ÖSP: Johannes Nylund börjar som ny avdelningschef för skattetjänsten vid ÖSP

När den tidigare avdelningschefen för ÖSP:s skattetjänst blir jordbrukare på heltid har förbundet anställt Johannes Nylund från Närpes som ny avdelningschef. Johannes inleder sitt arbete som avdelningschef 21 november i år. Tjänsten är deltid och besatt tills vidare. Johannes har starka kunskaper om jordbruk. Han är till utbildningen agrolog och jobbar för närvarande som landsbygdschef för Kust-Österbottens samkommun. Under 2009-2011 jobbade...

ÖSP: Lagstiftningen gällande djurvälfärd ska vara entydig och främja djurvälfärden

Mjölkproduktionen är i en ekonomiskt utmanande situation. Därtill finns det stora lokala variationer i skördeläget och speciellt norra delarna av Österbotten har drabbats av missväxt. Producenterna är rädda för ytterligare en börda i form av lagstiftning som direkt strider mot djurägarnas rättsuppfattning. Österbottens producentförbunds mjölkutskott diskuterade bland annat revideringen av djurskyddslagen vid sitt senaste möte. Vi har följt med arbetet med...

SLC: Ursprungsmärk spannmål och restaurangmat

SLC - Dsc 1168

Matens ursprung har blivit ett allt viktigare kriterium för konsumenterna när det gäller att välja mat såväl i detaljhandeln som i restauranger. I en skrivelse till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen kräver SLC:s styrelse därför obligatorisk ursprungsmärkning av även spannmålsbaserade livsmedel. Även all mat i restauranger och offentliga bespisningar borde omfattas av obligatorisk ursprungsmärkning anser SLC-styrelsen. – Obligatorisk ursprungsmärkning av livsmedel...

SLC Nyland: Mera inhemskt i upphandlingar!

I offentliga upphandlingar måste mer uppmärksamhet riktas mot produkters och tjänsters kvalitet vid sidan av pris. Det här är även andemeningen i regeringens förslag till ändringar i lagen om upphandlingar, som riksdagen diskuterade igår (7.9.2016). Det nylänska producentförbundet SLC Nyland framhåller att kommuninvånarna även behöver få veta varifrån exempelvis maten kommer. Av finländarna vill nio av tio att det i...

Stafett kräver ansvarsfull mat på tallrikarna

SLC - Vastuullisuusviesti Logo 400X228

PRESSMEDDELANDE OCH -INBJUDAN I de kommunala beslutsfattarnas festtal nämns ofta orden ekologiskt och närmat, men de syns alltför sällan på barns och åldringars tallrikar. Är priset fortfarande det enda kriteriet vid upphandling av råvaror till de kommunala köken? De ansvarsfulla matvalens förespråkare hoppar upp i cykelsadlarna nästa vecka för att kräva svar av de kommunala beslutsfattarna på frågor gällande offentlig upphandling av...

SLC om budgeten: Inga överraskningar för jordbruket i nästa års budget – arbetet för att förbättra jordbrukets situation måste fortsätta

Ur det finländska jordbrukets synvinkel innehåller nästa års statsbudget inga egentliga överraskningar konstaterar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. med anledning av resultatet från regeringens budgetmangling som offentliggjordes på torsdagskvällen. SLC ser det dock som positivt att regeringen har fattat beslut om beredningen av åtgärder för underlätta jordbrukets ekonomiska kris. Flertalet av de åtgärder som regeringen nu vill förverkliga för att...

​SLC: Släng inte bort mat - värdesätt maten istället

SLC - Spillveckan Logo Original Greenjpg

Varje år slänger finländarna bort 24 kilo mat per person. Det motsvarar ett värde på 125 euro och sex procent av all den mat som konsumenterna köpt. Totalt sett uppgår de finländska hushållens matsvinn till ett årligt värde på 500 miljoner euro (MTT). Den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen och konsumentledet, men det är viktigt att man i...

Nordiska producentorganisationerna: Nordliga produktionsförhållandena garanterar klimatvänlig husdjursproduktion

SLC - Augusti 2016 112

De nordiska bondeorganisationerna slog idag fast att den nordiska hållbara husdjursproduktionen är helt avgörande för en klimatsmart och resurssnål produktion av näringsrik mat. På grund av världens ökande befolkningsmängd kommer det att behövas mera mat och samtidigt tampas världens jordbrukare med de konsekvenser som klimatuppvärmningen för med sig. Jordbrukets förmåga att binda kol i marken och fotosyntes är därför mycket...