Skogsägarna: EU vill minska finländska skogarnas klimatnytta

SLC - Granskott Mw

De finländska skogsägarna är upprörda hur EU behandlar den finländska skogssektorn och dess potential till att skapa ekonomisk tillväxt för landet och förringar skogsskötselns klimatinverkan. För att ge vägkost åt centrala beslutsfattare om Finlands skogsbruk och hur näringen bidrar till klimatarbetet ordnade därför SLC och MTK på måndagen en skogsdiskussion som samlade cirka 350 deltagare i Helsingfors.Var tredje finländare äger...

Pressinbjudan: SLC & MTK ordnar diskussionstillfället Växande träd binder kol må 4.9 kl. 11

SLC - Slc Mtk Skogsagarna Logo

Måndagen den 4 september ordnar SLC och MTK diskussionstillfället Växande träd binder kol om aktuella skogsfrågor i Börssalen, Fabiansgatan 14 i Helsingfors. Frågor som bland annat diskuteras är: Begränsar EU utvecklingen av Finlands skogssektor och våra möjligheter att binda kol? Vad tänker landets regering göra?  Till diskussionstillfället, som redan har över 200 anmälda deltagare, har inbjudits förutom skogsägare även skogssektorns aktörer...

Nordiskt matpris utdelades för första gången: REKO och Thomas Snellman vald till årets nordiska matentreprenör

SLC - Embla Team Finland
Finland tävlingsteam tillsammans med REKO-grundaren Thomas Snellman som utsågs till Nordisk matentreprenör i den första nordiska mattävlingen Embla

På torsdagskvällen korades vinnarna i den första nordiska mattävlingen Embla som gick av stapeln i Köpenhamn. Från Finland kammade REKO och Thomas Snellman hem vinsten i kategorin Nordisk matentreprenör. Från Åland korades Micke Björklund och Smakbyn till Nordisk matkommunikatör Vinnarna i den första nordiska mattävlingen Embla har korats på prisfesten som på torsdagskvällen hölls i samband med det danska miljö-...

NBC-uttalande: Digitaliseringen stärker jord- och skogsbruket i Norden

SLC - Nbcunga Workshop Tavastehus2017
I NBC-ungas workshop Bonden är POP diskuterades producentorganisationernas roll för att upplyfta lantbrukets och de gröna näringarnas image för att få unga intresserade av branschen.

Nordiska bondeorganisationers Centralråd NBCUtvidgat presidiemöte17.8.2017, Tavastehus, Finland UTTALANDE Digitaliseringen stärker jord- och skogsbruket i Norden Digitaliseringen är en av dagens stora frågor för jord- och skogsbruket. Böndernas organisationer vill arbeta mer aktivt så att de stora möjligheterna med digitaliseringen verkligen kom-mer till nytta för de enskilda företagarna på landsbygden och för samhället i övrigt.  Digitaliseringsprocessen fortsätter allt snabbare och det är idag omöjligt att...

Nordiska jordbrukare samlas till NBC-möte i Tavastehus 16–18.8 - Mötesteman bl.a. digitaliseringen i primärnäringarna

PRESSINBJUDAN Utvidgat presidiemöte för Nordiska Bondeorganisationers Centralråd NBC hålls den 16-18 augusti på hotell Aulanko i Tavastehus. Under mötet diskuterar de nordiska producentorganisationerna bl.a. utmaningarna och möjligheterna i livsmedelsbranschens digitalisering samt andelslagens, det vill säga kooperativens, framtidsutsikter. I mötet deltar ett hundratal representanter från producentorganisationerna. Finland innehar ordförandeskapet i NBC under 2015-2017 och som värd för presidiemötet står MTK, Pellervo och...

SLC vill hålla nivån på LFA-ersättningen

SLC motsätter sig en minskning av LFA-ersättningen i finansministeriets förslag till statsbudget för nästa år.Trots att minskningen på sammanlagt 33 miljoner euro är i enlighet med inbesparingarna i regeringsprogrammet, anser SLC att den bör skjutas upp på grund av de svåra år som jordbruket gått igenom.– Trots att regeringen exempelvis beviljat krispengar för näringen så har det varit svårt att...

Inbjudan till pressfrukost 3.8 kl. 9 på Bryggeri: Delikatessernas Finland på Järnvägstorget 3-5.8 presenterar finländska närmatsdelikatesser och Finlands bästa öl

SLC - Herkkujen Suomi Fbbanner

Delikatessernas Finland samlar i år de mest intressanta närmatsdelikatesserna och Finlands bästa öl på Järnvägstorget i Helsingfors den 3-5 augusti. Medias representanter inbjuds till pressfrukost om årets närmatsevenemang, närmatstrender, småbryggeriboomen och evenemangstemat #Viätertillsammans torsdagen den 3 augusti kl. 9.00 på bryggerirestaurangen Bryggeri (Sofiegatan 2, 00170 Helsingfors). Delikatessernas Finland, som ordnas för sjunde gången tillsammans med Syystober-ölfesten, bildar nu tillsammans en förnyad...

ÖSP kräver att statsmakten genom lagstiftning stärker producenternas ställning i livsmedelskedjan.

Producentpriset på inhemska grönsaker är idag långt under lönsamhetsnivån och många odlare befinner sig i en djup ekonomisk kris. För att kunna bevara den finländska växthusproduktionen måste alla aktörer ta sitt ansvar. I början av året sänkte handeln konsumentpriserna på ett flertal grönsaker som en följd av sin billighetskampanj. Man bedyrade att sänkningen skulle täckas med att minska på sina...