Mavi: Cirka 80 % av ansökningarna om växthusstöd lämnades in elektroniskt

Det är inte längre många växthusföretagare som lämnar in stödansökningar på pappersblanketter. På några få år har största delen av växthusföretagarna gått in för e-ansökan. Den här våren gjordes omkring 80 procent av ansökningarna om växthusstöd elektroniskt i Viputjänsten. Ansökningstiden gick ut i slutet av februari.E-ansökan om växthusstöd har varit möjlig från och med år 2014. I år valde bara...

JSM: EU:s jordbruksministrar söker en lösning på det svaga läget på marknaden för jordbruksprodukter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel måndagen den 14 mars 2016. Finland representeras i rådet av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Den viktigaste fråga som ska diskuteras vid mötet är det svåra marknadsläget för jordbruksprodukter. EU:s jordbruksministrar förväntas på måndagen fatta beslut om åtgärder för att stödja marknaden.Vid rådets föregående möte i februari bad kommissionen medlemsländerna föreslå åtgärder...

Jordbrukarna kommer med ett allvarligt budskap till regeringen

Till jordbrukarnas demonstration på fredag väntas tusentals jordbrukare och hundratals traktorer. På Senatstorget kommer jordbrukarna att framföra sina krav till regeringen. Från demonstrationen görs en livssändning som börjar kl. 10.45. Programmet på Senatstorget inleds kl. 11 (ändringar möjliga) 11.00Programmet börjar11.30MTK:s direktionsordförande Tommi Lunttila och SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix11.40Talturer av jordbrukare samt annat program12.30MTK:s ordförande Juha Marttila och SLC:s ordförande Holger FalckStatsminister Juha...

Körinstruktioner för traktormarsch 11.3

SLC - Traktorimarssi Saapuminen Kokoontumispaikalta Keskustaan Uusi
Traktorerna anländer till Senatstorget västerifrån via Mannerheimvägen och österifrån via Sörnäs strandväg (Karta: MTK)

Traktorernas ankomst och avfärd från Senatstorget har planerats i utmärkt samarbete med trafikpolisen. De anvisade rutterna måste absolut följas för att garantera säkerheten för alla marschdeltagare och övriga som rör sig i trafiken. Trafiken dirigeras av polisen samt av våra egna ansvarspersoner på samlingsplatserna och på Senatstorget. Var på plats på samlingsplatserna i god tid, senast 7.30. Starten från samlingsplatserna sker fr.o.m. kl. 8.10 i...

JSM: Möjligt att ändra villkoren för EU:s produktionskopplade stöd

I år är det möjligt att under vissa förutsättningar ändra villkoren för EU:s produktionskopplade stöd, dvs. nöt-, får- och getbidrag samt bidrag för åkergrödor. Ändringarna skulle träda i kraft år 2017.Jord- och skogsbruksministeriet diskuterar med producentorganisationerna om ändringsbehoven på diskussionsmöten som i mars-april ordnas för olika driftsinriktningar.  De ändringsbehov som parterna kommer överens om meddelas till kommissionen senast den 1...

Evira: Det går att lita på ekologiska livsmedels äkthet

Livsmedelssäkerhetsverket Evira undersökte bekämpningsmedelsrester, tillsatser och användning av genmodifierade organismer i ekologiska produkter år 2015. Enligt resultaten följdes ekoreglerna i produktionen av ekologiska livsmedel, med två undantag.Evira samlade in cirka 300 prover av finländska ekoföretagares produktion. Det togs prover av spannmål, mjölk, ägg, honung, grönsaker samt produkter som förädlats av dessa, till exempel bröd. I två företagares produkter, närmare bestämt...

Evira: Uppgifterna i svinregistrets fakturor bristfälliga

Summorna på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras fakturor som sändes till svinproducenterna i början av mars stämmer, även om brister förekommer i faktureringsuppgifterna. Svinproducenterna sänds inte en ny faktura, utan de förväntas betala fakturan de fått.Det rör sig om svinregistrets registreringsfaktura, som nu sändes för första gången och den gäller året 2015. Avgifternas storlek bygger på antalet anmälningar om händelser och djurantal till...