SLC uppmanar medlemmarna att delta i bondedemonstration 11.3: Kom med eller utan traktor!

SLC - Traktormarsch Annons

SLC:s centralstyrelse uppmanar medlemmar från hela verksamhetsområdet att – med eller utan traktor - aktivt delta i den traktormarsch och demonstration som hålls i Helsingfors fredagen den 11 mars.  – I ingen annan bransch vore det ens möjligt att den inkomst som överenskommits för föregående år utbetalas med över ett års fördröjning. Måttet är rågat. Därför har bönderna själva tagit initiativ...

Lantbrukarna och löntagarna vädjar till Orkla: Stäng inte Taffels chipsfabrik

SLC - Taffel Sips 2 Ko

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL, Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT och Fackförbundet Pro vädjar till Orkla om att inte stänga sin potatisförädlingsfabrik på Åland. Organisationerna uppmanar konsumenterna att påverka Orkla genom att underteckna vädjan för att bevara den inhemska produktionen och fabriken.  Norska Orkla-koncernens produktionsanläggning som tillverkar Taffel-chips och Oolannin-fryspotatisprodukter i Haraldsby är...

Resolution från SLC-kongress: ”Vi skapar landet” visar vägen för lantbrukarna – De gröna näringarna är en framtidsbransch

SLC - Klistermärke-folder

Resolution från SLC:s allmänna förbundskongress 23–24.11.2015 i Nådendal”Vi skapar landet” är den vision som skall vägleda de finlandssvenska lantbrukarna och SLC fram till 2022. Människor behöver mat varje dag. Det är en av de få saker som kommer att bestå. Det finländska jordbruket, som producerar bland världens säkraste livsmedel, har alla möjligheter att stärka sitt fäste som en av de...

​PRESSMEDDELANDE: SLC:s fullmäktige återvalde Thölix och Falck

SLC - 12278878 1068562393193971 2237116492605508827 n

23.11.2015 Vid sitt höstmöte i Nådendal idag diskuterade förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. aktuella lantbrukspolitiska frågor och fastställde även organisationens tyngdpunktsområden för 2016. Fullmäktige informerades också om läget med beredningen av det nationella stödpaketet. Då budgetanslagen minskar kommer det tyvärr att medföra nedskärningar för jordbruket och drabba näringens redan svåra ekonomiska läge. Förbundsfullmäktiges höstmöte återvalde Stefan Thölix från Korsholm till...

Media inbjuds till SLC:s fullmäktigemöte och kongress 23–24.11 i Nådendal

PRESSINBJUDAN13.11.2015Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. håller allmän förbundskongress den 23–24.11 i Nådendal. I samband med kongressen sammanträder även SLC:s förbundsfullmäktige till ordinarie höstmöte måndagen den 23.11 kl. 10.00. SLC har glädjen att inbjuda medias representanter att ta del av såväl kongressen som fullmäktiges möte.Förbundsfullmäktige är SLC:s högsta beslutande organ som bl.a. väljer ordförande och två vice ordförande för SLC:s fullmäktige...

SLC: Fröbeställningar ska göras trots avbrutna förhandlingar inom sockerbranschen

Det finns ännu inget branschavtal mellan sockerbetsodlarna och sockerraffinaderiet Sucros. Odlarna uppmanas trots allt att göra sina fröbeställningar före nästa veckas fredag den 30.1. Enligt det odlarbrev som Sucros sänt ut kan beställningarna annulleras, om det kommande avtalet inte godkänns av den enskilda odlaren.Sucros frågar också efter odlingsintresse, men än så långe är det för tidigt att ta ställning till det...

SLC om prissänkningen på mjölk: Smärtgränsen är nådd!

27.1.2015  Prissänkningen på mjölken var väntad om än radikal. Smärtgränsen är nådd och det finns absolut inga möjligheter för detaljhandeln att ytterligare sänka butikspriserna på mjölkprodukter på producenternas bekostnad, konstaterar SLC:s mjölksamarbetsgrupps ordförande Mikael Österberg.  Den globala mjölkproduktionen som ökat snabbare än efterfrågan, konsumenternas minskade köpkraft, avvecklandet av EU:s kvotsystem för mjölk och Rysslands handelsembargo pressar mjölkproducenterna nu från varje håll, säger...

Jordbrukare samlas för en renare Östersjö

26.2.2015 Jordbrukare framhåller sin medverkan i arbetet för en renare Östersjö genom ett hållbart jordbruk. Jordbrukare påminner samtidigt om vikten av en kostnadseffektiv jordbrukspolitik som säkerställer produktivitet och livsmedelstrygghet. Jordbrukarna efterlyste mer samarbete och mindre reglering.  Baltic Farmers’ Forum on Environment (BFFE), ett nätverk för Östersjöländernas jordbrukarorganisationer, samlar för närvarande egna representanter, sakkunniga och intressenter till konferensen Agricultural Water Protection and Sustainable...