ÖSP & SÖP: Begränsa vargbeståndet

UTTALANDE FRÅN ÖSP OCH SÖP I SAMBAND MED VARG-DEMONSTRATIONEN I VASA 11.6.2018Det är dags att se till att vi har en lagstiftning, viltvårdsbestämmelser och tillräckliga myndighetsbefogenheter för att människor och produktionsdjur tryggt ska kunna leva i Österbotten, säger Österbottens svenska producenter (ÖSP) och Svenska Österbottens pälsdjursproducenter (SÖP) i ett gemensamt uttalande från föreningarnas demonstration på Vasa torg under måndagen som...

SLC:s fullmäktige: Billighetskampanjernas tid är över!

Resolution från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s förbundsfullmäktiges vårmöte 2018: SLC:s fullmäktige: Billighetskampanjernas tid är över! SLC:s förbundsfullmäktige påminner om att matproduktionens framtid berör alla och envar – inte bara dem som odlar maten. Det centrala i matproduktionen såväl i Finland som i Europa är att vi har en trygg livsmedelsförsörjning av hög kvalitet, som sker på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt. ...

SLC:n Nylund: On aika säännellä private label-tuotteita

SLC - Mats Thomas Fullmaktige 2018 Varmote

SLC:n valtuuskunnan tänään pitämässä kokouksessa SLC:n puheenjohtaja Mats Nylund moitti kaupan vahvaa asemaa elintarvikeketjussa. Tällä hetkellä Suomen eduskunta käsittelee komission direktiiviehdotusta, jonka mukaan jäsenmaiden olisi kiellettävä kaupan epäterveet kauppatavat ja syksyllä uuden elintarvikemarkkinalain odotetaan saapuvan eduskunnan käsiteltäväksi. Uuden lain tarkoituksena on turvata elintarvikeketjussa heikoimmassa asemassa olevien toimijoiden asemaa. – Päivittäistavarakaupan omien tuotemerkkien, kuten Rainbow ja Pirkka, osuudet myynnistä ovat vuosi vuodelta...

​SLC:s Nylund: Dags att reglera private label-produkter

SLC - Mats Thomas Fullmaktige 2018 Varmote

Centralförbundsordförande Mats Nylund lyfte dagligvaruhandelns starka ställning i livsmedelskedjan på SLC:s fullmäktigemöte idag. För tillfället behandlas EU-kommissionens direktivförslag som förbjuder osunda affärsmetoder i Finlands riksdag och i höst väntas en ny livsmedelsmarknadslag som ska stärka producenternas ställning komma till riksdagen. – Dagligvaruhandelns egna varumärken, till exempel Rainbow och Pirkka, har växt år från år i Finland. Redan ett par månader efter...

Media inbjuds till SLC:s fullmäktiges vårmöte 11 juni

Förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. samlas till ordinarie vårmöte den 11 juni på Hanaholmens Kulturcentrum i Esbo, Hanaholmsstranden 5. SLC inbjuder medias representanter att ta del av fullmäktiges program, som inleds kl. 10.00. Kaffe från och med 9.30. Vårmötet inleds med presentation och demonstration av den nya plattformen för den elektroniska spannmålshandeln, Spannmålstorget-Viljatori. Vårmötet, som leds av fullmäktigeordförande Thomas...

SLC befarar att EU-jordbrukets byråkratiförenkling uteblir i nya CAP

SLC - Tröska Havre 1

Det är uppenbart att EU-kommissionen förslag till ny gemensam jordbrukspolitik i Europa inte kommer att leda till någon byråkratiförenkling. Det menar SLC med hänvisning till upplägget med nya resultatbaserade jordbruksåtgärder som naturligtvis även kommer att kräva uppföljning och rapportering från jordbrukarnas sida.  – SLC befarar att de modeller som byggs upp kring olika miljöåtgärder kan bli väldigt komplicerade. Det finns risk...

Viljatori – ny elektronisk handelsplats för spannmål har öppnat

SLC - 180529 Viljatori Ilmoitus Lf

Viljatori.fi är en ny nättjänst, där odlare enkelt och pålitligt kan sälja sin skörd i önskade partier till bästa marknadspris. Industrin och husdjursgårdar som använder spannmål kan ansluta sig som köpare. Den elektroniska handelsplatsen som förnyar spannmålshandelns traditionella praxis är den första i sitt slag i världen. Spannmålstorgets plattform öppnades den 30 maj 2018.  – På Spannmålstorget finns två olika sätt...

Inbjudan till pressinfo: Foodhuben Nylands Mat förändrar konsumtionsvanorna och ökar uppskattningen för lokalt producerad mat

Nylands Mat är en Foodhub vars uppgift är att distribuera säsongens färskaste lokalproducerade matvaror. I samarbete med nyländska producenter utvecklar Nylands Mat en ny distributionsmodell som förkortar matens rutt från jord till bord. Vi berättar nu om resultaten från det första skedet i pilotprojektet och hur producenterna mottagit den nya modellen. Foodhub är ett av Sitras pilotprojekt inom kretsloppsekonomin. Utvecklandet av...