Uttalande från ÖSP:s höstmöte: Jordbrukarna oroade för svenskspråkig service

Uttalande från ÖSP:s höstmöte 12.12.2016 ÖSP:s höstmöte ser med stor oro på hur regeringen behandlar de språkliga rättigheterna i den första delen av social- och hälsovårdsreformen, lagen om jourförordningen. De nuvarande regeringspartierna tillmäter inte grundlagens stadganden om rätten till service på sitt eget språk speciellt stor betydelse. Hela processen från lagberedning till behandling i riksdagen är under all kritik. Uppenbart felaktiga...

Resolution från SLC:s fullmäktige: Varför stöder inte politiska beslut den inhemska matproduktionen?

Resolution från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s förbundsfullmäktiges höstmöte 2016: SLC:s fullmäktige: Varför stöder inte politiska beslut den inhemska matproduktionen? Trots traktormarschen i mars är läget ännu mycket kärvt på gårdarna. De krislösningar som regeringen riktat till jordbruket är viktiga, men fungerar närmast som första hjälp. Nu måste det långsiktiga arbetet fortsätta med att förbättra jordbruksprodukternas marknadspriser, att hitta nya exportmarknader och att...

Thölix och Falck fortsätter leda SLC

På SLC:s förbundsfullmäktiges ordinarie höstmöte i Vanda förrättades idag stadgeenliga personval. Till grund för personvalen låg en enhällig valberedning. Till ordförande för förbundsfullmäktige för 2017 återvalde Stefan Thölix från Korsholm. Till första vice ordförande återvaldes Anders Rosengren från Borgå och till ny andra vice ordförande invaldes Nicklas Mörn (NY!) från Saltvik. Holger Falck från Sibbo återvaldes till SLC:s centralförbundsordförande, och därmed...

SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix hälsningstal på fullmäktiges höstmöte 1.12.2016 kl. 10.30 i Vanda

SLC - Stefan Tholix Oppning

Värderade medlemmar i SLC:s förbundsfullmäktige Under flera års tid har Finlands jordbruk verkat under ekonomiskt pressade förhållanden. Under innevarande år har lönsamheten sjunkit till så låga nivåer, att en fortsatt inhemsk matproduktion är allvarligt hotad. De bidragande orsakerna är flera, nedåtgående stödnivåer, stigande kostnader förenade med ökande byråkrati, och framförallt priset på våra produkter. Dessa har i dagsläget nått sådan billighet,...

PRESSINBJUDAN: Media inbjuds till SLC:s fullmäktigemöte 1.12 kl. 10.30

Torsdagen den 1 december kl. 10.30 håller förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. ordinarie höstmöte. SLC inbjuder medias representanter att ta del av mötet, som hålls på Original Sokos Hotel Vantaa i Dickursby.  Förbundsfullmäktige är SLC:s högsta beslutande organ som bl.a. väljer ordförande och två vice ordförande för SLC:s fullmäktige. Fullmäktigemötet väljer även ordförande, två vice ordförande samt fyra ledamöter...

SLC Nylands höstmöte hölls idag tisdag 22.11 i samband med Nyländsk Bondedag på Saga Congress i Vanda.

Val:Förbundsordförande Thomas Blomqvist (Tenala) omvaldes enhälligt.Även I:a viceordförande Thomas Antas (Lappträsk) omvaldes enhälligt. Till ny II:a viceordförande valdes enhälligt Bengt Nyman (Karis). Han efterträder Anna Alm (Pojo), som undanbett sig återval. Bengt Nyman är spannmålsodlare från Svartå, som från tidigare har flera förtroendeuppdrag inom producentorganisationen. Han är bl.a. ordförande för SLC:s spannmålsutskott.  Ny ledamot i förbundsstyrelsen, där alla lokalavdelningar är representerade,...

Nyländska bönder samlade till höstmöte: Vi skapar landet! -grön bioekonomi i nyckelposition

Uttalande från Nylands svenska producentförbund NSP r.f:s (SLC Nyland) höstmöte 22.11.2016 på Saga Congress i Vanda Bioekonomin har en nyckelposition för landets ekonomiska tillväxt, för vår export och för att uppnå de uppställda klimat- och energimålen. Skogen är ryggraden i den gröna bioekonomin. Vid sidan av skogen bör även åkerresurserna utnyttjas effektivt, framhåller SLC Nylands höstmöte. Våra åkrar kan utnyttjas effektivare...

Pressinbjudan: Media välkomnas till jordbrukarkvinnors dagar i Jakobstad 17–18.11

Den 17-18 november samlas ett 30-tal finlandssvenska jordbrukarkvinnor till SLC:s kvinnodagar i Jakobstad. Det officiella programmet inleds torsdagen den 17.11 kl. 10.15 på Stadshotellet i Jakobstad. Österbottens svenska producentförbund, ÖSP, och dess kvinnoutskott står som värd för Kvinnodagarna tillsammans med centralorganisationen SLC. Programmet avslutas fredag 18.11 kl. 12. Regionens media inbjuds att ta del av Kvinnodagarnas programinnehåll.  Kvinnodagarna, som brukar ordnas...