SLC Nylands höstmöte hölls idag tisdag 22.11 i samband med Nyländsk Bondedag på Saga Congress i Vanda.

Val:Förbundsordförande Thomas Blomqvist (Tenala) omvaldes enhälligt.Även I:a viceordförande Thomas Antas (Lappträsk) omvaldes enhälligt. Till ny II:a viceordförande valdes enhälligt Bengt Nyman (Karis). Han efterträder Anna Alm (Pojo), som undanbett sig återval. Bengt Nyman är spannmålsodlare från Svartå, som från tidigare har flera förtroendeuppdrag inom producentorganisationen. Han är bl.a. ordförande för SLC:s spannmålsutskott.  Ny ledamot i förbundsstyrelsen, där alla lokalavdelningar är representerade,...

Nyländska bönder samlade till höstmöte: Vi skapar landet! -grön bioekonomi i nyckelposition

Uttalande från Nylands svenska producentförbund NSP r.f:s (SLC Nyland) höstmöte 22.11.2016 på Saga Congress i Vanda Bioekonomin har en nyckelposition för landets ekonomiska tillväxt, för vår export och för att uppnå de uppställda klimat- och energimålen. Skogen är ryggraden i den gröna bioekonomin. Vid sidan av skogen bör även åkerresurserna utnyttjas effektivt, framhåller SLC Nylands höstmöte. Våra åkrar kan utnyttjas effektivare...

Pressinbjudan: Media välkomnas till jordbrukarkvinnors dagar i Jakobstad 17–18.11

Den 17-18 november samlas ett 30-tal finlandssvenska jordbrukarkvinnor till SLC:s kvinnodagar i Jakobstad. Det officiella programmet inleds torsdagen den 17.11 kl. 10.15 på Stadshotellet i Jakobstad. Österbottens svenska producentförbund, ÖSP, och dess kvinnoutskott står som värd för Kvinnodagarna tillsammans med centralorganisationen SLC. Programmet avslutas fredag 18.11 kl. 12. Regionens media inbjuds att ta del av Kvinnodagarnas programinnehåll.  Kvinnodagarna, som brukar ordnas...

ÖSP: Johannes Nylund börjar som ny avdelningschef för skattetjänsten vid ÖSP

När den tidigare avdelningschefen för ÖSP:s skattetjänst blir jordbrukare på heltid har förbundet anställt Johannes Nylund från Närpes som ny avdelningschef. Johannes inleder sitt arbete som avdelningschef 21 november i år. Tjänsten är deltid och besatt tills vidare. Johannes har starka kunskaper om jordbruk. Han är till utbildningen agrolog och jobbar för närvarande som landsbygdschef för Kust-Österbottens samkommun. Under 2009-2011 jobbade...

ÖSP: Lagstiftningen gällande djurvälfärd ska vara entydig och främja djurvälfärden

Mjölkproduktionen är i en ekonomiskt utmanande situation. Därtill finns det stora lokala variationer i skördeläget och speciellt norra delarna av Österbotten har drabbats av missväxt. Producenterna är rädda för ytterligare en börda i form av lagstiftning som direkt strider mot djurägarnas rättsuppfattning. Österbottens producentförbunds mjölkutskott diskuterade bland annat revideringen av djurskyddslagen vid sitt senaste möte. Vi har följt med arbetet med...

SLC: Ursprungsmärk spannmål och restaurangmat

SLC - Dsc 1168

Matens ursprung har blivit ett allt viktigare kriterium för konsumenterna när det gäller att välja mat såväl i detaljhandeln som i restauranger. I en skrivelse till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen kräver SLC:s styrelse därför obligatorisk ursprungsmärkning av även spannmålsbaserade livsmedel. Även all mat i restauranger och offentliga bespisningar borde omfattas av obligatorisk ursprungsmärkning anser SLC-styrelsen. – Obligatorisk ursprungsmärkning av livsmedel...

SLC Nyland: Mera inhemskt i upphandlingar!

I offentliga upphandlingar måste mer uppmärksamhet riktas mot produkters och tjänsters kvalitet vid sidan av pris. Det här är även andemeningen i regeringens förslag till ändringar i lagen om upphandlingar, som riksdagen diskuterade igår (7.9.2016). Det nylänska producentförbundet SLC Nyland framhåller att kommuninvånarna även behöver få veta varifrån exempelvis maten kommer. Av finländarna vill nio av tio att det i...

Stafett kräver ansvarsfull mat på tallrikarna

SLC - Vastuullisuusviesti Logo 400X228

PRESSMEDDELANDE OCH -INBJUDAN I de kommunala beslutsfattarnas festtal nämns ofta orden ekologiskt och närmat, men de syns alltför sällan på barns och åldringars tallrikar. Är priset fortfarande det enda kriteriet vid upphandling av råvaror till de kommunala köken? De ansvarsfulla matvalens förespråkare hoppar upp i cykelsadlarna nästa vecka för att kräva svar av de kommunala beslutsfattarna på frågor gällande offentlig upphandling av...