FM i Mathantverk 10-13.10.2016 på Yrkeshögskolan Novia

FM i Mathantverk arrangeras den 10-13.10.2016 på Yrkeshögskolan Novia i Raseborg. Tävlingen arrangeras för första gången i Finland och ordnas i samarbete med Jord- och skogsbruksministeriet och projektet Kustens Mat. Under tävlingen ordnas flera mini-seminarier, diskussioner och studiebesök som har med mat och mathantverk att göra. Nordiska Ministerrådet stöder tävlingen. Tävlingsklasserna är: MejeriprodukterCharkuteriprodukterFiskprodukterBageriprodukterBär- och fruktprodukterGrönsaks- och svampprodukterKalla krydd- och matsåserSnacksDryckerInnovativa mathantverksprodukter Anmälningsavgiften är 30 euro per tävlingsbidrag. Anmälan...

JSM: Villkoren för stödet för att minska mjölkproduktionen har fastställts

På grund av det dåliga marknadsläget ska stödet för minskad mjölkproduktion införas i snabb takt. Siktet är inställt på att minska produktionen på frivillig väg och på det sättet nå en bättre balans på mjölkmarknaden så fort som möjligt.I samband med jordbruksrådet i juli lade EU-kommissionen fram ett 500 miljoner euro stort paket för att hjälpa husdjursskötseln som kämpar med...

Mavi: Krisstödet till skuldsatta gårdar och andra jordbrukarstöd betalas ut i september

Det temporära nationella tilläggsstödet till skuldsatta gårdar betalas ut från och med 1.9. Det här krisstödet som gick att söka våren 2016 söktes av cirka 5 400 gårdar, varav närmare hälften också ansökte om den förhöjning av stödet som kan beviljas gårdar som gjort investeringar.Statsrådet fastställde stödnivåerna för det temporära stödet och de är något lägre än från början: i...

Luke: Det finns 3,6 miljarder kilo säd på åkrarna – en måttlig skörd förutsätter uppehållsväder

Om största delen av skörden lyckas utan regn, kan spannmålsskörden fortfarande bli måttlig eller cirka 3,6 miljarder kilo. Spannmålsskörden skulle då vara ett par procent lägre än i fjol. Däremot kan en större skörd än i fjol förväntas av raps, ärter och bondböna.– Som det ser ut nu är spannmålsskörden den minsta på fem år, konstaterar Anneli Partala på Naturresursinstitutet...

Mavi: Landsbygdsverkets nya organisation kör i gång

Landsbygdsverkets nya verksamhetsmodell förbättrar samspelet mellan ansökan, övervakning och utbetalning av stöd samt datasystemen. Målet är nytta för förvaltningens kunder lika väl som för jord- och skogsbruksministeriet som styr verket och också för kommunernas samarbetsområden, NTM-centralerna och Leadergrupperna. Den nya organisationen som är uppbyggd kring stödprocesserna tas i bruk 1.9.2016.Landsbygdsverket har redan i några år varit organiserat enligt processerna för...

JSM: FM-tävlingarna i mathantverk arrangeras för första gången i oktober

Mathantverkarna tävlar i de Finländska mästerskapen i Ekenäs, Raseborg 10-13 oktober. - Tävlingen, som arrangeras för första gången i Finland, är öppen även för övriga nordiska deltagare, berättar Seija Ahonen-Siivola på jord- och skogsbruksministeriet. Anmälningstiden för tävlingen fortsätter till den 5 september. Mathantverk är ett nytt begrepp, som introduceras som bäst i Finland. Genom mathantverket förs förädlingen av livsmedel till en ny...

JSM: Fira Finska naturens dag på ekogårdar!

Den sista lördagen i augusti firas Finska naturens dag för fjärde gången. Dagen till ära har femton ekogårdar runt om i landet öppet hus och erbjuder möjlighet att få veta mer om ekologisk produktion.På ekogårdarna får man veta mer om gårdarnas produktion och ekoproduktionens betydelse med tanke på den biologiska mångfalden.Många av ekogårdarna ordnar också annat program: till exempel guidade...

JSM: Stödnivån för tilläggsstöd på 15 miljoner euro 2015 fastställdes - närmare 5 500 jordbrukare får krisstöd i september

Regeringen fastställde i dag de slutliga nivåerna för det temporära nationella tilläggsstödet till jordbruket 2015. Tilläggsstödet som betalas enligt gårdarnas skuldsättning och investeringar är en del av jordbrukets tidigare krispaket. Det sammanlagt 15 miljoner euro stora tilläggsstödet betalas till närmare 5 500 jordbrukare i september.Tilläggsstödet riktas särskilt till nyetablerade gårdar och gårdar som nyligen investerat i utveckling av produktionen. Tilläggsstödet...