NBC-uttalande: Digitaliseringen stärker jord- och skogsbruket i Norden

SLC - Nbcunga Workshop Tavastehus2017
I NBC-ungas workshop Bonden är POP diskuterades producentorganisationernas roll för att upplyfta lantbrukets och de gröna näringarnas image för att få unga intresserade av branschen.

Nordiska bondeorganisationers Centralråd NBCUtvidgat presidiemöte17.8.2017, Tavastehus, Finland UTTALANDE Digitaliseringen stärker jord- och skogsbruket i Norden Digitaliseringen är en av dagens stora frågor för jord- och skogsbruket. Böndernas organisationer vill arbeta mer aktivt så att de stora möjligheterna med digitaliseringen verkligen kom-mer till nytta för de enskilda företagarna på landsbygden och för samhället i övrigt.  Digitaliseringsprocessen fortsätter allt snabbare och det är idag omöjligt att...

Nordiska jordbrukare samlas till NBC-möte i Tavastehus 16–18.8 - Mötesteman bl.a. digitaliseringen i primärnäringarna

PRESSINBJUDAN Utvidgat presidiemöte för Nordiska Bondeorganisationers Centralråd NBC hålls den 16-18 augusti på hotell Aulanko i Tavastehus. Under mötet diskuterar de nordiska producentorganisationerna bl.a. utmaningarna och möjligheterna i livsmedelsbranschens digitalisering samt andelslagens, det vill säga kooperativens, framtidsutsikter. I mötet deltar ett hundratal representanter från producentorganisationerna. Finland innehar ordförandeskapet i NBC under 2015-2017 och som värd för presidiemötet står MTK, Pellervo och...

SLC vill hålla nivån på LFA-ersättningen

SLC motsätter sig en minskning av LFA-ersättningen i finansministeriets förslag till statsbudget för nästa år.Trots att minskningen på sammanlagt 33 miljoner euro är i enlighet med inbesparingarna i regeringsprogrammet, anser SLC att den bör skjutas upp på grund av de svåra år som jordbruket gått igenom.– Trots att regeringen exempelvis beviljat krispengar för näringen så har det varit svårt att...

Inbjudan till pressfrukost 3.8 kl. 9 på Bryggeri: Delikatessernas Finland på Järnvägstorget 3-5.8 presenterar finländska närmatsdelikatesser och Finlands bästa öl

SLC - Herkkujen Suomi Fbbanner

Delikatessernas Finland samlar i år de mest intressanta närmatsdelikatesserna och Finlands bästa öl på Järnvägstorget i Helsingfors den 3-5 augusti. Medias representanter inbjuds till pressfrukost om årets närmatsevenemang, närmatstrender, småbryggeriboomen och evenemangstemat #Viätertillsammans torsdagen den 3 augusti kl. 9.00 på bryggerirestaurangen Bryggeri (Sofiegatan 2, 00170 Helsingfors). Delikatessernas Finland, som ordnas för sjunde gången tillsammans med Syystober-ölfesten, bildar nu tillsammans en förnyad...

ÖSP kräver att statsmakten genom lagstiftning stärker producenternas ställning i livsmedelskedjan.

Producentpriset på inhemska grönsaker är idag långt under lönsamhetsnivån och många odlare befinner sig i en djup ekonomisk kris. För att kunna bevara den finländska växthusproduktionen måste alla aktörer ta sitt ansvar. I början av året sänkte handeln konsumentpriserna på ett flertal grönsaker som en följd av sin billighetskampanj. Man bedyrade att sänkningen skulle täckas med att minska på sina...

EU:s ekoförordning stoppar finländska ekologiska växthusodlingen

SLC - Basilika Mw

På onsdagen tog förhandlingarna om EU:s nya ekoförordning ett steg framåt. För den finländska ekologiska växthusproduktionen innebär förhandlingsresultatet mellan parlamentets, rådets och kommissionens förhandlare i praktiken slutet för den finländska ekologiska växthusodlingen.  Förhandlingsresultatet innebär att de nordiska länderna Finland, Sverige och Danmark inte får utöka sin nuvarande ekoväxthusareal. Den ekoväxthusareal som varit godkänd fram tills igår, den 28 juni 2017, får...

SLC:s fullmäktige: Det finländska jord- och skogsbruket har hållbara lösningar

Resolution från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s förbundsfullmäktiges vårmöte 2017 i Mariehamn: SLC:s fullmäktige: Det finländska jord- och skogsbruket har hållbara lösningarAtt Finland har en hållbar, ansvarskännande matproduktion som producerar bland den renaste, tryggaste maten i världen måste ges sitt rätta värde. Dåligt fungerande marknader och svag lönsamhet är inte bara Finlands utan även en av det globala jordbrukets stora utmaningar. Jordbrukarnas...

PRESSINBJUDAN: Media inbjuds till SLC:s fullmäktiges vårmöte och besök på Åland 28–29 juni

Förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. håller vårmöte den 28–29 juni 2017 på Åland. SLC inbjuder medias representanter att ta del av fullmäktiges möte samt besök på Åland. SLC är det finlandssvenska jord- och skogsbrukets intressebevakare. Förbundsfullmäktige, som består av 29 medlemmar från medlemsförbunden, är SLC:s högsta beslutande organ som årligen samlas till vår- och höstmöte. Fullmäktiges mötesförhandlingar inleds onsdagen...