SLC: Första hjälpen för jordbrukets svåra situation

SLC - Gris Åland 2015 1

Regeringen har uppmärksammat det torkdrabbade lantbruket med ett krispaket på 65 miljoner euro utöver de 21,5 miljoner som redan fattades beslut om i ramrian i maj. Torkan kommer dock att förorsaka skador ännu lång tid framöver. Skadorna beräknas uppgå uppemot 400 miljoner euro påminner Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. – Staten har nu visat beredskap att tänka om i sin budget. Nu...

SLC:s potatisutskott: Potatispriset i Finland på osund nivå

SLC - Kaj Hemberg Sb Liten
Foto: Staffan Björkell

Uttalande från SLC:s potatisutskotts sommarträff 22–24.8.2018 på Åland Enligt potatisbranschens samarbetsgrupp (PAYR) förväntas potatisskörden i Finland bli 15 - 40 procent mindre än normalskörd. Den torra och varma växtsäsongen har lett till att antalet knölar och storleken på knölarna har förblivit mindre än vanligt. Den utmanande växtsäsongen har också drabbat övriga Europa, där producentpriserna på potatis har stigit. Trots de dystra...

SLC Nyland: Stora förluster för bönder

Torkan förvärrade jordbrukets lönsamhetskris Torkan har fått stora konsekvenser för jordbrukarna. I Nyland har närmare hälften av såväl spannmåls- som grässkörden torkat bort. Många är oroliga för sina djur och för sin framtid. Då skörden ifjol regnade bort och lönsamheten på grund av låga priserna på jordbruksprodukter varit mycket dålig redan under flera år, medför årets extrema torka och skördekatastrof stora...

SLC: God djuromsorg ska synas i priset - ”Nu bör även handeln och konsumenterna delta i talkot för högre djuromsorg” säger SLC:s ordförande Mats Nylund

SLC - Ko Bonde2 Ah

Det är genom bondens dagliga skötsel och omsorg som man inom djurhållningen säkrar en god djuromsorg. De finländska producenterna har genom tiderna arbetat målmedvetet för djurens välfärd. Via näringens egna välfärdsprogram, som går längre än vad lagstiftningen förutsätter, sätter de finländska producenterna kontinuerligt ribban ännu högre än vad lagen kräver som minimum. – De finländska husdjursproducenterna vill även i framtiden jobba...

SLC: Spannmålspriserna måste upp

SLC - IMG 8664

Sommarens exceptionella torka ser ut att på många håll ge en mindre spannmålsskörd än normalt. Att utbudet av spannmål därmed balanseras upp måste ha en positiv inverkan på de inhemska spannmålspriserna, fastslår SLC:s styrelse som samlas till sommarseminarium i östra Nyland den 13-14 augusti. – Spannmålspriset måste nu korrigeras uppåt. Priset i Finland ligger omotiverat under prisnivåerna i Europa, trots att...

SLC välkomnar initiativ om vattenvårdsprogram

SLC - Far Bete Vatten 2 Liten

Den omfattande algblomning i Östersjön och hur vi ska minska den har debatterats flitigt under de senaste veckorna.  Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. välkomnar miljöminister Kimmo Tiilikainens initiativ att lägga i en högre växel i vattenvårds- och markstrukturfrågor. Ministern lovar (HBL 7.8.2018) presentera ett effektiviserat vattenskyddsprogram redan i höstens kommande budgetmangling. Det ligger i jordbrukarnas intresse att kunna förbättra markstrukturen, bevara näringsämnen...

ÖSP: Förpassa okunskap om skogen till historien

Det pågår just nu insamling av namnunderteckningar till ett medborgarinitiativ som vill förpassa kalhyggen till historien på Forststyrelsens marker. I initiativet hävdar man att man ska ”rädda våra skogar från kalhyggen”. ÖSP är bestört över de felaktiga och verklighetsfrämmande grundantaganden som florerar och som tycks bero på svag kunskap och kännedom om nutidens skogsbruk och skogsvård i Finland.– Man tycks tro...

ÖSP & SÖP: Begränsa vargbeståndet

UTTALANDE FRÅN ÖSP OCH SÖP I SAMBAND MED VARG-DEMONSTRATIONEN I VASA 11.6.2018Det är dags att se till att vi har en lagstiftning, viltvårdsbestämmelser och tillräckliga myndighetsbefogenheter för att människor och produktionsdjur tryggt ska kunna leva i Österbotten, säger Österbottens svenska producenter (ÖSP) och Svenska Österbottens pälsdjursproducenter (SÖP) i ett gemensamt uttalande från föreningarnas demonstration på Vasa torg under måndagen som...