Producentorganisationerna till minister Tiilikainen: Finlands jordbruk behöver snabbt krisstöd

SLC - Uppvaktning-av-Tiilikainen-6.9.2015-058
Foto: Mia Wikström

6.9.2015 De finländska producentorganisationerna gav idag vägkost åt jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen för att på morgondagens EU-jordbruksrådsmöte förhandla fram snabba lösningar för att underlätta det finländska jordbrukets svåra läge. Situationen på många gårdar har krisat till sig på grund av Rysslands importstopp, sänkta producentpriser till följd av det svåra marknadsläget, framskjutna stödutbetalningar och skördeskador. Förutom beslut på EU-nivå behövs även...

SLC: Djurvälfärd genom hela produktionskedjan

26.10.2015 Med anledning av Yle-programmet MOT, som i måndagens (26.10.2015) tv-sändning lyfte fram missförhållanden i finländska slakterier, konstaterar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. att produktionsdjur alltid ska behandlas så att djuren inte utsätts för onödigt lidande. Djurens välbefinnande som börjar under uppfödningen på gårdsnivå måste fullföljas genom hela produktionskedjan, ända till slakt. SLC befarar att bristfällig hantering av djur i någon...

SLC: Brister i djurskydd i slaktprocessen oacceptabla

27.10.2015 Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. kan inte acceptera de uppenbara brister inom slakteribranschen som visades igår (26.10.2015) i Yle-programmet MOT gällande slakteriernas egenkontroll, djurhantering och granskningsveterinärernas övervakning vid slakterierna. Producenterna värnar på bästa möjliga sätt om sina produktionsdjur och måste kunna lita på att hans eller hennes produktionsdjur tas väl omhand även genom hela slaktprocessen.  Producenterna själva utsätts för en rigorös...

SLC: Skapa förändringskraft och en värld som fungerar för alla – Internationella dagen för landsbygdens kvinnor firas den 15 oktober

13.10.2015 I år är det 20 år sedan FN:s kvinnokongress i Peking beslöt att tillägna 15 oktober till landsbygdens kvinnor och deras centrala roll i utvecklingen av landsbygden, förbättringen av livsmedelstryggheten och utrotningen av den strukturella fattigdomen bland landsbygdsbefolkningen världen över. FN antog tidigare under hösten en ny handlingsplan med 17 målsättningar för hållbar utveckling fram till 2030. Jämställdhet mellan könen och...

SLC: Spannmålsodlarna exporterar i egen regi fodervete till Tyskland

SLC - Fodervetelastning-4.11.2015-Lovisa 4
Foto: NSP

4.11.2015 Det fodervete, som ingår i spannmålsodlarnas exportkontrakt, skeppas just nu till Tyskland. Som bäst lastas ett fartyg med 3 000 ton fodervete i Valkom hamn i Lovisa. Den första delen av partiet, drygt 3 000 ton, skeppades ut redan för ett par veckor sedan. I våras lanserade Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. tillsammans med odlarägda spannmålsanskaffningsföretag i Nyland, bland annat A-spannmål...

SLC: Djur ska behandlas väl och inte åsamkas onödigt lidande

28.10.2015 I tv-programmet A-studio kommer idag (28.10.2015) att visas smygfilmat material från ett antal husdjursgårdar om hur produktionsdjur har behandlats. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. upprepar att centralförbundet inte kan acceptera nonchalans gentemot djurens välmående eller felaktig, lagstridig hantering av djur i någon del av produktionskedjan.  Den finländska djurskyddslagen är stark och entydig: djur ska behandlas väl och inte åsamkas onödigt lidande....