Mavi: Ansökan om odlarstöd genom Vipu-tjänsten fortsätter - ansökningstiden pågår till 15.6.

Jordbrukarna kan fylla i vårens huvudstödansökan i Vipu-tjänsten från och med 9.5. Då kan ansökan matas in färdigt på basis av en del av Vipurådgivarens kontroller. Ansökan kan lämnas in från och med 26.5., då också Vipurådgivarens nyaste kontroller finns tillgängliga. Med hjälp av Vipurådgivarens kontroller kan jordbrukaren försäkra sig om att uppgifterna i ansökan är korrekta innan ansökan skickas...

Mavi: Upphävandet av överlopps stödrättigheter gäller jordbrukare och markägare

Upphävandet av stödrättigheter som ägs jordbrukare och markägare har genomförts under våren. Slopandet av överlopps stödrättigheter sammanhänger med övergången till det stödsystem som hör ihop med EU:s nya programperiod. Stödrättigheterna begränsar hur mycket helt av EU finansierade direktstöd som kan betalas åt gården, dvs. grundstöd, förgröningsstöd och EU-stöd till unga jordbrukare.NTM-centralen eller Statens ämbetsverk på Åland fattar beslut om upphävande...

ANM-arbetsgrupp: Inga separata regler om livsmedelskedjor i konkurrenslagen

I konkurrenslagen föreslås inga nya regler i fråga om jordbruket och livsmedelsindustrin. I stället för nya regler bör vikt fästas vid avtalspraxis i livsmedelskedjan och självreglering i sektorn.  Detta föreslår arbetsgruppen med uppdrag att överväga en revidering av konkurrenslagen i sin mellanrapport som arbetsgruppen överlämnade till arbets- och näringsministeriet den 2 maj 2016. En av arbetsgruppens uppgifter har varit att bedöma...

JSM: Producentorganisationer inom sektorerna för nötkött och jordbruksgrödor kan godkännas i fortsättningen

I framtiden är det möjligt att godkänna producentorganisationer för produkter inom sektorerna för nötkött och jordbruksgrödor. Republikens president stadfäste i dag den ändrade lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter.Hittills har det varit möjligt att godkänna producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker samt sektorn för mjölkprodukter. Inom sektorn för frukt och grönsaker finns det tre producentorganisationer, men inom mjölksektorn har...

Mavi: Nationella husdjursstöd betalas fr.o.m. 28.4.2016

De slutliga nationella husdjursstöden för 2015 och förskotten för 2016 börjar betalas ut till jordbrukarna 28.4.2016. Utbetalningarna gäller nordligt husdjursstöd (nötkreatur och hästar), nordligt husdjursstöd för tackor, nordligt husdjursstöd för hongetter, nordligt stöd för svin- och fjäderfähushållning samt stöd för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland. Landsbygdsverket betalar de nationella husdjursstöden för 2015 och 75 % i förskott på stöden...

Mavi: Jordbruksinvesteringarna tar ny fart

Årets första ansökningsomgång för investeringsstöd till jordbruket var exceptionellt livlig. I januari-mars ansökte jordbrukarna om stöd för fler än 900 investeringar när antalet ansökningar under den föregående ansökningsomgången var cirka 400. En orsak till det stora antalet ansökningar den här tiden på året är att jordbrukarna har för avsikt att börja genomföra de här investeringarna inkommande sommar. Ansökningsmängden var ändå...

MM: Finland undertecknar Parisavtalet i New York på fredagen

FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon ordnar den 22 april i FN:s högkvarter i New York en ceremoni på hög nivå för undertecknande av det klimatavtal som godkändes i december i Paris. Tiotals statsöverhuvud, statsministrar och ministrar från hela världen deltar i ceremonin. Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen undertecknar avtalet för Finlands del.I samband med undertecknandeceremonin ordnas i FN ett flertal...

JSM & MM: 2,4 miljoner euro för pilotprogrammet Kretslopp av näringsämnen

Finland har åtagit sig uppgiften att bli en föregångare inom återvinning av näringsämnen. Spetsprojektet om kretsloppsekonomi som ingår i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram fokuserar på återvinning och återanvändning av näringsämnen samt effektiviserar åtgärderna för att skydda Östersjön. Ett pilotprogram som hör till spetsprojektet ger över 12 miljoner euro för att utveckla och experimentera med innovativa teknologier och logistiska lösningar. Startskottet...