Luke: Havre, bondbönor och raps – på Finlands åkrar växer allt mer mångsidig vegetabilisk energi

Av den finländska åkerarealen på cirka 2,3 miljoner hektar består över tre fjärdedelar av fodersäd och -vall. Den största delen av åkerarealen betjänar därmed konsumenternas behov i form av att den möjliggör husdjursproduktion. Denna sommar växer på åkrarna allt mer specialgrödor, såsom bondbönor, raps och kum-min. ”Havre är det enda spannmålet, vars odlingsareal ökade från föregående år. Havrearealen (330 000 hektar)...

Mavi: Jordbrukarna litar på e-tjänster

Cirka 90 procent av jordbrukarna gjorde upp sin stödansökan elektroniskt vid den ansökan om jordbrukarstöd som avslutades 15.6. Andelen elektroniska ansökningar preciseras när kommunerna har registrerat ansökningarna som gavs in på papper.Webbtjänsten för jordbrukare Vipu fungerade pålitligt under ansökningstiden. Totalt använde sig 46 676 gårdar av e-tjänsten för att skicka in ansökan. Tiden för ansökan om jordbrukarstöd var i år längre...

JSM: Större slaktmängder i små slakterier för hov- och klövdjur och enklare köttbesiktning - Lättnader för småföretagare

I fortsättningen får små slakterier slakta betydligt fler hov- och klövdjur som hålls som husdjur. Den största tillåtna slaktmängden av nötkreatur, svin, hästar, får och getter kommer att femdubblas från 1 000 djurenheter till sammanlagt 5 000 djurenheter (de) per år när jord- och skogsbruksministeriets förordning börjar gälla den 1 juli 2016. Därefter får små slakterier slakta t.ex. 5 000...

JSM: Slutliga stödnivåer för grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare 2015 har fastställts

Regeringen fastställde i dag de slutliga nivåerna för grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare 2015 som finansieras av EU. Jordbrukarna har fått största delen av dessa stöd i december 2015. Slutposten som Landsbygdsverket betalar ut nu i juni innehåller sammanlagt ca 46,9 miljoner euro grundstöd, ca 12,5 miljoner euro förgröningsstöd och omkring 1,5 miljoner euro stöd till unga jordbrukare....

Mavi: Övervakningen av åkerstöd börjar på gårdarna

NTM-centralerna inleder åkerövervakningarna på gårdarna efter att jordbrukarnas samlade stödansökan har avslutats. Omkring 3 000 gårdar blir föremål för åkerövervakning i år. Landsbygdsverket väljer centraliserat ut gårdarna för kontroll på basis av antingen slumpmässigt eller viktat urval. Djurövervakningarna inleddes redan i början av året, eftersom de ska utföras året om. Varje år ska åtminstone 5 % av de gårdar som...

Mavi: De sista stödposterna för 2015 betalas till jordbrukarna i juni

Landsbygdsverket förbereder utbetalningen av de sista posterna av jordbrukarstöd som sökts år 2015. Under juni månad betalas jordbrukarna ersättningen för djurens välbefinnande samt husdjursförhöjningarna i samband med ekologisk produktion och kompensationsersättning. Landsbygdsverket betalar också de sista posterna av grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare, miljöersättningen och ersättningen för ekologisk produktion.I jordbrukarstöd som sökts år 2015 betalas sammanlagt cirka 1,71 miljarder...

Mavi: Jordbrukarstöd för 2016 betalas ut i höst – 90 miljoner euro betalas ut tidigare än i fjol

Målet är att i oktober-december betala ut cirka 1,2 miljarder euro i jordbrukarstöd som sökts år 2016.  En förändring jämfört med 2015 års utbetalningstidtabell är att en del av stöden kan betalas ut redan på hösten under året för ansökan i stället för våren efter stödansökningsåret.- Nu kan vi betala ut större andelar av EU:s direktstöd än i fjol redan...

Hälften av jordbrukarna har nu gjort upp sin stödansökan i Viputjänsten – ansökningstiden utgår om en vecka

Den samlade ansökan om jordbrukarstöd pågår som bäst i Viputjänsten (vipu.mavi.fi). Hittills (8.6.2016) har fler än 23 000 ansökningar lämnats in elektroniskt. Det här motsvarar runt hälften av de sökande, om samma antal ansökningar som i fjol lämnas in. Stödansökan avslutas i Viputjänsten 15.6.2016 kl. 23.59. Senast nu är det skäl att logga in i Vipu och börja fylla i ansökan....