Uttalande från Österbottens svenska producentförbunds vårmöte 11.4.2016

PRESSMEDDELANDE11.4.2016 Handelns billighetskampanj (halpuuttaminen) har bidragit till jordbrukets lönsamhetskris. Denna kampanj har inte påverkat handelns lönsamhet negativt, däremot har jordbrukarnas inkomster drastiskt minskat. Senaste prognos visar att jordbrukets årsmedelinkomst är endast 9700€ per gård. Våra inhemska livsmedel är bland de renaste i världen och kvaliteten mycket hög men detta syns inte i priset.  Våra barn och åldringar serveras mat som är tillverkade...

SLC: Blygsamt av regeringen

De medel som regeringen vid förhandlingarna om budgetramarna för de kommande åren beslöt att bevilja jordbruket ersätter endast en mycket blygsam del av det inkomstbortfall som näringen drabbats av efter Ukrainakrisens början. Det konstaterar SLC:s styrelse, som vid sitt möte i onsdags diskuterade regeringens mycket anspråkslösa gest mot det finländska lantbruket. I regeringens rambudget anvisades det nationella stödet för jordbruks- och...

Jordbrukarnas demonstration 11.3 Senatstorget: Öppningshälsning av SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix

Bästa yrkeskolleger, medsystrar och bröder. Tack för att ni har ställt upp i så stort antal. I dag kommer vi att synas och vi kommer att höras. Denna dag kommer att bli historisk. Ni är med och skapar framtiden.  Vi har kommit för att kräva rättvisa och erkänsla för det viktiga arbete vi utför för detta land. Vi ordnar maten på...

Jordbrukarnas vädjan till regeringen: Försvara den finländska maten och jordbruket

Följ demonstrationen via videosändning fr.o.m. kl. 10.45 Idag samlas tusentals jordbrukare och hundratals traktorer på Senatstorget i Helsingfors för att väcka regeringen med sitt nödrop. Situationen på de finländska gårdarna är den svagaste på årtionden. Företagarinkomsten halverades till och med 2015 jämfört med föregående år.  – På gårdarna känner man nu en verklig nöd och oro för framtiden. Det är hög tid...

SLC Nyland: Ett 80-tal nyländska jordbrukare med traktor till Senatstorget

Ett hundratal jordbrukare varav omkring 80 med traktor deltar från SLC Nyland i jordbrukarnas demonstration i Helsingfors i morgon fredag på grund av det finländska jordbrukets svaga lönsamhet och det svåra ekonomiska läget på gårdarna. Företagarinkomsten 2015 halverades till och med i medeltal jämfört med föregående år.  Totalt väntas närmare 500 traktorer delta i traktormarschen till Helsingfors.  Traktormarschen kommer tyvärr att...

Jordbrukarnas traktormarsch och demonstration kräver omedelbara åtgärder för att åtgärda matproducenternas svåra ekonomiska situation

SLC - Ebanner Traktormarsch
Jordbrukarna ordnar traktormarsch och demonstration i Helsingfors imorgon, fredagen den 11.3 på grund av gårdarnas trängda ekonomiska läge.

Jordbrukarna ordnar traktormarsch och demonstration i Helsingfors imorgon, fredagen den 11.3 på grund av gårdarnas trängda ekonomiska läge. Till demonstrationen på Senatstorget, som pågår kl. 11-14, anländer under förmiddagen ca 300 traktorer. Traktorerna startar kl. 8-8.30 från samlingsplatserna längs med huvudvägarna. Från olika delar av landet beräknas över 2 000 jordbrukare, även utan traktor, komma till demonstrationen. Av statsrådets medlemmar...

PRESSINBJUDAN: Presskonferens om jordbrukarnas traktormarsch till Helsingfors och demonstration

Jordbrukarna ordnar traktormarsch och demonstration i Helsingfors fredagen den 11.3 på grund av lantgårdarnas trängda ekonomiska läge. Jordbrukare från olika delar av Finland anländer med traktorer till Senatstorget på fredagsförmiddagen. Under demonstrationen, som hålls kl. 11-14, kräver jordbrukarna att regeringen och andra beslutsfattare skrider till åtgärder för att omedelbart åtgärda situationen och trygga den finländska matproduktionen. En stor mängd jordbrukare...

SLC uppmanar medlemmarna att delta i bondedemonstration 11.3: Kom med eller utan traktor!

SLC - Traktormarsch Annons

SLC:s centralstyrelse uppmanar medlemmar från hela verksamhetsområdet att – med eller utan traktor - aktivt delta i den traktormarsch och demonstration som hålls i Helsingfors fredagen den 11 mars.  – I ingen annan bransch vore det ens möjligt att den inkomst som överenskommits för föregående år utbetalas med över ett års fördröjning. Måttet är rågat. Därför har bönderna själva tagit initiativ...