​SLC: Släng inte bort mat - värdesätt maten istället

SLC - Spillveckan Logo Original Greenjpg

Varje år slänger finländarna bort 24 kilo mat per person. Det motsvarar ett värde på 125 euro och sex procent av all den mat som konsumenterna köpt. Totalt sett uppgår de finländska hushållens matsvinn till ett årligt värde på 500 miljoner euro (MTT). Den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen och konsumentledet, men det är viktigt att man i...

Nordiska producentorganisationerna: Nordliga produktionsförhållandena garanterar klimatvänlig husdjursproduktion

SLC - Augusti 2016 112

De nordiska bondeorganisationerna slog idag fast att den nordiska hållbara husdjursproduktionen är helt avgörande för en klimatsmart och resurssnål produktion av näringsrik mat. På grund av världens ökande befolkningsmängd kommer det att behövas mera mat och samtidigt tampas världens jordbrukare med de konsekvenser som klimatuppvärmningen för med sig. Jordbrukets förmåga att binda kol i marken och fotosyntes är därför mycket...

Fira naturens dag på ekogårdar: Fem ekologiska gårdar håller öppet hus 27.8 i Svenskfinland

SLC - Banneri Ru

Den sista lördagen i augusti, den 27.8, firas den Finska naturens dag för fjärde gången. Då har allmänheten möjlighet att bekanta sig med ekologiska gårdar runt om i landet. På ekogårdarna får man veta mer om gårdens produktion och vilken betydelse den ekologiska produktionen har för att bevara den biologiska mångfalden.  Många av ekogårdarna ordnar också övrigt program i mån av...

Inbjudan till pressfrukost: Finlands intressantaste närmatsdelikatesser och bästa öl intar Järnvägstorget i Helsingfors 18–20.8

I år dukas delikat närmat och Finlands bästa öl för sjätte gången upp på Järnvägstorget i Helsingfors, där närmatsevenemanget Delikatessernas Finland ordnas tillsammans med ölfesten Syystober den 18–20.8. Evenemangen har förnyats så att det även finns matförsäljare på Syystobers matgata, där man kan avnjuta finländsk street food varje kväll till kl. 01. Ifjol samlade evenemangen 50 000 besökare. Medias representanter inbjuds...

Pressträff om aktuella jordbruksfrågor med SLC:s styrelse to. 4.8 kl. 14 på ÅCA

PRESSINBJUDAN Styrelsen för den svenskspråkiga landsbygdens och jord- och skogsbrukets intresseorganisation, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., håller sommarseminarium på Åland den 3-4 augusti. Som värd för besöket fungerar Ålands producentförbund r.f., ÅPF, vars ordförande Tage Eriksson är medlem i SLC:s styrelse. ÅPF är ett av centralorganisationens fyra producentförbund och är det åländska jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens intressebevakare.  SLC-styrelsen kommer under sitt sommarseminarium...

SLC kräver lösningar på jordbrukets ekonomiska kris från måndagens rådsmöte

EU:s jordbruksministrar träffas måndagen den 18 juli i Bryssel för att diskutera åtgärder för att lindra den allvarliga lönsamhetskrisen i vilken jordbruket har befunnit sig i snart två år. SLC kräver att EU nu måste bära ansvaret för den marknads- och utrikespolitik som bedrivits de senaste åren och som har lett till bl.a. överproduktion och rysk handelsblockad för livsmedel. Det...

SLC vill se förutsättningar för de gröna näringarna: Jordbruket har förmåga att vara med och lyfta Finland

Resolution från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s förbundsfullmäktiges vårmöte 2016: SLC vill se förutsättningar för de gröna näringarna: Jordbruket har förmåga att vara med och lyfta Finland På sitt vårmöte måndagen den 27.6.2016 godkände SLC:s förbundsfullmäktige förslaget till en ny strategi för organisationen som utgår från visionen ”Vi skapar landet”. SLC skapar förutsättningar för att medlemmarna kan livnära sig som företagare på landsbygden...

TIEDOTE: SLC:n valtuuskunnan puheenjohtaja Stefan Thölixin avajaispuhe valtuuskunnan kevätkokouksessa 27.6.2016 Pietarsaaressa

Maahamme pureutuneen taloudellisen kriisin laajuus on tänä päivänä melkein kaikkien kansalaisten tiedossa. Talouskriisi vaikuttaa melkein kaikkiin aloihin, mutta mm. alkutuotanto kuuluu niihin aloihin, jotka ovat kärsineet eniten.  Aina 1990-luvun alusta maatalous on kärsinyt kroonisesta kannattavuuskriisistä. Vain lyhyenä aikana vuodesta 2007 eteenpäin tuotehinnat olivat nousussa. Monista syistä kriisistä on nyt tullut akuutti.  Käyttämällä taktista maahantuontia työkalunaan kauppa on EU-jäsenyytemme alusta alkaen pystynyt pitämään...