WFO:s (World Farmers' Organisation) generalförsamling i Finland 12–15.6: Jordbrukare från olika delar av världen samlas för att söka gemensam syn om matproduktionens globala utmaningar

Representanter och ledare för jordbruksorganisationer och – kooperativ från olika delar av världen samt jordbruksexperter från internationella organisationer och institutioner samlas från och med måndag till WFO:s (World Farmers’ Organisation) generalförsamling i Helsingfors. Under mötesförhandlingarna, som pågår 12-14 juni 2017 i Finlandiahuset i Helsingfors dras det upp en ny strategi med riktlinjer för jordbrukarnas globala intressebevakning för åren 2018-2028. Även ledningen...

Finlands djurvälfärd håller högre nivå än vad lagen kräver – Förnyelsen av djurskyddslagen bör trygga finländska husdjursproduktionen även framöver

Onsdagen den 7 juni presenterar jord- och skogsbruksministeriet sina linjedragningar gällande förnyelsen av Finlands djurskyddslag. SLC framhåller att produktionsdjurens välfärd i praktiken tryggas via bondens dagliga arbete, där djurskyddslagen sätter miniminivån. Merparten av producenterna har förbundit sig till näringens frivilliga kvalitets-, hälso- och välfärdssystem – det betyder i praktiken striktare djurvälfärd än vad som krävs via lagstiftningen. Den nya lagen...

PRESSINBJUDAN: Världens bönder samlas till WFO:s (World Farmers' Organisation) generalförsamling i Helsingfors 12–15.6

Organisationen för världens bönder WFO (World Farmers’ Organisation) håller generalförsamling 12-15 juni 2017 i Finlandiahuset i Helsingfors. Vid mötet antas organisationens strategi för åren 2018-2028. Tyngdpunktsområden för mötet är livsmedelstrygghet, klimatförändringen, producenternas position i matkedjan och internationell handelspolitik. I mötet deltar producentorganisationernas ledning från olika delar av världen samt sakkunniga från internationella organisationer och institutioner. Generalförsamlingen väljer även ordförande för WFO.  Som...

Producentorganisationernas frukostträff om djurskyddslagen 6.6.2017 kl. 9.00: Lagen förnyas – vad kan vi förvänta oss?

PRESSINBJUDANDjurskyddslagens förnyelse väcker diskussion. Vilka förändringar är att vänta och vilken effekt har de för djurens välmående och husdjursproduktionen i Finland? På vilken nivå är produktionsdjurens välmående på de finländska husdjursgårdarna? Vad vill producentorganisationerna Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK med den nya djurskyddslagen?Tisdagen den 6.6.2017 kl. 9.00 bjuder vi medias representanter på en frukostträff...

Finlands Embla-kandidater är nominerade: Starka finländska mataktörer nominerade till det första nordiska matpriset

SLC - Embla 900X503Px

Vem är Nordens bästa mathantverkare? Vem är Nordens bästa matentreprenör? Nu har de nordiska ländernas representanter nominerats till de sju tävlingskategorierna. Bland de nominerade utses de slutgiltiga vinnarna av Embla-mattävlingen i augusti. Till tävlingens sju kategorier kom det i Finland 20 anmälningar. Från alla de nordiska länderna kom det sammanlagt 185 anmälningar till tävlingen.  Finlands nominerade till Embla-priserna är: • Mathantverkare 2017:...

RESOLUTION från ÖSP:s vårmöte 10.4.2017

PressmeddelandeFritt för publicering genast  Österbottens svenska producentförbund r.f. RESOLUTION från förbundets vårmöte 10.4.2017Jord- och skogsbruksministeriet förordning om ursprungsmärkning av mjölk- och köttprodukter måste korrigeras så att produkternas ursprungsland framkommer tydligt, att märka importerade produkter med EU eller non EU räcker absolut inte.  Förbundet uppmanar också ministeriet att i snabb takt initiera en beredning av en tydligare ursprungsmärkning både vad det gäller spannmålsprodukter...