ÖSP OCH SÖP: VARGDEMONSTRATION 11.6 PÅ VASA TORG

SLC - Varg Pixabay

Fritt för publicering: genast Österbottens svenska producentförbund och Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening har beslutat att gemensamt ordna en vargdemonstration på Vasa torg den 11 juni kl. 17.00. Demonstrationen ordnas i samband med att Österbottens Förbund ordnar ett Vargforum med en paneldiskussion om vargproblematiken. Målet med demonstrationen är att återfå sunt förnuft i rovdjurspolitiken i Finland för att vi också i fortsättningen ska...

ÖSP uppmanar alla att skriva under Medborgarinitiativet om förebyggande av vargskador

SLC - Varg Pixabay

Österbottens svenska producentförbund har översatt medborgarinitiativet om förebyggande av vargskador till svenska. Initiativet syftar bland annat till att få igång en ny lagberedning som skall möjliggöra effektivare ingripande gällande problemindivider som förorsakar skada.  Till dags datum har över 22 000 personer skrivit under initiativet, för att det skall gå vidare till riksdag krävs 50 000 underskrifter.  - Vi ansåg det viktigt att...

​SLC om EU:s framtidsbudget: Skärpta krav höjer kostnaderna för jordbruket

SLC - Skörda Webb Medlem

Enligt EU:s grundfördrag ska EU se till att jordbrukarna har en skälig inkomstnivå. Ett av de verktyg som EU då har till sitt förfogande är EU:s jordbrukspolitik som bör ha tillräckliga budgetanslag.  I kommissionens förslag till budget för perioden 2021-2027 beskärs jordbrukets EU-medel med cirka fem procent för landsbygdsanslagen och med cirka fyra procent för de direkta stöden. Beskärningen kommer samtidigt...

ÖSP: Resolution från förbundets vårmöte den 17 april 2018

SLC - Osp Varmate 2018 Webb

Österbottens svenska producentförbund r.f.Resolution från förbundets vårmöte den 17 april 2018 VargenNär rovdjur inte längre beter sig med skygghet är det dags att agera. ÖSP kräver att det måste bli möjligt att försvara sig och sina husdjur ifall vargen attackerar och kommer in på gårdsplaner och betesmarker. Att vi dessutom i nuläget har flera etablerade vargrevir och dagliga vargobservationer i tätbebyggda...

SLC: EU-regler för orättvisa affärsmetoder en tydlig signal

SLC - Dsc 1522

Idag presenterade jordbrukskommissionär Phil Hogan förslaget till ett EU-direktiv med nya regler mot orättvisa affärsmetoder i livsmedelskedjan. EU-parlamentet har med övervägande majoritet tidigare krävt att kommissionen utformar ett EU-direktiv för att stärka producentens ställning i livsmedelskedjan. – Det är en tydlig signal från EU att man i unionen vill få bukt med de missförhållanden som finns i livsmedelskedjan och att frivilliga...

SLC om planen för de offentliga finanserna 2019-2022: Jordbruket behöver tydliga signaler från regeringen!

SLC - Landskap Brodd Vastnyland Mw Liten

De budgetlinjeringar som regeringen gör under förhandlingarna den 10-11 april om planen för de offentliga finanserna för åren 2019 till 2022 har stor betydelse för jordbrukssektorn.   Jordbrukets lönsamhet är svag. Lukes lönsamhetsstatistik för 2016 och preliminära siffror för 2017 visar att lönsamheten är den lägsta under 2000-talet. Utsikterna för 2018 är heller inte mycket bättre.  – Under de kommande åren kommer EU:s...

SLC Nyland: Landsbygdsnämnder behövs i landskapsreformen

Uttalande från SLC Nylands (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.) vårmöte 9.4.2018 i Sjundeå Producentförbundet SLC Nyland förutsätter att det tillsätts landsbygdsnämnder i de kommande landskapen för att trygga det demokratiska inflytandet i landsbygdens och landsbygdsnäringarnas viktiga frågor. Det gäller nu att även ta vara på de gröna näringarnas och livsmedelskedjans potential med tanke på såväl landskapets som landets tillväxt och framgång,...

SLC Nyland: Konkurrens behövs på gödselmarknaden

Även på gödselmarknaden behövs konkurrens. Den finländska handelsgödselmarknaden i synnerhet, men även den europeiska, är för koncentrerad och priserna följaktligen höga. Handelsgödseln är den klart största insatskostnaden för odlarna och står för cirka 40 procent av de rörliga kostnaderna. SLC Nyland uppmanar regeringen att arbeta för att EU kommissionen skall slopa EU:s tullar på import av mineralgödsel,...