Evira & Mavi: Anmälan om antalet svin ska göras senast på fredag 30.9

SLC - Gris Åland 2015 2

Anmälan om antalet svin för årets andra anmälningsperiod 1.5-31.8.2016 ska sändas in senast 30.9, påminner livsmedelssäkerhetsverket Evira och landsbygdsverket Mavi. För närvarande har betydligt färre anmälningar av djurantal än under de senaste åren lämnats in.  Uppgifterna i svinregistret påverkar utbetalningen av ersättning för djurens välfärd. Om gården blir föremål för kontroll eller dubbelkontroll och uppgifterna inte har sänts in till svinregistret...

SLC: Ursprungsmärk spannmål och restaurangmat

SLC - Dsc 1168

Matens ursprung har blivit ett allt viktigare kriterium för konsumenterna när det gäller att välja mat såväl i detaljhandeln som i restauranger. I en skrivelse till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen kräver SLC:s styrelse därför obligatorisk ursprungsmärkning av även spannmålsbaserade livsmedel. Även all mat i restauranger och offentliga bespisningar borde omfattas av obligatorisk ursprungsmärkning anser SLC-styrelsen. – Obligatorisk ursprungsmärkning av livsmedel...

JSM: Stödnivåer för växthusproduktion fastställda

Regeringen fastställde i dag de slutliga nivåerna för växthusproduktionens nationella stöd 2016. Den summa som man kommer att betala i nationellt stöd uppgår i Södra Finland till sammanlagt högst 12 miljoner euro, i området för nordligt stöd till ungefär 16 miljoner euro.I Södra Finland betalas stödet enligt växthusarealen för trädgårdsväxter, det vill säga 3,7 euro per m2 när det gäller...

Mavi: Lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2016 får sökas fram till 25.10.

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter får fram till 25.10.2016 sökas för trädgårdsprodukter som ska lagras. Trädgårdsprodukter som berättigar till lagringsstöd är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål.Ansökningsblankett 228 med ifyllnadsanvisningar och bilageblanketter finns att få på adressen www.suomi.fi. Ansökningsblanketten ska senast 25.10.2016 lämnas in till Egentliga Finlands eller Österbottens NTM-central och på...

Evira: Undersökning ger information om salmonellakontrollens inverkan på svinköttets säkerhet

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras och Naturresursinstitutets (Luke) fleråriga samundersökning av salmonellakontrollen över svinfoder är nu klar. I undersökningen koncentrerade man sig på riskerna som salmonellan orsakar i produktionskedjan för svinfoder och nyttan och kostnaderna som salmonellakontrollen och salmonellabekämpningen medför. I undersökningen som genomfördes av Eviras forskningsenhet för riskvärdering undersöktes sannolikheten att fodret sprider den i Finland numera sällsynta salmonellan bland svin och hur...

Mavi: Betalningen av höjda förskott på jordbrukarstöd inleds i oktober

Landsbygdsverket betalar ut större andelar än beräknat av 2016 års jordbrukarstöd i oktober-november. I förskott på kompensationsersättning, ersättning för ekologisk växtproduktion och miljöersättning på basis av miljöförbindelse betalas 85 % av ersättningsbeloppet i stället för 75 % som meddelades tidigare. Förskotten på ersättningar enligt landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland kan undantagsvis vara större eftersom kommissionen har godkänt höjningarna på grund av jordbrukets svåra...

JSM: Mathantverkare samlas i Ekenäs i oktober

De första öppna finländska mästerskapen i Mathantverk arrangeras 10-13 oktober i Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs, Raseborg. Tävlingen är öppen för nordiska deltagare och har förutom mathantverkare från Finland lockat även deltagare från Sverige. Sammanlagt tävlar omkring 60 företag med 150 produkter i nio olika kategorier. I samband med tävlingen arrangeras en mängd aktuella seminarier och företagsbesök, som är öppna för...

JSM: Bioekonomi och ren energi står i centrum i jord- och skogsbruksministeriets verksamhet

Enligt regeringens förslag ska anslaget för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde uppgå till drygt 2,5 miljarder euro år 2017. I nettobelopp minskar förvaltningsområdets anslag med ca 14 miljoner euro jämfört med fjolårets budget. Regeringen har målet att bidra till bioekonomi och ren energi i hållbar och mångsidig användning av förnybara naturresurser och uppmuntra till sparsam användning och effektiv återanvändning av icke...