Mavi: Lämna in växtföljdsplan till kommunen senast 2.5.2016

De jordbrukare som år 2015 ingick en förbindelse om miljöersättning ska lämna in en femårig växtföljdsplan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 2.5.2016. Planen kan formuleras fritt, eller så kan blankett 466 användas. Blanketten finns på adressen www.suomi.fi/etjanster.Växtperioden 2015 är det första året och växtperioden 2019 det sista året i växtföljdsplanen. I planen för jordbrukaren in de växtarter som han eller hon...

Evira: Köttets och fiskens spårbarhet i ordning

Köttets och fiskens spårbarhet och tillsynen över denna är i ordning i Finland. Ett nationellt projekt som gällde tillsynen över spårbarheten och som genomfördes under Livsmedelssäkerhetsverket Eviras ledning bekräftade att spårbarhetsinformationen om produkterna i anläggningar i kött- och fiskbranschen och i livsmedelslokaler som hanterar kött- och fiskprodukter till huvuddelen är i ordning. Spårbarhetstillsynsprojektet genomfördes i Finland i mars-november 2015. Under projektet...

JSM: Rådet diskuterade kraftfullare åtgärder för att stabilisera marknaden

Rådet för jordbruk och fiske fortsatte diskussionen om jordbruksmarknadens allvarliga läge. Statssekreterare Jari Partanen representerade Finland på mötet i Luxemburg.De europeiska jordbruksministrarna bad kommissionen komma med kraftfullare åtgärder för att stabilisera marknaden. Krisen på jordbruksmarknaden är ännu inte över, varför man behöver gemensamma åtgärder. Enligt många medlemsländer, även Finland, behövs det nu producentspecifika riktade stöd.Kommissionen presenterade på mötet ett färskt...

Mavi: Nationella åkerstöd och skördeskadeersättningar betalas fr.o.m. 14.4.2016

Nationella åkerstöd och skördeskadeersättningar börjar betalas ut till jordbrukarna torsdag 14.4.2016. Stöden som betalas är allmänt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare och nationellt stöd för sockerbeta för 2015. Skördeskadeersättningarna betalas för skördeskador som drabbat odlingarna år 2015.Stödnivåerna för nationella åkerstöd är förenliga med det som bestämdes våren 2015. Det sammanlagda beloppet av nationella åkerstöd som betalas ut är 18,7 miljoner...

JSM: Nya anvisningar underlättar småskalig tillverkning och försäljning av livsmedel

SLC - Aktasmak Smaskalig Lagrisk Broschyr Parm

Livsmedelslagstiftningen tillåter många olika former av småskalig försäljning och beredning av livsmedel utan någon större byråkrati. Handboken Småskalig och med låg risk förenad tillverkning och försäljning av livsmedel som jord- och skogsbruksministeriet finansierat klargör tillämpningen av livsmedelslagen och berättar om lättnader som hjälper att inleda företagsverksamhet i livsmedelsbranschen. Trots lättnaderna ges det inte avkall på kraven på livsmedelssäkerhet eller företagarens...

Mavi: Efterlikviden av produktionsstöd för mjölk 2015 betalas fr.o.m. 13.4.2016

Landsbygdsverket betalar förhöjningarna enligt de slutliga stödnivåerna för nordligt produktionsstöd för mjölk 2015 från och med 13.4.2016. Förhöjningen av stödnivån är 0,1–0,3 cent per liter beroende på stödregion och period som stöds. År 2015 betalades mjölkproducenterna nordligt stöd undantagsvis med användning av fyra olika stödnivåer vars perioder var januari-februari, mars-juli, augusti-oktober och november-december. Detta berodde på det nationella krisstöd som...

Mavi: Transportsstöd för sockerbeta får sökas fram till 2.5

Ansökan om transportstöd för sockerbeta 2015 har inletts. Ansökningsblanketten skickas inte längre till odlarna utan den finns att få på webben på adressen www.suomi.fi (sökordet mavi178). Ansökningsblanketten lämnas senast 2.5.2016 till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet som också fattar beslut om stödet.Transportstödet för socker är ett nationellt finansierat stöd som betalas i form av stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis -stöd till...