Stafett kräver ansvarsfull mat på tallrikarna

SLC - Vastuullisuusviesti Logo 400X228

PRESSMEDDELANDE OCH -INBJUDAN I de kommunala beslutsfattarnas festtal nämns ofta orden ekologiskt och närmat, men de syns alltför sällan på barns och åldringars tallrikar. Är priset fortfarande det enda kriteriet vid upphandling av råvaror till de kommunala köken? De ansvarsfulla matvalens förespråkare hoppar upp i cykelsadlarna nästa vecka för att kräva svar av de kommunala beslutsfattarna på frågor gällande offentlig upphandling av...

SLC om budgeten: Inga överraskningar för jordbruket i nästa års budget – arbetet för att förbättra jordbrukets situation måste fortsätta

Ur det finländska jordbrukets synvinkel innehåller nästa års statsbudget inga egentliga överraskningar konstaterar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. med anledning av resultatet från regeringens budgetmangling som offentliggjordes på torsdagskvällen. SLC ser det dock som positivt att regeringen har fattat beslut om beredningen av åtgärder för underlätta jordbrukets ekonomiska kris. Flertalet av de åtgärder som regeringen nu vill förverkliga för att...

​SLC: Släng inte bort mat - värdesätt maten istället

SLC - Spillveckan Logo Original Greenjpg

Varje år slänger finländarna bort 24 kilo mat per person. Det motsvarar ett värde på 125 euro och sex procent av all den mat som konsumenterna köpt. Totalt sett uppgår de finländska hushållens matsvinn till ett årligt värde på 500 miljoner euro (MTT). Den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen och konsumentledet, men det är viktigt att man i...

Nordiska producentorganisationerna: Nordliga produktionsförhållandena garanterar klimatvänlig husdjursproduktion

SLC - Augusti 2016 112

De nordiska bondeorganisationerna slog idag fast att den nordiska hållbara husdjursproduktionen är helt avgörande för en klimatsmart och resurssnål produktion av näringsrik mat. På grund av världens ökande befolkningsmängd kommer det att behövas mera mat och samtidigt tampas världens jordbrukare med de konsekvenser som klimatuppvärmningen för med sig. Jordbrukets förmåga att binda kol i marken och fotosyntes är därför mycket...

Fira naturens dag på ekogårdar: Fem ekologiska gårdar håller öppet hus 27.8 i Svenskfinland

SLC - Banneri Ru

Den sista lördagen i augusti, den 27.8, firas den Finska naturens dag för fjärde gången. Då har allmänheten möjlighet att bekanta sig med ekologiska gårdar runt om i landet. På ekogårdarna får man veta mer om gårdens produktion och vilken betydelse den ekologiska produktionen har för att bevara den biologiska mångfalden.  Många av ekogårdarna ordnar också övrigt program i mån av...

Inbjudan till pressfrukost: Finlands intressantaste närmatsdelikatesser och bästa öl intar Järnvägstorget i Helsingfors 18–20.8

I år dukas delikat närmat och Finlands bästa öl för sjätte gången upp på Järnvägstorget i Helsingfors, där närmatsevenemanget Delikatessernas Finland ordnas tillsammans med ölfesten Syystober den 18–20.8. Evenemangen har förnyats så att det även finns matförsäljare på Syystobers matgata, där man kan avnjuta finländsk street food varje kväll till kl. 01. Ifjol samlade evenemangen 50 000 besökare. Medias representanter inbjuds...

Pressträff om aktuella jordbruksfrågor med SLC:s styrelse to. 4.8 kl. 14 på ÅCA

PRESSINBJUDAN Styrelsen för den svenskspråkiga landsbygdens och jord- och skogsbrukets intresseorganisation, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., håller sommarseminarium på Åland den 3-4 augusti. Som värd för besöket fungerar Ålands producentförbund r.f., ÅPF, vars ordförande Tage Eriksson är medlem i SLC:s styrelse. ÅPF är ett av centralorganisationens fyra producentförbund och är det åländska jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens intressebevakare.  SLC-styrelsen kommer under sitt sommarseminarium...

SLC kräver lösningar på jordbrukets ekonomiska kris från måndagens rådsmöte

EU:s jordbruksministrar träffas måndagen den 18 juli i Bryssel för att diskutera åtgärder för att lindra den allvarliga lönsamhetskrisen i vilken jordbruket har befunnit sig i snart två år. SLC kräver att EU nu måste bära ansvaret för den marknads- och utrikespolitik som bedrivits de senaste åren och som har lett till bl.a. överproduktion och rysk handelsblockad för livsmedel. Det...