Luke: Det finns 3,6 miljarder kilo säd på åkrarna – en måttlig skörd förutsätter uppehållsväder

Om största delen av skörden lyckas utan regn, kan spannmålsskörden fortfarande bli måttlig eller cirka 3,6 miljarder kilo. Spannmålsskörden skulle då vara ett par procent lägre än i fjol. Däremot kan en större skörd än i fjol förväntas av raps, ärter och bondböna.– Som det ser ut nu är spannmålsskörden den minsta på fem år, konstaterar Anneli Partala på Naturresursinstitutet...

Mavi: Landsbygdsverkets nya organisation kör i gång

Landsbygdsverkets nya verksamhetsmodell förbättrar samspelet mellan ansökan, övervakning och utbetalning av stöd samt datasystemen. Målet är nytta för förvaltningens kunder lika väl som för jord- och skogsbruksministeriet som styr verket och också för kommunernas samarbetsområden, NTM-centralerna och Leadergrupperna. Den nya organisationen som är uppbyggd kring stödprocesserna tas i bruk 1.9.2016.Landsbygdsverket har redan i några år varit organiserat enligt processerna för...

JSM: FM-tävlingarna i mathantverk arrangeras för första gången i oktober

Mathantverkarna tävlar i de Finländska mästerskapen i Ekenäs, Raseborg 10-13 oktober. - Tävlingen, som arrangeras för första gången i Finland, är öppen även för övriga nordiska deltagare, berättar Seija Ahonen-Siivola på jord- och skogsbruksministeriet. Anmälningstiden för tävlingen fortsätter till den 5 september. Mathantverk är ett nytt begrepp, som introduceras som bäst i Finland. Genom mathantverket förs förädlingen av livsmedel till en ny...

JSM: Fira Finska naturens dag på ekogårdar!

Den sista lördagen i augusti firas Finska naturens dag för fjärde gången. Dagen till ära har femton ekogårdar runt om i landet öppet hus och erbjuder möjlighet att få veta mer om ekologisk produktion.På ekogårdarna får man veta mer om gårdarnas produktion och ekoproduktionens betydelse med tanke på den biologiska mångfalden.Många av ekogårdarna ordnar också annat program: till exempel guidade...

JSM: Stödnivån för tilläggsstöd på 15 miljoner euro 2015 fastställdes - närmare 5 500 jordbrukare får krisstöd i september

Regeringen fastställde i dag de slutliga nivåerna för det temporära nationella tilläggsstödet till jordbruket 2015. Tilläggsstödet som betalas enligt gårdarnas skuldsättning och investeringar är en del av jordbrukets tidigare krispaket. Det sammanlagt 15 miljoner euro stora tilläggsstödet betalas till närmare 5 500 jordbrukare i september.Tilläggsstödet riktas särskilt till nyetablerade gårdar och gårdar som nyligen investerat i utveckling av produktionen. Tilläggsstödet...

Luke: Rekordmängd spannmål i lager

I industrins och handelns lager fanns i slutet av juni totalt 555 miljoner kilo spannmål. Mängden är cirka en tredjedel större än för ett år sedan. Spannmålsmängden är även den största på åtta år.I lagren finns mest korn, 215 miljoner kilo och mängden har ökat med hälften sedan juni i fjol. Råglagren är mindre, 66 miljoner kilo, och även de...

Evira: Fodret är enligt undersökningar säkert i Finland

Antalet foderproducenter och -importörer i Finland fortsätter att öka. Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira är fodret fortsättningsvis av god kvalitet och säkert: under år 2015 förbättrades fodertillverkarnas egenkontroll ytterligare, importfoderpartierna innehöll mera sällan än tidigare salmonella och bristerna i förpackningspåskrifterna minskade. I näthandeln är det dock skäl för köparna att vara uppmärksamma. Mängden foderblandningar som tillverkades i Finland för produktionsdjur ökade till totalt...

JSM: Nordiska perspektiv på klimatutmaningarna i jordbruket

Det förändrade klimatet innebär utmaningar för matproduktionen i hela världen, också i Norden. Hur kommer jordbruket att se ut de kommande årtiondena och hur kan livsmedelssystemet anpassa sig till klimatförändringen, och för sin del begränsa förändringen? I juni samlades nordiska experter i Åbo för att jämföra olika länders mål och metoder för att jordbruket och livsmedelssystemet ska kunna anpassas till...