ÖSP:s och SLC:s spannmålsutskott: Använd inhemsk spannmål istället för import!

SLC - Foderkorn 2 Mw

ÖSP:s och SLC:s spannmålsutskott kan konstatera att vi inte har en fungerande spannmålsmarknad i Finland när Lantmännen Agro importerar 3 000 ton korn till Vasa i ett läge där det inhemska utbudet är helt tillräckligt för att uppfylla efterfrågan på den inhemska marknaden.   Priset på korn och spannmål underskrider idag produktionskostnaderna. I ett sådant läge pressar importen ytterligare den lokala prisnivån...

Odlare protesterar mot import av foderkorn 9.11 i Vasa hamn - Media inbjuds att följa viljeyttringen

SLC - Karta Demonstration Vasa Hamn 9 11 2017
Jordbrukare demonstrerade vid Senatstorget i Helsingfors 11.3.2016.

PRESSMEDDELANDE & INBJUDAN Torsdagen den 9 november kl. 11 kommer österbottniska odlare via Österbottens svenska producentförbund ÖSP i samarbete med MTK att genomföra en viljeyttring i Vasa hamn för att protestera mot Lantmännen Agros (tidigare K-Lantbruk) import av foderkorn från Sverige till Vasa. Foderkorn finns tillgängligt i Finland till ett klart förmånligare pris jämfört med marknadspriset i Sverige och transportkostnaderna. Odlarna...

SLC uppmanar beslutsfattare: Ställ krav på ansvarsfull upphandling!

Finland har en av världens strängaste miljö- och djurskyddslagstiftning men samtidigt använder offentliga instanser hundratals miljoner euro på att årligen köpa in matvaror som inte uppfyller de krav som Finlands lagstiftning ställer på matproduktionen. SLC anser att det är nu hög tid att ställa upp mål och kvalitetskrav för ansvarsfull upphandling, vilket i praktiken möjliggör finländsk mat i de offentliga...

SLC välkomnar regeringens handräckning till väderdrabbade jordbruket

SLC - Havre Regndroppe Mw

SLC välkomnar att regeringen i den tredje tilläggsbudgeten styr tilläggsmedel till jordbrukarna för de exceptionellt stora skördekostnader som näringen råkar ut för denna höst på grund av det regniga och kalla vädret. Finansministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har idag kommit överens om ett tilläggsanslag till jordbrukets energiskatteåterbäringssystem på 25 miljoner euro.  – Det är bra att regeringen har insett verkligheten på...

SLC Nyland: ​Regnig höst en katastrof för jordbrukarna

SLC - Havre Regndroppe Mw

De senaste veckornas regn innebär utebliven skörd och en ekonomisk katastrof för många odlare. Det finns många gårdar även i Nyland, särskilt i de östra delarna, som ännu har mycket oskördat. Det som är kvar är främst vårvete, raps och bondböna. Skörde- och torkningskostnaderna blir höga, samtidigt som kvalitetsförlusterna blir stora och en del kommer att bli oskördat.  - Vete som...

ÖSP: Regeringen, ta tillbaka skärpningen av bränsleskatten och LFA-beskärningen!

ÖSP:s förbundsstyrelse är djupt oroade över det prekära läget med årets skördearbete. Att regeringen samtidigt påför lantbruket nya kostnader rimmar illa. Därför kräver ÖSP att regeringen återtar beslutet om att skärpa bränsleskatten och tar tillbaka den aviserade beskärningen i kompensationsersättningen (LFA).Efter en kall och solfattig sommar har den senaste månadens ostadiga väder och regn föranlett stora bekymmer på gårdarna med...

SLC: Jordbrukarna välkomnar livsmedelsombudsman

SLC - Sallat Friland6 Ah

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. välkomnar att jord- och skogsbruksministeriet nu, genom att tillsätta en arbetsgrupp, börjar bereda inrättandet av en livsmedelsombudsman i Finland från och med ingången av 2019.  – Producenterna har i många år påtalat att den finländska livsmedelsmarknaden behöver en livsmedelsombudsman. Det är en mycket viktig signal att minister Leppä nu tar tag i frågan på allvar, kommenterar...

Elektronisk handelsplats förnyar spannmålshandeln i Finland

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC samt Atria, HKScan, Raisio, Agrox, Valio och Altia har beslutat att starta en elektronisk plattform för spannmålshandel, Viljatori. Den nya handelsplatsen förnyar spannmålshandelns traditionella handelspraxis och är den första i sitt slag i hela världen. Med hjälp av den nya spannmålshandelstjänsten kan både inköpande företag och spannmålsodlaren som säljare få bättre...