JSM: Uppgifterna om aktielägenheter till nytt register från och med år 2019

I Finland införs nästa år ett elektroniskt aktielägenhetsregister som småningom samlar in heltäckande uppgifter om ägande och pantsättning av bostadsaktier. Aktieböckerna överförs till Lantmäteriverket Registreringen av uppgifterna om ägande och pantsättning inleds när den nya lagstiftningen träder i kraft vid ingången av 2019. Nya bostadsaktiebolag bildas därefter endast digitalt och några aktiebrev trycks inte längre på papper. Aktierna i nya bostadsaktiebolag införs...

Luke: Mängden matpotatis i lager har minskat med tio miljoner kilo jämfört med hösten 2017

I mitten av oktober uppgick mat- och livsmedelsindustripotatisen i gårdarnas potatislager till 194 miljoner kilo, av vilket mängden matpotatis utgjorde 160 miljoner kilo. Jämfört med hösten 2017 var mängden potatis i lager totalt två miljoner kilo mindre, och mängden matpotatis i lager minskade med tio miljoner kilo. Under sommaren 2018 blev tillväxtperioderna inte mindre krävande. Regnen 2017 byttes i torka och...

JSM: Även små aktörer kan minska matsvinn genom livsmedelsdonationer

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har tagit ställning till matdonationer och föreslagit ett förenklat system som säkerställer den donerade matens livsmedelssäkerhet. Det system som EFSA rekommenderar har redan i flera års tid tillämpats i Finland. Målet är just att förenkla mathjälpsverksamheten och minska matsvinnet. Enligt EFSA:s meddelande den 7 november är målet att även små affärer och restauranger ska få det...

JSM: Nu söks en ort för nästa Landsbygdsparlament

Vill ni få besök från hela Finland? Nästa landsomfattande, landsbygdsutvecklingens och landsbygdspolitiska diskussionens evenemang nummer ett, Landsbygdsparlamentet, arrangeras 1-3.10.2020 någonstans på den finländska landsbygden. Var? Platsvalet kan man påverka genom att skicka in eget förslag. Landsbygdsparlamentet sammanför inspirerade aktörer, forskare, utvecklare och politiker från olika delar av Finland. Förra året arrangerades Landsbygdsparlamentet för första gången som nationellt evenemang och...

JSM: Ändrade villkor för stödet för odling av dill och persilja i växthus samt för lagringsstödet

Villkoren för stödet för odling av dill och persilja i växthus samt för lagringsstödet för trädgårdsväxter inom systemet med nationellt stöd till södra Finland och systemet med nordligt stöd kommer att ändras från och med vegetationsperioden 2019. När det gäller årlig över sju månader lång odling av dill och persilja i växthus kommer odlingssättet som bygger på att odlaren sår fröna...

Evira: Lagstiftningen förnyas med sikte på effektivare bekämpning av växtskadegörare

På grund av klimatförändringen och den internationella växthandeln sprids växtskadegörare allt mera till nya områden. I en ny livsmiljö kan de orsaka betydande skador på naturen samt jord- och skogsbruket och trädgårdsodlingen. EU svarar på utmaningen genom att förnya lagstiftningen om växtskadegörare. Den nya lagstiftningen träder i kraft i december 2019. ”Även i Finland har man under de senaste åren blivit...

Mavi: Tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd är oförändrad våren 2019

Landsbygdsverket har publicerat tidtabellen för de stödutbetalningar som ska göras våren 2019. Mestadels är det restbelopp som ska betalas ut, eftersom de jordbrukarstöd som sökts 2018 till största delen betalas ut under ansökningsåret. Det är meningen att gårdarna ska få in pengarna på kontot enligt samma tidtabell som följdes våren 2018.I april 2019 kommer till jordbrukarna dessutom att betalas ut...

Miljöinformation finns, men är den lantbrukarna till nytta?

SLC - Djur-på-bete-blåsigt-väder

Information finns, men är den lantbrukarna till nytta? Dela med dig av dina tankar om den miljöinformation som förmedlas till producenterna och delta i utlottningen av ett gåvokort Projektet Yhdessä kokeillen utreder hur miljöinformation förmedlas till lantbruksproducenterna och vilken information som gynnar yrkesgruppen. Många aktörer vill påverka boskapshållningen och hur jorden brukas. Det finns gott om information, men är den till nytta...