SLC: Ny skarvarbetsgrupp viktigt steg framåt

SLC - Skarv Flickr Ilkka Jukarainen

Nu behövs nya tag för att begränsa skarvens skador på flora, fauna, egendom och näringsidkande. Det anser Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC som i den av miljöministeriet tillsatta nya skarvarbetsgruppen representeras av jordbrukare Stefan Thölix som ordinarie medlem och jurist Mikaela Strömberg-Schalin som suppleant. – Att en ny skarvarbetsgrupp har tillsatts är ännu ett desperat försök för att begränsa de skador som...

PRESSINBJUDAN: Finland i rampljuset på världens största matmässa i januari 2019

Helsingfors 13.11.2018 Finland i rampljuset på världens största matmässa i januari 2019 - Mat och matturism marknadsförs på rekordstor mässavdelning i Tyskland  Finland är partnerland på världens största matmässa som går av stapeln om två månader i Tyskland. Avsikten med partnerlandssamarbetet är att skapa synlighet för den finländska maten samt att knyta kontakter i Tyskland och locka fler turister till den finländska naturen...

SLC:s uppmaning till kommunerna: Stöd bönderna genom att upphandla finländskt

SLC - Macka Ursprungsmarken Mw

När kommuner, städer och andra offentliga aktörer bereder sina budgeter inför nästa år vill Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC se tillräckliga anslag för upphandling av mat till de offentliga köken.  – För att dra sitt strå till stacken är det inte bara konsumenter och handeln, utan även upphandlande kommuner, städer och staten som behöver vara med och köpa finländska mat. När man...

SLC Nyland: Välj närproducerat och inhemska märkesprodukter

Nylands svenska producentförbund (SLC Nyland) välkomnar förslaget om ny livsmedelsmarknadslag och tillsättandet av ett livsmedelsmarknadsombud för att åtgärda osunda marknadsmekanismer. Målet är en mera rättvis handel där primärproducenternas roll i livsmedelskedjan är starkare än idag. Flera utredningar, såväl inhemska som på EU-nivå, visar att förhandlingsstyrkan är ojämnt fördelad mellan aktörerna i livsmedelskedjan och att producenten har en svag ställning i...

ÖSP kräver att prishöjningar i handeln oavkortat måste gå till producenten

Pellervo Ekonomiska Forskningsinstituts prognos för jordbruks- och livsmedelsindustrin har lyfts upp i media de senaste dagarna. PTT förutspår en höjning av livsmedelspriserna både i år och nästa år.    Många finländska konsumenter tänker säkert att höjda matpriser också innebär att de som producerar maten får mera betalt men både PTT:s prognos och verkligheten visar med all tydlighet att så inte är...

SLC: Första hjälpen för jordbrukets svåra situation

SLC - Gris Åland 2015 1

Regeringen har uppmärksammat det torkdrabbade lantbruket med ett krispaket på 65 miljoner euro utöver de 21,5 miljoner som redan fattades beslut om i ramrian i maj. Torkan kommer dock att förorsaka skador ännu lång tid framöver. Skadorna beräknas uppgå uppemot 400 miljoner euro påminner Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. – Staten har nu visat beredskap att tänka om i sin budget. Nu...

SLC:s potatisutskott: Potatispriset i Finland på osund nivå

SLC - Kaj Hemberg Sb Liten
Foto: Staffan Björkell

Uttalande från SLC:s potatisutskotts sommarträff 22–24.8.2018 på Åland Enligt potatisbranschens samarbetsgrupp (PAYR) förväntas potatisskörden i Finland bli 15 - 40 procent mindre än normalskörd. Den torra och varma växtsäsongen har lett till att antalet knölar och storleken på knölarna har förblivit mindre än vanligt. Den utmanande växtsäsongen har också drabbat övriga Europa, där producentpriserna på potatis har stigit. Trots de dystra...

SLC Nyland: Stora förluster för bönder

Torkan förvärrade jordbrukets lönsamhetskris Torkan har fått stora konsekvenser för jordbrukarna. I Nyland har närmare hälften av såväl spannmåls- som grässkörden torkat bort. Många är oroliga för sina djur och för sin framtid. Då skörden ifjol regnade bort och lönsamheten på grund av låga priserna på jordbruksprodukter varit mycket dålig redan under flera år, medför årets extrema torka och skördekatastrof stora...