Sök om krisstöd fram till 31.3

Ansökan om temporärt nationellt tilläggsstöd till skuldsatta gårdar pågår fram till 31.3 2016. En gård med en minimiskuld på 100.000 euro kan får temporärt stöd på uppskattningsvis 0,42 procent, vilket innebär ett minimibelopp på 420 euro. En skuld på en miljon euro skulle alltså ge ett temporärt stöd på 4.200 euro. Stödet kan höjas med högst 1,29 procent av beloppet av...

Nya spannmålskontrakt för odlarexport från Lovisa kan nu tecknas

SLC - Havre 2
Teckna kontakt 18.3-8.4!

Fodervetekontraktet i odlarnas egen regi från Nyland förra hösten får nu en uppföljning. Ifjol samlade 113 odlare 6.000 ton fodervete för export till Tyskland. Denna gång erbjuds tre olika kontrakt med det odlarägda spannmålsexportbolaget Polar Oats. Spannmålslagen är fodervete, foderkorn och livsmedelshavre. Under planering är också exportkontrakt från Österbotten, mer info om det kommer under vårens lopp. Samarbetsparter för exportkontrakten i...

JSM: Ändringarna i miljöersättningen godkända

Enligt statsrådets förordning som antogs av regeringen i dag ska miljöersättningens skiftesspecifika åtgärder och utbyte av åtgärderna begränsas. Begränsningarna bottnar i ändringen av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 – 2020 som kommissionen godkände den 29 februari 2016.Målen för miljöförbindelsens åtgärder uppnåddes i många avseenden redan år 2015. På grund av de förpliktelser som ingår i regeringsprogrammet och...

Mavi: Betalningen av företagsstöd för landsbygden inleddes

Utbetalningarna av företagsstöd för landsbygden har kört igång. De första investeringsstöden för företag betalades 11.3.2016 och det första nyetableringsstödet 15.3.2016.NTM-centralerna behandlar ansökningarna om utbetalning och bereder betalningsbesluten i den ordning de kommer in. Handläggningen av ansökan om utbetalning, beredning av betalningsbeslutet och betalning av stödet via datasystemen tar normalt ett par till några veckor i anspråk.Företagsstöd för landsbygden har gått...

Mavi: Cirka 80 % av ansökningarna om växthusstöd lämnades in elektroniskt

Det är inte längre många växthusföretagare som lämnar in stödansökningar på pappersblanketter. På några få år har största delen av växthusföretagarna gått in för e-ansökan. Den här våren gjordes omkring 80 procent av ansökningarna om växthusstöd elektroniskt i Viputjänsten. Ansökningstiden gick ut i slutet av februari.E-ansökan om växthusstöd har varit möjlig från och med år 2014. I år valde bara...

JSM: EU:s jordbruksministrar söker en lösning på det svaga läget på marknaden för jordbruksprodukter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel måndagen den 14 mars 2016. Finland representeras i rådet av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Den viktigaste fråga som ska diskuteras vid mötet är det svåra marknadsläget för jordbruksprodukter. EU:s jordbruksministrar förväntas på måndagen fatta beslut om åtgärder för att stödja marknaden.Vid rådets föregående möte i februari bad kommissionen medlemsländerna föreslå åtgärder...

Jordbrukarna kommer med ett allvarligt budskap till regeringen

Till jordbrukarnas demonstration på fredag väntas tusentals jordbrukare och hundratals traktorer. På Senatstorget kommer jordbrukarna att framföra sina krav till regeringen. Från demonstrationen görs en livssändning som börjar kl. 10.45. Programmet på Senatstorget inleds kl. 11 (ändringar möjliga) 11.00Programmet börjar11.30MTK:s direktionsordförande Tommi Lunttila och SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix11.40Talturer av jordbrukare samt annat program12.30MTK:s ordförande Juha Marttila och SLC:s ordförande Holger FalckStatsminister Juha...