SLC vill se förutsättningar för de gröna näringarna: Jordbruket har förmåga att vara med och lyfta Finland

Resolution från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s förbundsfullmäktiges vårmöte 2016: SLC vill se förutsättningar för de gröna näringarna: Jordbruket har förmåga att vara med och lyfta Finland På sitt vårmöte måndagen den 27.6.2016 godkände SLC:s förbundsfullmäktige förslaget till en ny strategi för organisationen som utgår från visionen ”Vi skapar landet”. SLC skapar förutsättningar för att medlemmarna kan livnära sig som företagare på landsbygden...

TIEDOTE: SLC:n valtuuskunnan puheenjohtaja Stefan Thölixin avajaispuhe valtuuskunnan kevätkokouksessa 27.6.2016 Pietarsaaressa

Maahamme pureutuneen taloudellisen kriisin laajuus on tänä päivänä melkein kaikkien kansalaisten tiedossa. Talouskriisi vaikuttaa melkein kaikkiin aloihin, mutta mm. alkutuotanto kuuluu niihin aloihin, jotka ovat kärsineet eniten.  Aina 1990-luvun alusta maatalous on kärsinyt kroonisesta kannattavuuskriisistä. Vain lyhyenä aikana vuodesta 2007 eteenpäin tuotehinnat olivat nousussa. Monista syistä kriisistä on nyt tullut akuutti.  Käyttämällä taktista maahantuontia työkalunaan kauppa on EU-jäsenyytemme alusta alkaen pystynyt pitämään...

SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix hälsningstal på SLC:s fullmäktiges vårmöte 27.6

SLC - Fmg Stefan Tholix
Fullmäktigeordförande Stefan Thölix öppnade fullmäktiges vårmöte som hålls den 27.6.2016 i Jakobstad

Vidden av den ekonomiska kris, som bitit sig fast i vårt land, står i dagsläget klar för snart sagt alla medborgare. Så gott som alla branscher är berörda, men bl.a. vår modernäring hör till de hårdast drabbade.  Ända sedan 1990-talets början har jordbruket upplevt en kronisk lönsamhetskris. Endast under en kort tid från 2007 och framåt hade vi stigande produktpriser. Av...

PRESSINBJUDAN: Media inbjuds till SLC:s fullmäktiges vårmöte 27–28 juni i Jakobstad

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s högsta beslutande organ förbundsfullmäktige samlas till vårmöte 27–28 juni 2016 i Jakobstad. SLC inbjuder medias representanter att ta del av fullmäktiges möte. Ekonomiska ärenden behandlas dock utan medias närvaro. Fullmäktiges mötesförhandlingar inleds måndag 27.6 kl. 13.00 och innan dess lunchservering från kl. 11.15. På vårmötet behandlar förbundsfullmäktige stadgeenliga ärenden, bl.a. centralstyrelsens årsberättelse och bokslut samt revisorernas...

SLC:s Åberg: Samarbete ska stärka marknadsläget för inhemsk nypotatis

SLC - juni-2013-003

Producentorganisationen SLC samt S-gruppen har dragit upp en gemensam målsättning om att förbättra marknadsläget för inhemsk nypotatis. Det blev klart när SLC och S-gruppen idag förde en gemensam konstruktiv diskussion om den problematiska situationen för finländsk nypotatis som uppstått under de senaste veckorna. – Genom att förbättra marknadsinformationen mellan producenterna och handeln vill vi framöver undvika att det uppstår ett överutbud...

SLC: Centralaffärers marknadstrix pressar finländska odlare

SLC - Mg 9512

PRESSMEDDELANDE Säsongen för inhemsk nypotatis är just nu som bäst och den inhemska potatisen räcker i år gott och väl till för att motsvara den finländska marknadens efterfrågan. Trots det importerar centralaffärerna nypotatis i överflöd, vilket avsiktligen pressar ner priserna för de finländska odlarna.  – Den här typen av marknadsaktioner från centralaffärer hotar den finländska tidiga produktionen av exempelvis potatis. Får de...

Lantbrukarna och löntagarna tackar Orkla: Bevarandet av chipsfabriken det enda rätta beslutet

SLC - DeliFinland-och-NBC-045

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL tackar Orkla för beslutet att fortsätta verksamheten vid potatisförädlingsfabriken på Åland.  En nedläggning av norska Orkla-koncernens produktionsanläggning, som tillverkar Taffel-chips och Oolannin-fryspotatisprodukter i Haraldsby, skulle ha hotat utkomsten för närmare 300 personer i fabrikens produktionskedja. Nu minskar personalstyrkan enligt arbetsgivarens uppgifter med maximalt åtta personer. – Orklas fabrik...

Uttalande från Österbottens svenska producentförbunds vårmöte 11.4.2016

PRESSMEDDELANDE11.4.2016 Handelns billighetskampanj (halpuuttaminen) har bidragit till jordbrukets lönsamhetskris. Denna kampanj har inte påverkat handelns lönsamhet negativt, däremot har jordbrukarnas inkomster drastiskt minskat. Senaste prognos visar att jordbrukets årsmedelinkomst är endast 9700€ per gård. Våra inhemska livsmedel är bland de renaste i världen och kvaliteten mycket hög men detta syns inte i priset.  Våra barn och åldringar serveras mat som är tillverkade...