JSM: ​Populärt med jordbrukets investeringsstöd – anslaget närmare 47 miljoner euro

Jordbrukarna har varit flitiga på att söka investeringsstöd: i början av året var antalet inlämnade ansökningar 1 400 och det ansökta beloppet sammanlagt över 90 miljoner euro. Jordbruksinvesteringarna påverkar lönsamhetstillväxten, jordbrukets livskraft och produktionens totala volym. Investeringarna är viktiga även på grund av de regionekonomiska effekterna.Det totala kostnadsförslaget för investeringarna uppgår till ca 270 miljoner euro. Investeringarna har en stor...

ÖSP arrangerar: Resa för unga bönder till Elmia lantbruksutställning 20-23.10.2016

Preliminärt program: Torsdag 20.10Bussen startar från Karleby på förmiddagen och kör riksåttan söderut till Åbo. Från Åbo åker vi med Silja Lines m/s Baltic Princess som avgår 20.15 till Stockholm, vi bor i B2 hytter. Gemensam middag direkt efter avgång i buffétrestaurangen. Fredag 21.10Ankomst till Stockholm tidigt på morgonen kl. 6.10 (lokal tid). Bussresa till Jönköping (320 km). Vi stannar för morgonmål...

Mavi: Ansökan om stöd för biodling har inletts

Ansökan om nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen har inletts. För att trygga verksamhetsförutsättningarna för biodling betalas till biodlare nationellt stöd för biodling till ett belopp av 18,00 euro per bisamhälle år 2016. Stödet söks med blankett 204 som finns att få på webbadressen www.suomi.fi/etjanster med sökordet mavi204. Handläggningen av ansökningar om stöd för biodling har koncentrerats till NTM-centralen i...

Mavi: Ersättningen för djurens välbefinnande betalas i två poster i juni

Ersättningen för djurens välbefinnande för 2015 börjar betalas ut i slutet av juni. Stödet betalas i två poster så att alla gårdar som har rätt till stödet får den första posten (85 %). Den andra posten betalas i juni till de gårdar som inte varit föremål för övervakning och till sådana övervakade gårdar där inga brister observerats vid kontroll på...

JSM: Ansvarsfullare offentlig upphandling av mat

Djurens välbefinnande, god odlingssed med tanke på miljön samt livsmedelssäkerhet föreslås som kriterier för offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster.De offentliga upphandlingarnas sammanlagda årliga värde uppgår till 35 miljarder euro. Upphandlingarna har en väldigt stor inverkan på efterfrågan på inhemska produkter och företagstjänster. Finland är föregångare när det gäller många produktionsmetoder kring livsmedelssäkerhet, djurens välbefinnande och miljöåtgärder, men man har...

Fs4H: Säckinsamlingen Rejäl handling startar

Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och de lokala 4H-föreningarna arrangerar också i år säckinsamlingen Rejäl handling. Säckinsamlingens huvudfinansiär är Yara Suomi. I säckinsamlingen deltar även Hankkija, K-lantbruk, Raisioagro och Tilasiemen. Insamlingen sysselsätter hundratals ungdomar runt om i Finland. Som säckinsamlingens beskyddare fungerar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio. I år omfattar insamlingen Yaras gödselsäckar och gödselpallarnas huvor, och Hankkijas, K-lantbruks, Raisioagros,...

JSM/Minister Tiilikainen: Landsbygden måste beaktas i de reformer som gäller hela landet

"De värdekedjor för företagande och välbefinnande som baserar sig på bioekonomi, matproduktion och naturresurser har sitt ursprung i landsbygden", framhöll jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen i sitt anförande vid landsbygdspolitiska rådets första möte på måndagen i Helsingfors. Vid mötet fastställde man företagande, sysselsättning och sysselsättning av sig själv till huvudtema för den nationella landsbygdspolitiken för innevarande år.Tiilikainen, som är ordförande...

Mavi: Ansökan om odlarstöd genom Vipu-tjänsten fortsätter - ansökningstiden pågår till 15.6.

Jordbrukarna kan fylla i vårens huvudstödansökan i Vipu-tjänsten från och med 9.5. Då kan ansökan matas in färdigt på basis av en del av Vipurådgivarens kontroller. Ansökan kan lämnas in från och med 26.5., då också Vipurådgivarens nyaste kontroller finns tillgängliga. Med hjälp av Vipurådgivarens kontroller kan jordbrukaren försäkra sig om att uppgifterna i ansökan är korrekta innan ansökan skickas...