Media inbjuds till SLC:s fullmäktiges vårmöte 11 juni

Förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. samlas till ordinarie vårmöte den 11 juni på Hanaholmens Kulturcentrum i Esbo, Hanaholmsstranden 5. SLC inbjuder medias representanter att ta del av fullmäktiges program, som inleds kl. 10.00. Kaffe från och med 9.30. Vårmötet inleds med presentation och demonstration av den nya plattformen för den elektroniska spannmålshandeln, Spannmålstorget-Viljatori. Vårmötet, som leds av fullmäktigeordförande Thomas...

SLC befarar att EU-jordbrukets byråkratiförenkling uteblir i nya CAP

SLC - Tröska Havre 1

Det är uppenbart att EU-kommissionen förslag till ny gemensam jordbrukspolitik i Europa inte kommer att leda till någon byråkratiförenkling. Det menar SLC med hänvisning till upplägget med nya resultatbaserade jordbruksåtgärder som naturligtvis även kommer att kräva uppföljning och rapportering från jordbrukarnas sida.  – SLC befarar att de modeller som byggs upp kring olika miljöåtgärder kan bli väldigt komplicerade. Det finns risk...

Viljatori – ny elektronisk handelsplats för spannmål har öppnat

SLC - 180529 Viljatori Ilmoitus Lf

Viljatori.fi är en ny nättjänst, där odlare enkelt och pålitligt kan sälja sin skörd i önskade partier till bästa marknadspris. Industrin och husdjursgårdar som använder spannmål kan ansluta sig som köpare. Den elektroniska handelsplatsen som förnyar spannmålshandelns traditionella praxis är den första i sitt slag i världen. Spannmålstorgets plattform öppnades den 30 maj 2018.  – På Spannmålstorget finns två olika sätt...

Inbjudan till pressinfo: Foodhuben Nylands Mat förändrar konsumtionsvanorna och ökar uppskattningen för lokalt producerad mat

Nylands Mat är en Foodhub vars uppgift är att distribuera säsongens färskaste lokalproducerade matvaror. I samarbete med nyländska producenter utvecklar Nylands Mat en ny distributionsmodell som förkortar matens rutt från jord till bord. Vi berättar nu om resultaten från det första skedet i pilotprojektet och hur producenterna mottagit den nya modellen. Foodhub är ett av Sitras pilotprojekt inom kretsloppsekonomin. Utvecklandet av...

ÖSP OCH SÖP: VARGDEMONSTRATION 11.6 PÅ VASA TORG

SLC - Varg Pixabay

Fritt för publicering: genast Österbottens svenska producentförbund och Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening har beslutat att gemensamt ordna en vargdemonstration på Vasa torg den 11 juni kl. 17.00. Demonstrationen ordnas i samband med att Österbottens Förbund ordnar ett Vargforum med en paneldiskussion om vargproblematiken. Målet med demonstrationen är att återfå sunt förnuft i rovdjurspolitiken i Finland för att vi också i fortsättningen ska...

ÖSP uppmanar alla att skriva under Medborgarinitiativet om förebyggande av vargskador

SLC - Varg Pixabay

Österbottens svenska producentförbund har översatt medborgarinitiativet om förebyggande av vargskador till svenska. Initiativet syftar bland annat till att få igång en ny lagberedning som skall möjliggöra effektivare ingripande gällande problemindivider som förorsakar skada.  Till dags datum har över 22 000 personer skrivit under initiativet, för att det skall gå vidare till riksdag krävs 50 000 underskrifter.  - Vi ansåg det viktigt att...

​SLC om EU:s framtidsbudget: Skärpta krav höjer kostnaderna för jordbruket

SLC - Skörda Webb Medlem

Enligt EU:s grundfördrag ska EU se till att jordbrukarna har en skälig inkomstnivå. Ett av de verktyg som EU då har till sitt förfogande är EU:s jordbrukspolitik som bör ha tillräckliga budgetanslag.  I kommissionens förslag till budget för perioden 2021-2027 beskärs jordbrukets EU-medel med cirka fem procent för landsbygdsanslagen och med cirka fyra procent för de direkta stöden. Beskärningen kommer samtidigt...

ÖSP: Resolution från förbundets vårmöte den 17 april 2018

SLC - Osp Varmate 2018 Webb

Österbottens svenska producentförbund r.f.Resolution från förbundets vårmöte den 17 april 2018 VargenNär rovdjur inte längre beter sig med skygghet är det dags att agera. ÖSP kräver att det måste bli möjligt att försvara sig och sina husdjur ifall vargen attackerar och kommer in på gårdsplaner och betesmarker. Att vi dessutom i nuläget har flera etablerade vargrevir och dagliga vargobservationer i tätbebyggda...