SLC: God djuromsorg ska synas i priset - ”Nu bör även handeln och konsumenterna delta i talkot för högre djuromsorg” säger SLC:s ordförande Mats Nylund

SLC - Ko Bonde2 Ah

Det är genom bondens dagliga skötsel och omsorg som man inom djurhållningen säkrar en god djuromsorg. De finländska producenterna har genom tiderna arbetat målmedvetet för djurens välfärd. Via näringens egna välfärdsprogram, som går längre än vad lagstiftningen förutsätter, sätter de finländska producenterna kontinuerligt ribban ännu högre än vad lagen kräver som minimum. – De finländska husdjursproducenterna vill även i framtiden jobba...

SLC: Spannmålspriserna måste upp

SLC - IMG 8664

Sommarens exceptionella torka ser ut att på många håll ge en mindre spannmålsskörd än normalt. Att utbudet av spannmål därmed balanseras upp måste ha en positiv inverkan på de inhemska spannmålspriserna, fastslår SLC:s styrelse som samlas till sommarseminarium i östra Nyland den 13-14 augusti. – Spannmålspriset måste nu korrigeras uppåt. Priset i Finland ligger omotiverat under prisnivåerna i Europa, trots att...

SLC välkomnar initiativ om vattenvårdsprogram

SLC - Far Bete Vatten 2 Liten

Den omfattande algblomning i Östersjön och hur vi ska minska den har debatterats flitigt under de senaste veckorna.  Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. välkomnar miljöminister Kimmo Tiilikainens initiativ att lägga i en högre växel i vattenvårds- och markstrukturfrågor. Ministern lovar (HBL 7.8.2018) presentera ett effektiviserat vattenskyddsprogram redan i höstens kommande budgetmangling. Det ligger i jordbrukarnas intresse att kunna förbättra markstrukturen, bevara näringsämnen...

ÖSP: Förpassa okunskap om skogen till historien

Det pågår just nu insamling av namnunderteckningar till ett medborgarinitiativ som vill förpassa kalhyggen till historien på Forststyrelsens marker. I initiativet hävdar man att man ska ”rädda våra skogar från kalhyggen”. ÖSP är bestört över de felaktiga och verklighetsfrämmande grundantaganden som florerar och som tycks bero på svag kunskap och kännedom om nutidens skogsbruk och skogsvård i Finland.– Man tycks tro...

ÖSP & SÖP: Begränsa vargbeståndet

UTTALANDE FRÅN ÖSP OCH SÖP I SAMBAND MED VARG-DEMONSTRATIONEN I VASA 11.6.2018Det är dags att se till att vi har en lagstiftning, viltvårdsbestämmelser och tillräckliga myndighetsbefogenheter för att människor och produktionsdjur tryggt ska kunna leva i Österbotten, säger Österbottens svenska producenter (ÖSP) och Svenska Österbottens pälsdjursproducenter (SÖP) i ett gemensamt uttalande från föreningarnas demonstration på Vasa torg under måndagen som...

SLC:s fullmäktige: Billighetskampanjernas tid är över!

Resolution från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s förbundsfullmäktiges vårmöte 2018: SLC:s fullmäktige: Billighetskampanjernas tid är över! SLC:s förbundsfullmäktige påminner om att matproduktionens framtid berör alla och envar – inte bara dem som odlar maten. Det centrala i matproduktionen såväl i Finland som i Europa är att vi har en trygg livsmedelsförsörjning av hög kvalitet, som sker på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt. ...

SLC:n Nylund: On aika säännellä private label-tuotteita

SLC - Mats Thomas Fullmaktige 2018 Varmote

SLC:n valtuuskunnan tänään pitämässä kokouksessa SLC:n puheenjohtaja Mats Nylund moitti kaupan vahvaa asemaa elintarvikeketjussa. Tällä hetkellä Suomen eduskunta käsittelee komission direktiiviehdotusta, jonka mukaan jäsenmaiden olisi kiellettävä kaupan epäterveet kauppatavat ja syksyllä uuden elintarvikemarkkinalain odotetaan saapuvan eduskunnan käsiteltäväksi. Uuden lain tarkoituksena on turvata elintarvikeketjussa heikoimmassa asemassa olevien toimijoiden asemaa. – Päivittäistavarakaupan omien tuotemerkkien, kuten Rainbow ja Pirkka, osuudet myynnistä ovat vuosi vuodelta...

​SLC:s Nylund: Dags att reglera private label-produkter

SLC - Mats Thomas Fullmaktige 2018 Varmote

Centralförbundsordförande Mats Nylund lyfte dagligvaruhandelns starka ställning i livsmedelskedjan på SLC:s fullmäktigemöte idag. För tillfället behandlas EU-kommissionens direktivförslag som förbjuder osunda affärsmetoder i Finlands riksdag och i höst väntas en ny livsmedelsmarknadslag som ska stärka producenternas ställning komma till riksdagen. – Dagligvaruhandelns egna varumärken, till exempel Rainbow och Pirkka, har växt år från år i Finland. Redan ett par månader efter...