EU:s ekoförordning stoppar finländska ekologiska växthusodlingen

SLC - Basilika Mw

På onsdagen tog förhandlingarna om EU:s nya ekoförordning ett steg framåt. För den finländska ekologiska växthusproduktionen innebär förhandlingsresultatet mellan parlamentets, rådets och kommissionens förhandlare i praktiken slutet för den finländska ekologiska växthusodlingen.  Förhandlingsresultatet innebär att de nordiska länderna Finland, Sverige och Danmark inte får utöka sin nuvarande ekoväxthusareal. Den ekoväxthusareal som varit godkänd fram tills igår, den 28 juni 2017, får...

SLC:s fullmäktige: Det finländska jord- och skogsbruket har hållbara lösningar

Resolution från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s förbundsfullmäktiges vårmöte 2017 i Mariehamn: SLC:s fullmäktige: Det finländska jord- och skogsbruket har hållbara lösningarAtt Finland har en hållbar, ansvarskännande matproduktion som producerar bland den renaste, tryggaste maten i världen måste ges sitt rätta värde. Dåligt fungerande marknader och svag lönsamhet är inte bara Finlands utan även en av det globala jordbrukets stora utmaningar. Jordbrukarnas...

PRESSINBJUDAN: Media inbjuds till SLC:s fullmäktiges vårmöte och besök på Åland 28–29 juni

Förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. håller vårmöte den 28–29 juni 2017 på Åland. SLC inbjuder medias representanter att ta del av fullmäktiges möte samt besök på Åland. SLC är det finlandssvenska jord- och skogsbrukets intressebevakare. Förbundsfullmäktige, som består av 29 medlemmar från medlemsförbunden, är SLC:s högsta beslutande organ som årligen samlas till vår- och höstmöte. Fullmäktiges mötesförhandlingar inleds onsdagen...

WFO:s (World Farmers' Organisation) generalförsamling i Finland 12–15.6: Jordbrukare från olika delar av världen samlas för att söka gemensam syn om matproduktionens globala utmaningar

Representanter och ledare för jordbruksorganisationer och – kooperativ från olika delar av världen samt jordbruksexperter från internationella organisationer och institutioner samlas från och med måndag till WFO:s (World Farmers’ Organisation) generalförsamling i Helsingfors. Under mötesförhandlingarna, som pågår 12-14 juni 2017 i Finlandiahuset i Helsingfors dras det upp en ny strategi med riktlinjer för jordbrukarnas globala intressebevakning för åren 2018-2028. Även ledningen...

Finlands djurvälfärd håller högre nivå än vad lagen kräver – Förnyelsen av djurskyddslagen bör trygga finländska husdjursproduktionen även framöver

Onsdagen den 7 juni presenterar jord- och skogsbruksministeriet sina linjedragningar gällande förnyelsen av Finlands djurskyddslag. SLC framhåller att produktionsdjurens välfärd i praktiken tryggas via bondens dagliga arbete, där djurskyddslagen sätter miniminivån. Merparten av producenterna har förbundit sig till näringens frivilliga kvalitets-, hälso- och välfärdssystem – det betyder i praktiken striktare djurvälfärd än vad som krävs via lagstiftningen. Den nya lagen...

PRESSINBJUDAN: Världens bönder samlas till WFO:s (World Farmers' Organisation) generalförsamling i Helsingfors 12–15.6

Organisationen för världens bönder WFO (World Farmers’ Organisation) håller generalförsamling 12-15 juni 2017 i Finlandiahuset i Helsingfors. Vid mötet antas organisationens strategi för åren 2018-2028. Tyngdpunktsområden för mötet är livsmedelstrygghet, klimatförändringen, producenternas position i matkedjan och internationell handelspolitik. I mötet deltar producentorganisationernas ledning från olika delar av världen samt sakkunniga från internationella organisationer och institutioner. Generalförsamlingen väljer även ordförande för WFO.  Som...

Producentorganisationernas frukostträff om djurskyddslagen 6.6.2017 kl. 9.00: Lagen förnyas – vad kan vi förvänta oss?

PRESSINBJUDANDjurskyddslagens förnyelse väcker diskussion. Vilka förändringar är att vänta och vilken effekt har de för djurens välmående och husdjursproduktionen i Finland? På vilken nivå är produktionsdjurens välmående på de finländska husdjursgårdarna? Vad vill producentorganisationerna Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK med den nya djurskyddslagen?Tisdagen den 6.6.2017 kl. 9.00 bjuder vi medias representanter på en frukostträff...