Resolution: SLC:s fullmäktige vill se livsmedelsombudsman med tillräckliga befogenheter

Resolution från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s förbundsfullmäktiges höstmöte 2017: SLC:s fullmäktige vill se livsmedelsombudsman med tillräckliga befogenheter   Livsmedelstryggheten får inte överlämnas åt handelskedjorna som till sin natur har som första prioritet att stärka sin egen vinst. Alla konsumenter är betjänta av en transparent livsmedelskedja, där produktionen i Finland redan har en god spårbarhet. SLC:s fullmäktige anser att det måste finnas en rättvis...

Blomqvist och Nylund leder SLC 2018

SLC - Thomas Blomqvist O Mats Nylund Mw

På SLC:s förbundsfullmäktiges ordinarie höstmöte i Vanda valdes idag enhälligt ny ledning för lantbrukarnas centralorganisation. Till grund för de stadgeenliga personvalen låg en enhällig valberedning. Till ny ordförande för förbundsfullmäktige, som är SLC:s högsta beslutande organ, för 2018 valdes Thomas Blomqvist från Raseborg. Blomqvist efterträder Stefan Thölix från Korsholm.  Till ny första vice ordförande för fullmäktige valdes Niclas Sjöskog från Pedersöre...

SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix: Brister i marknadsfunktionerna

SLC - Stefan Tholix Fullmaktige

Hälsningstal på SLC:s fullmäktiges höstmöte 28.11.2017 kl. 10.30 i Vanda:  SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix: Brister i marknadsfunktionerna   Efter en av de bedrövligaste odlingssäsongerna i mannaminne är det dags för några summeringar. Sommaren karaktäriserades av sen ankomst, få soltimmar, låg värmesumma och ihållande regn. Skörden mognade sent och en betydande del blev oskördad. Kvalitetsförlusternas omfattning kan i detta skede ännu inte överblickas. Som...

Inbjudan till media: SLC väljer ny ledning på fullmäktigemötet 28.11 kl. 10.30 i Vanda

SLC - Stefan Tholix Oppning

Tisdagen den 28 november kl. 10.30 håller förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. ordinarie höstmöte. SLC inbjuder medias representanter att ta del av mötet, som hålls på Original Sokos Hotel Vantaa i Dickursby.  Förbundsfullmäktige är SLC:s högsta beslutande organ som bl.a. väljer ordförande och två vice ordförande för SLC:s fullmäktige för följande kalenderår. Fullmäktigemötet väljer även centralförbundsordförande, en första och...

Uttalande: SLC Nyland efterlyser rättvist pris och styrande lagstiftning

Uttalande från SLC Nylands (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.) höstmötet 21.11.2017 i Vanda Årets väder- och skördeproblem innebär stora ekonomiska svårigheter för många nyländska gårdar. Det största problemet är ändå näringens lönsamhetskris som man kämpat med redan i flera år. Priserna på våra jordbruksprodukter är på en för låg nivå för att produktionen på sikt skall vara ekonomiskt hållbar. Hela kedjan...

Thomas Antas ny ordförande för SLC Nyland

SLC - Thomas Antas Maria Wasstrom

SLC Nylands (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.) höstmöte hölls idag 21.11 i samband med Nyländsk Bondedag på Saga Congress Center i Vanda. SLC Nyland valde under höstmötet i dag Thomas Antas, 49 år, från Lappträsk till ordförande bland tre kandidater. Valet ordnades under Nyländsk Bondedag i vilken närmare 140 svenskspråkiga bönder deltog. Antas tar vid årsskiftet över efter Thomas Blomqvist. Av 67...

SLC Nyland: Val av ny ordförande för SLC Nyland på Nyländsk Bondedag

På tisdag (21.11) samlas ca 120 nyländska bönder till Nyländsk Bondedag på Saga Congress Center (Fur Center, Mårtensbyvägen 48) i Vanda. Temat för årets Bondedag är ”Extrema väderfenomen och framtidsutsikter inom lantbruket”. Dagen inleds med samling och kaffe, samt projekttorg från kl. 8.00. SLC Nylands höstmöte börjar kl. 9.00. Där väljs ny förbundsordförande för SLC Nyland efter Thomas Blomqvist, som inte...

ÖSP:s och SLC:s spannmålsutskott: Använd inhemsk spannmål istället för import!

SLC - Foderkorn 2 Mw

ÖSP:s och SLC:s spannmålsutskott kan konstatera att vi inte har en fungerande spannmålsmarknad i Finland när Lantmännen Agro importerar 3 000 ton korn till Vasa i ett läge där det inhemska utbudet är helt tillräckligt för att uppfylla efterfrågan på den inhemska marknaden.   Priset på korn och spannmål underskrider idag produktionskostnaderna. I ett sådant läge pressar importen ytterligare den lokala prisnivån...