MM: Finland undertecknar Parisavtalet i New York på fredagen

FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon ordnar den 22 april i FN:s högkvarter i New York en ceremoni på hög nivå för undertecknande av det klimatavtal som godkändes i december i Paris. Tiotals statsöverhuvud, statsministrar och ministrar från hela världen deltar i ceremonin. Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen undertecknar avtalet för Finlands del.I samband med undertecknandeceremonin ordnas i FN ett flertal...

JSM & MM: 2,4 miljoner euro för pilotprogrammet Kretslopp av näringsämnen

Finland har åtagit sig uppgiften att bli en föregångare inom återvinning av näringsämnen. Spetsprojektet om kretsloppsekonomi som ingår i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram fokuserar på återvinning och återanvändning av näringsämnen samt effektiviserar åtgärderna för att skydda Östersjön. Ett pilotprogram som hör till spetsprojektet ger över 12 miljoner euro för att utveckla och experimentera med innovativa teknologier och logistiska lösningar. Startskottet...

Evira: Slakterierna ändrade sina rutiner

Merparten av de stora slakterierna i Finland har utgående från kontroller ändrat sina rutiner som hänför sig till slaktdjurens välfärd. Livsmedelssäkerhetsverket Evira och regionförvaltningsverken kontrollerade mellan december 2015 och mars 2016 djurskyddsläget i 16 stora slakterier i Finland. I tio slakterier förekom brister i verksamheten och en del av dessa hänförde sig till vägledningen och bokföringen. Slakterierna kunde åtgärda huvuddelen...

Mavi: Lämna in växtföljdsplan till kommunen senast 2.5.2016

De jordbrukare som år 2015 ingick en förbindelse om miljöersättning ska lämna in en femårig växtföljdsplan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 2.5.2016. Planen kan formuleras fritt, eller så kan blankett 466 användas. Blanketten finns på adressen www.suomi.fi/etjanster.Växtperioden 2015 är det första året och växtperioden 2019 det sista året i växtföljdsplanen. I planen för jordbrukaren in de växtarter som han eller hon...

Evira: Köttets och fiskens spårbarhet i ordning

Köttets och fiskens spårbarhet och tillsynen över denna är i ordning i Finland. Ett nationellt projekt som gällde tillsynen över spårbarheten och som genomfördes under Livsmedelssäkerhetsverket Eviras ledning bekräftade att spårbarhetsinformationen om produkterna i anläggningar i kött- och fiskbranschen och i livsmedelslokaler som hanterar kött- och fiskprodukter till huvuddelen är i ordning. Spårbarhetstillsynsprojektet genomfördes i Finland i mars-november 2015. Under projektet...

JSM: Rådet diskuterade kraftfullare åtgärder för att stabilisera marknaden

Rådet för jordbruk och fiske fortsatte diskussionen om jordbruksmarknadens allvarliga läge. Statssekreterare Jari Partanen representerade Finland på mötet i Luxemburg.De europeiska jordbruksministrarna bad kommissionen komma med kraftfullare åtgärder för att stabilisera marknaden. Krisen på jordbruksmarknaden är ännu inte över, varför man behöver gemensamma åtgärder. Enligt många medlemsländer, även Finland, behövs det nu producentspecifika riktade stöd.Kommissionen presenterade på mötet ett färskt...

Mavi: Nationella åkerstöd och skördeskadeersättningar betalas fr.o.m. 14.4.2016

Nationella åkerstöd och skördeskadeersättningar börjar betalas ut till jordbrukarna torsdag 14.4.2016. Stöden som betalas är allmänt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare och nationellt stöd för sockerbeta för 2015. Skördeskadeersättningarna betalas för skördeskador som drabbat odlingarna år 2015.Stödnivåerna för nationella åkerstöd är förenliga med det som bestämdes våren 2015. Det sammanlagda beloppet av nationella åkerstöd som betalas ut är 18,7 miljoner...