SLC: EU-regler för orättvisa affärsmetoder en tydlig signal

SLC - Dsc 1522

Idag presenterade jordbrukskommissionär Phil Hogan förslaget till ett EU-direktiv med nya regler mot orättvisa affärsmetoder i livsmedelskedjan. EU-parlamentet har med övervägande majoritet tidigare krävt att kommissionen utformar ett EU-direktiv för att stärka producentens ställning i livsmedelskedjan. – Det är en tydlig signal från EU att man i unionen vill få bukt med de missförhållanden som finns i livsmedelskedjan och att frivilliga...

SLC om planen för de offentliga finanserna 2019-2022: Jordbruket behöver tydliga signaler från regeringen!

SLC - Landskap Brodd Vastnyland Mw Liten

De budgetlinjeringar som regeringen gör under förhandlingarna den 10-11 april om planen för de offentliga finanserna för åren 2019 till 2022 har stor betydelse för jordbrukssektorn.   Jordbrukets lönsamhet är svag. Lukes lönsamhetsstatistik för 2016 och preliminära siffror för 2017 visar att lönsamheten är den lägsta under 2000-talet. Utsikterna för 2018 är heller inte mycket bättre.  – Under de kommande åren kommer EU:s...

SLC Nyland: Landsbygdsnämnder behövs i landskapsreformen

Uttalande från SLC Nylands (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.) vårmöte 9.4.2018 i Sjundeå Producentförbundet SLC Nyland förutsätter att det tillsätts landsbygdsnämnder i de kommande landskapen för att trygga det demokratiska inflytandet i landsbygdens och landsbygdsnäringarnas viktiga frågor. Det gäller nu att även ta vara på de gröna näringarnas och livsmedelskedjans potential med tanke på såväl landskapets som landets tillväxt och framgång,...

SLC Nyland: Konkurrens behövs på gödselmarknaden

Även på gödselmarknaden behövs konkurrens. Den finländska handelsgödselmarknaden i synnerhet, men även den europeiska, är för koncentrerad och priserna följaktligen höga. Handelsgödseln är den klart största insatskostnaden för odlarna och står för cirka 40 procent av de rörliga kostnaderna. SLC Nyland uppmanar regeringen att arbeta för att EU kommissionen skall slopa EU:s tullar på import av mineralgödsel,...

ÖSP: Madelene Lindqvist vald till ÖSPs ordinarie verksamhetsledare

Fullmäktige vid Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) har idag på ordinarie vårmöte enhälligt anställt Madelene Lindqvist, 29, till ordinarie verksamhetsledare. Lindqvist har fungerat som t.f. verksamhetsledare sedan den 1.3.2017.  Lindqvist är hemma från en mjölkgård i Purmo och är nu bosatt i Oravais på en gård med svinproduktion. Lindqvist håller på att avsluta sina agronomstudier och har sedan tidigare en agrologexamen.  För mera...

​SLC Nyland: Smidiga åtgärdstillstånd i enlighet med nationella skogsstrategin

SLC - Skogsenergi

Det är oroväckande att föreningen Raseborgs Natur vill gå emot den allmänna utvecklingen gällande smidigare tillstånd för miljöåtgärder på planeområden. Det anser SLC Nyland med anledning av den debatt som pågår om trädfällning i Raseborg.  – Det är A och O att man i markplaneringen kan minska byråkratin och få smidigare förfaranden. Detta är möjligt genom att exempelvis förenkla tillstånd för...

​SLC vill se landsbygdsnämnder i de nya landskapen

SLC vill att det tillsätts landsbygdsnämnder i de kommande landskapen för att trygga det demokratiska inflytandet i landsbygdens och landsbygdsnäringarnas viktiga frågor.Beräkningarna visar att makten i de nya landskapen kommer att koncentreras till städerna. Trots att landsbygdens frågor är avgörande för landsbygdsbefolkningens liv och leverne riskerar frågorna att hamna i periferin i den nya förvaltningsnivån.   – Landsbygdsnäringarna behöver ett sakkunnigorgan...

SLC: Broiler från Finland om antibiotikan ska bita

Välj broiler och kött från Finland eller övriga Norden om du vill att en antibiotikakur ska bita på dina sjukdomar även i framtiden. Så kommenterar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC den rapport som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) idag publicerade. Rapporten bekräftar att antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa eftersom den minskar möjligheterna att...