PRESSINBJUDAN: MTK, SLC och livsmedelsföretag startar elektronisk spannmålshandelsplats

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC samt Atria, HKScan, Raisio, Agrox, Valio och Altia har beslutat att starta en elektronisk plattform för spannmålshandel. Avsikten är att effektivera och utveckla spannmålshandeln i Finland. Den elektroniska handelsplatsen förverkligas av FPI Partners.Medias representanter inbjuds till presskonferens torsdagen den 21 september kl. 10.00–11.30 på MTK, Simonsgatan 6 i Helsingfors, där...

SLC om EU:s klimatförordning: Förnuftet och rättvisan segrade!

SLC - Granskott Mw

SLC och de finlandssvenska skogsägarna är nöjda över att förnuftet och rättvisan idag segrade i EU-parlamentets omröstning om klimatförordningen, där Nils Torvalds kompromissförslag fick gehör bland majoriteten av parlamentarikerna. Nu kan Finlands hållbara skogsbruk fortsätta att bidra till att nå klimatmålen genom att vårda den växande skogen så att den effektivt binder koldioxidutsläpp. Beslutet från dagen EU-omröstning skapar också möjlighet...

Inbjudan till pressinfo 12.9 kl. 15 om Köp av bonden!-dagen

SLC - Kop Av Bonden Logo 16 9 2017

Medias representanter inbjuds till pressinfo om Köp av bonden!-dagen för att höra mer om vad som pågår kring närmat och direktförsäljning, som det bland konsumenterna finns ett växande intresse för. Samtidigt berättar vi mera om Köp av bonden!-dagen, som ordnas för andra gången den 16 september. Över 100 gårdar har redan anmält sig att ordna öppna gårdar under dagen.   Avsikten med...

Skogsägarna: EU vill minska finländska skogarnas klimatnytta

SLC - Granskott Mw

De finländska skogsägarna är upprörda hur EU behandlar den finländska skogssektorn och dess potential till att skapa ekonomisk tillväxt för landet och förringar skogsskötselns klimatinverkan. För att ge vägkost åt centrala beslutsfattare om Finlands skogsbruk och hur näringen bidrar till klimatarbetet ordnade därför SLC och MTK på måndagen en skogsdiskussion som samlade cirka 350 deltagare i Helsingfors.Var tredje finländare äger...

Pressinbjudan: SLC & MTK ordnar diskussionstillfället Växande träd binder kol må 4.9 kl. 11

SLC - Slc Mtk Skogsagarna Logo

Måndagen den 4 september ordnar SLC och MTK diskussionstillfället Växande träd binder kol om aktuella skogsfrågor i Börssalen, Fabiansgatan 14 i Helsingfors. Frågor som bland annat diskuteras är: Begränsar EU utvecklingen av Finlands skogssektor och våra möjligheter att binda kol? Vad tänker landets regering göra?  Till diskussionstillfället, som redan har över 200 anmälda deltagare, har inbjudits förutom skogsägare även skogssektorns aktörer...

Nordiskt matpris utdelades för första gången: REKO och Thomas Snellman vald till årets nordiska matentreprenör

SLC - Embla Team Finland
Finland tävlingsteam tillsammans med REKO-grundaren Thomas Snellman som utsågs till Nordisk matentreprenör i den första nordiska mattävlingen Embla

På torsdagskvällen korades vinnarna i den första nordiska mattävlingen Embla som gick av stapeln i Köpenhamn. Från Finland kammade REKO och Thomas Snellman hem vinsten i kategorin Nordisk matentreprenör. Från Åland korades Micke Björklund och Smakbyn till Nordisk matkommunikatör Vinnarna i den första nordiska mattävlingen Embla har korats på prisfesten som på torsdagskvällen hölls i samband med det danska miljö-...

NBC-uttalande: Digitaliseringen stärker jord- och skogsbruket i Norden

SLC - Nbcunga Workshop Tavastehus2017
I NBC-ungas workshop Bonden är POP diskuterades producentorganisationernas roll för att upplyfta lantbrukets och de gröna näringarnas image för att få unga intresserade av branschen.

Nordiska bondeorganisationers Centralråd NBCUtvidgat presidiemöte17.8.2017, Tavastehus, Finland UTTALANDE Digitaliseringen stärker jord- och skogsbruket i Norden Digitaliseringen är en av dagens stora frågor för jord- och skogsbruket. Böndernas organisationer vill arbeta mer aktivt så att de stora möjligheterna med digitaliseringen verkligen kom-mer till nytta för de enskilda företagarna på landsbygden och för samhället i övrigt.  Digitaliseringsprocessen fortsätter allt snabbare och det är idag omöjligt att...

Nordiska jordbrukare samlas till NBC-möte i Tavastehus 16–18.8 - Mötesteman bl.a. digitaliseringen i primärnäringarna

PRESSINBJUDAN Utvidgat presidiemöte för Nordiska Bondeorganisationers Centralråd NBC hålls den 16-18 augusti på hotell Aulanko i Tavastehus. Under mötet diskuterar de nordiska producentorganisationerna bl.a. utmaningarna och möjligheterna i livsmedelsbranschens digitalisering samt andelslagens, det vill säga kooperativens, framtidsutsikter. I mötet deltar ett hundratal representanter från producentorganisationerna. Finland innehar ordförandeskapet i NBC under 2015-2017 och som värd för presidiemötet står MTK, Pellervo och...