Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC medlem i Finlands Svenska Andelsförbund

Finlands Svenska Andelsförbund & SLCProducentorganisationen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. har anslutit sig som medlem i Finlands Svenska Andelsförbund (FSA).  ”Det är med glädje som vår styrelse antog medlemskapet som egentligen etablerar det samarbetet som redan länge har pågått”, säger FSA:s styrelseordförande Lars Björklöf. ”Jag ser SLC:s medlemskap som mycket naturligt i och med att lantbrukarna också är aktiva inom kooperationen....

Finland står i rampljuset på världens största matmässa i januari 2019

SLC - Igw Banner 201811112

Finland medverkar som partnerland på världens största matmässa i Tyskland med temat ”Aus der Wildnis” – från den vilda naturen. Över 80 företag från olika delar av Finland hämtar sina produkter och tjänster till den finska mässhallen på konsumentmässan Grüne Woche i Berlin den 18–27.1.2019. Avsikten med partnerlandssamarbetet är att skapa synlighet och röja vägen för finländsk mat och dryck...

SLC: Ny skarvarbetsgrupp viktigt steg framåt

SLC - Skarv Flickr Ilkka Jukarainen

Nu behövs nya tag för att begränsa skarvens skador på flora, fauna, egendom och näringsidkande. Det anser Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC som i den av miljöministeriet tillsatta nya skarvarbetsgruppen representeras av jordbrukare Stefan Thölix som ordinarie medlem och jurist Mikaela Strömberg-Schalin som suppleant. – Att en ny skarvarbetsgrupp har tillsatts är ännu ett desperat försök för att begränsa de skador som...

PRESSINBJUDAN: Finland i rampljuset på världens största matmässa i januari 2019

Helsingfors 13.11.2018 Finland i rampljuset på världens största matmässa i januari 2019 - Mat och matturism marknadsförs på rekordstor mässavdelning i Tyskland  Finland är partnerland på världens största matmässa som går av stapeln om två månader i Tyskland. Avsikten med partnerlandssamarbetet är att skapa synlighet för den finländska maten samt att knyta kontakter i Tyskland och locka fler turister till den finländska naturen...

SLC:s uppmaning till kommunerna: Stöd bönderna genom att upphandla finländskt

SLC - Macka Ursprungsmarken Mw

När kommuner, städer och andra offentliga aktörer bereder sina budgeter inför nästa år vill Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC se tillräckliga anslag för upphandling av mat till de offentliga köken.  – För att dra sitt strå till stacken är det inte bara konsumenter och handeln, utan även upphandlande kommuner, städer och staten som behöver vara med och köpa finländska mat. När man...

SLC Nyland: Välj närproducerat och inhemska märkesprodukter

Nylands svenska producentförbund (SLC Nyland) välkomnar förslaget om ny livsmedelsmarknadslag och tillsättandet av ett livsmedelsmarknadsombud för att åtgärda osunda marknadsmekanismer. Målet är en mera rättvis handel där primärproducenternas roll i livsmedelskedjan är starkare än idag. Flera utredningar, såväl inhemska som på EU-nivå, visar att förhandlingsstyrkan är ojämnt fördelad mellan aktörerna i livsmedelskedjan och att producenten har en svag ställning i...

ÖSP kräver att prishöjningar i handeln oavkortat måste gå till producenten

Pellervo Ekonomiska Forskningsinstituts prognos för jordbruks- och livsmedelsindustrin har lyfts upp i media de senaste dagarna. PTT förutspår en höjning av livsmedelspriserna både i år och nästa år.    Många finländska konsumenter tänker säkert att höjda matpriser också innebär att de som producerar maten får mera betalt men både PTT:s prognos och verkligheten visar med all tydlighet att så inte är...

SLC: Första hjälpen för jordbrukets svåra situation

SLC - Gris Åland 2015 1

Regeringen har uppmärksammat det torkdrabbade lantbruket med ett krispaket på 65 miljoner euro utöver de 21,5 miljoner som redan fattades beslut om i ramrian i maj. Torkan kommer dock att förorsaka skador ännu lång tid framöver. Skadorna beräknas uppgå uppemot 400 miljoner euro påminner Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. – Staten har nu visat beredskap att tänka om i sin budget. Nu...