ÖSP: Slapphänta myndigheter

I helgen nåddes vi av nyheten om en stor korruptionsskandal inom den brasilianska köttindustrin. Evira var snabbt ute med att försäkra att konsumenterna inte behöver vara oroliga. Igår, måndag 20.3, kom nyheten att det har importerats kött till Finland från de fabriker som är inblandade i köttskandalen i Brasilien. Från ÖSP ställer vi oss frågan var Eviras ansvar finns då...

Nytt matpris hyllar det nordiska köket

SLC - Embla Bild2

Det nya nordiska matpriset, Embla, hyllar det finaste i det nordiska köket; råvaror, mat, produktionsmetoder och de proffs som står bakom maten. Priset har skapats för att dela kunskap och erfarenheter.  Sex nordiska lantbruksorganisationer, som är en del av Nordiska Bondeorganisationers Centralråd NBC, lanserar idag den 14 mars den första gemensamma nordiska mattävlingen någonsin. Det nya nordiska matpriset har fått namnet...

SLC: Finländskt kött är hållbart och klimatsmart!

Det har stor betydelse för miljö och klimat hur det kött som vi äter är producerat. Finländsk mat och kött har överlag många fördelar både gällande renhet, hållbarhet och ansvarsfull produktion slår Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. fast.  – Det är skillnad på kött och kött. Från SLC ger vi det här enkla rådet till konsumenter som vill göra hållbara matval:...

Madelene Lindqvist t.f. verksamhetsledare för ÖSP

SLC - Madelene Lindqvist

Agrolog Madelene Lindqvist, 28, blir ny verksamhetsledare för Österbottens svenska producentförbund ÖSP r.f. från och med den 1 mars. Lindqvist vikarierar Jan-Ove Nyman, som beviljats tjänstledighet för att jobba med sina företagarplaner inom biogas.  Lindqvist har efter sin agrologexamen jobbat drygt ett år som landsbygdssekreterare vid Pedersöre kommun och därefter som mjölkgårdsrådgivare vid ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. I dessa tjänster har...

ÖSP: Upp till bevis S-gruppen - rör inte producentpriserna!

Upp till bevis S-gruppen - rör inte producentpriserna!S-gruppens billighetskampanj har tagits emot med stor oro bland jordbrukarleden. - Producenterna är mycket oroliga över de stora prissänkningarna, speciellt på grönsakssidan, konstaterar ÖSP:s förbundsordförande Tomas Långgård.Producentorganisationerna kommer att följa upp handelns agerande och producentprisens utveckling. Handeln har lovat ta sänkningen från deras egna marginaler och ÖSP utgår från att handeln håller sitt löfte....

Resolution från ÖSP:s höstmöte 12.12.2016

Jordbruket i Finland är mitt i den svåraste lönsamhetskrisen under vår tid som EU-medlem. Vi är tacksamma för det stöd och sympati som konsumenterna visar. Majoriteten av all mat distribueras via den traditionella handeln, ÖSP kräver nu att handeln och industrin ska förse sina slutprodukter med sådana förpacknings-märkningar så att det är lätt för konsumenterna att välja inhemska varor och...

Uttalande från ÖSP:s höstmöte: Jordbrukarna oroade för svenskspråkig service

Uttalande från ÖSP:s höstmöte 12.12.2016 ÖSP:s höstmöte ser med stor oro på hur regeringen behandlar de språkliga rättigheterna i den första delen av social- och hälsovårdsreformen, lagen om jourförordningen. De nuvarande regeringspartierna tillmäter inte grundlagens stadganden om rätten till service på sitt eget språk speciellt stor betydelse. Hela processen från lagberedning till behandling i riksdagen är under all kritik. Uppenbart felaktiga...

Resolution från SLC:s fullmäktige: Varför stöder inte politiska beslut den inhemska matproduktionen?

Resolution från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s förbundsfullmäktiges höstmöte 2016: SLC:s fullmäktige: Varför stöder inte politiska beslut den inhemska matproduktionen? Trots traktormarschen i mars är läget ännu mycket kärvt på gårdarna. De krislösningar som regeringen riktat till jordbruket är viktiga, men fungerar närmast som första hjälp. Nu måste det långsiktiga arbetet fortsätta med att förbättra jordbruksprodukternas marknadspriser, att hitta nya exportmarknader och att...