för förluster till följd av utebliven eller förstörd höstsådd på grund av den exceptionellt regniga hösten 2017. Utbetalningen av stödet börjar på torsdag 13.9. Stöd som ersätter förlorad höstsådd betalas till cirka 4 400 jordbrukare för sammanlagt cirka 61 000 hektar. För att stöd ska fås förutsätts det att den areal som förstördes eller inte kunde sås var...

Mavi: ​Höstanmälan kan skickas in fr.o.m. 12.9.2018

Jordbrukarna kan skicka in höstanmälan för miljöersättning i Viputjänsten från och med onsdag 12.9. Anmälan gäller de skiften på vilka jordbrukaren genomför miljöersättningsåtgärderna placering av flytgödsel i åker, återanvändning av näringsämnen och organiskt material eller växttäcke vintertid på åkrar. Gårdarna har tid på sig fram till 31.10 att göra anmälan. I år är tiden för att göra höstanmälan längre än förut....

JSM: Irans jordbruksminister på besök till Finland

Islamiska republiken Irans jordbruksminister Mahmoud Hojjati med delegation besöker Finland den 12 - 13 september. Till den officiella delegationen hör omkring 10 personer, bland annat två vice ministrar och en parlamentsledamot. I besöket deltar också en affärsdelegation. Besökets syfte är att utveckla de bilaterala relationerna och utreda samarbetsmöjligheterna på området jord- och skogsbruk. Det finns samarbetstraditioner inom såväl utbildning som forskning...

Stödnivån för förlorad höstsådd och tillståndet att skörda trädor fastställdes

Statsrådet antog i dag en förordningsändring som gäller storleken av det stöd som betalas för misslyckad höstsådd. Stödet beviljas på grund av 2017 års kraftiga regn. Undantagsvis är det är också tillåtet att skörda ekologiska trädor på grund av sommartorkan. Statsrådets förordning som rör misslyckad höstsådd till följd av de svåra väderförhållandena på hösten 2017 har ändrats. Ansökan om stöd inleddes...

JSM: I samband med budgetbehandlingen utlovades extra anslag för uppföljning av vargstammen i Västra Finland - förvaltningsplanen för varg uppdateras i ett brett samprojekt

I samband med budgetbehandlingen utlovades extra anslag för uppföljning av vargstammen i Västra Finland - förvaltningsplanen för varg uppdateras i ett brett samprojektPressmeddelande. Publicerad: 03.09.2018, 13:49 Jord- och skogsbruksministeriet I budgetbehandlingen förra veckan avtalade deltagarna om ett extra anslag för att följa upp vargstammen i Västra Finland. Jord- och skogsbruksministeriet har också inlett ett brett projekt för att uppdatera förvaltningsplanen...

Luke: Missväxt troligen ett faktum

Enligt Naturresursinstitutets beräkningar blir spannmålsskörden 2,7 miljarder kilo 2018. Om beräkningarna slår in blir skörden den sämsta sedan missväxtåret 1987. Utsikterna har försvagats ytterligare sedan skördeprognosen i juli. Efter att en del av skörden har tagits in återstår potatisskörden, och fortfarande finns det spannmålsgrödor, oljeväxter och vall kvar på åkrarna. Den varma och regnfattiga sommaren påverkade skördenivåerna för alla jordbruksgrödor negativt....

LPA: Budgetpropositionen innehåller stödåtgärder för att jordbrukare ska orka med arbetet

Som en del av budgetpropositionen för 2019 har regeringen enats om åtgärder för att trygga den finländska livsmedelsproduktionen. Lönsamheten i lantbruket har sjunkit redan under flera år. Sommarens torka har ytterligare förvärrat situationen på gårdarna. Bland stödåtgärderna på grund av torkan har man också enats om satsningar på att stödja lantbruksföretagare så att de orkar med arbetet. Fortsatt finansiering för projektet...

JSM: Stöd för jordbrukets lönsamhetskris

Regeringen har beslutat anvisa sammanlagt 86,5 miljoner euro för åtgärder som avhjälper jordbrukets lönsamhetsproblem. Även andra EU-länder har drabbats av det ovanligt svåra vädret, men om krisåtgärder har det ännu inte tagits några beslut på EU-nivå. För nationella inkomststöd och nationella komplement till EU-stöd som betalas under åren 2018-2019 reserveras sammanlagt 30 miljoner euro. Enligt jord- och skogsbruksminister Jari Leppä vill...