Media inbjuds till SLC:s fullmäktigemöte och kongress 23–24.11 i Nådendal

PRESSINBJUDAN13.11.2015Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. håller allmän förbundskongress den 23–24.11 i Nådendal. I samband med kongressen sammanträder även SLC:s förbundsfullmäktige till ordinarie höstmöte måndagen den 23.11 kl. 10.00. SLC har glädjen att inbjuda medias representanter att ta del av såväl kongressen som fullmäktiges möte.Förbundsfullmäktige är SLC:s högsta beslutande organ som bl.a. väljer ordförande och två vice ordförande för SLC:s fullmäktige...

SLC: Fröbeställningar ska göras trots avbrutna förhandlingar inom sockerbranschen

Det finns ännu inget branschavtal mellan sockerbetsodlarna och sockerraffinaderiet Sucros. Odlarna uppmanas trots allt att göra sina fröbeställningar före nästa veckas fredag den 30.1. Enligt det odlarbrev som Sucros sänt ut kan beställningarna annulleras, om det kommande avtalet inte godkänns av den enskilda odlaren.Sucros frågar också efter odlingsintresse, men än så långe är det för tidigt att ta ställning till det...

SLC om prissänkningen på mjölk: Smärtgränsen är nådd!

27.1.2015  Prissänkningen på mjölken var väntad om än radikal. Smärtgränsen är nådd och det finns absolut inga möjligheter för detaljhandeln att ytterligare sänka butikspriserna på mjölkprodukter på producenternas bekostnad, konstaterar SLC:s mjölksamarbetsgrupps ordförande Mikael Österberg.  Den globala mjölkproduktionen som ökat snabbare än efterfrågan, konsumenternas minskade köpkraft, avvecklandet av EU:s kvotsystem för mjölk och Rysslands handelsembargo pressar mjölkproducenterna nu från varje håll, säger...

Jordbrukare samlas för en renare Östersjö

26.2.2015 Jordbrukare framhåller sin medverkan i arbetet för en renare Östersjö genom ett hållbart jordbruk. Jordbrukare påminner samtidigt om vikten av en kostnadseffektiv jordbrukspolitik som säkerställer produktivitet och livsmedelstrygghet. Jordbrukarna efterlyste mer samarbete och mindre reglering.  Baltic Farmers’ Forum on Environment (BFFE), ett nätverk för Östersjöländernas jordbrukarorganisationer, samlar för närvarande egna representanter, sakkunniga och intressenter till konferensen Agricultural Water Protection and Sustainable...

SLC uppmanar: Så din röst i riksdagsvalet!

27.2.2015 Landet behöver mer landsbygd, framhåller Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC i sin riksdagsvalskampanj och uppmanar: Så din röst i valet! I kampanjen lyfter SLC fram fem teman som är kopplade till ett lönsamt lantbruk och därigenom en livskraftig landsbygd. Dessa är helt nödvändiga för Finlands bioekonomi, framhåller SLC-basen Holger Falck. I början av nästa regeringsperiod måste nödvändiga beslut tas för att...

Östersjöns miljövänligaste lantgård söks!

SLC - landskap åland

12.3.2015 WWF söker Östersjöns miljövänligaste lantgård! Med tävlingen som arrangeras i samarbete med Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) vill organisationerna inspirera producenter att övergå till odlingsmetoder som minskar Östersjöns näringsbelastning.Tävlingen arrangeras för sjätte gången och målsättningen är att förmedla information om miljövänligare odling och ge erkännande till jordbrukare som är föregångare i användningen av odlingsmetoder...

Spannmålsodlarna tar aktivare roll på exportmarknaden

13.3.2015 Odlarna lanserar idag en helt ny typ av exportkontrakt för spannmål. Målsättningen är att exportera det första partiet på 10 000 ton, eller 250 långtradarlass, i höst. – Genom kontraktet vill vi förbättra lönsamheten på gårdarna, förstärka den inhemska prisnivån och få genomskinlighet i prisbildningen. I längden vill vi balansera upp den inhemska marknaden samt förbättra handelsbalansen, framhåller Svenska lantbruksproducenternas...

​Medlarens förslag sätter sockerbetsodlarna i besvärlig situation!

13.3.2015Förhandlingarna mellan sockerbetsodlarna och Sucros gällande priset på sockerbetor och deras leveransvillkor avbröts i januari på grund djup oenighet mellan parterna. Förhandlingar hade förts under hela hösten utan att nå resultat. Sockerbetsutskottet vid MTK, där SLC är representerad, bad därmed i enlighet med EU-lagstiftning jordbruksminister Petteri Orpo att utnämna en medlare. Detta så att odlarna skulle få veta priset för...