SLC Nyland: Ett 80-tal nyländska jordbrukare med traktor till Senatstorget

Ett hundratal jordbrukare varav omkring 80 med traktor deltar från SLC Nyland i jordbrukarnas demonstration i Helsingfors i morgon fredag på grund av det finländska jordbrukets svaga lönsamhet och det svåra ekonomiska läget på gårdarna. Företagarinkomsten 2015 halverades till och med i medeltal jämfört med föregående år.  Totalt väntas närmare 500 traktorer delta i traktormarschen till Helsingfors.  Traktormarschen kommer tyvärr att...

Jordbrukarnas traktormarsch och demonstration kräver omedelbara åtgärder för att åtgärda matproducenternas svåra ekonomiska situation

SLC - Ebanner Traktormarsch
Jordbrukarna ordnar traktormarsch och demonstration i Helsingfors imorgon, fredagen den 11.3 på grund av gårdarnas trängda ekonomiska läge.

Jordbrukarna ordnar traktormarsch och demonstration i Helsingfors imorgon, fredagen den 11.3 på grund av gårdarnas trängda ekonomiska läge. Till demonstrationen på Senatstorget, som pågår kl. 11-14, anländer under förmiddagen ca 300 traktorer. Traktorerna startar kl. 8-8.30 från samlingsplatserna längs med huvudvägarna. Från olika delar av landet beräknas över 2 000 jordbrukare, även utan traktor, komma till demonstrationen. Av statsrådets medlemmar...

PRESSINBJUDAN: Presskonferens om jordbrukarnas traktormarsch till Helsingfors och demonstration

Jordbrukarna ordnar traktormarsch och demonstration i Helsingfors fredagen den 11.3 på grund av lantgårdarnas trängda ekonomiska läge. Jordbrukare från olika delar av Finland anländer med traktorer till Senatstorget på fredagsförmiddagen. Under demonstrationen, som hålls kl. 11-14, kräver jordbrukarna att regeringen och andra beslutsfattare skrider till åtgärder för att omedelbart åtgärda situationen och trygga den finländska matproduktionen. En stor mängd jordbrukare...

SLC uppmanar medlemmarna att delta i bondedemonstration 11.3: Kom med eller utan traktor!

SLC - Traktormarsch Annons

SLC:s centralstyrelse uppmanar medlemmar från hela verksamhetsområdet att – med eller utan traktor - aktivt delta i den traktormarsch och demonstration som hålls i Helsingfors fredagen den 11 mars.  – I ingen annan bransch vore det ens möjligt att den inkomst som överenskommits för föregående år utbetalas med över ett års fördröjning. Måttet är rågat. Därför har bönderna själva tagit initiativ...

Lantbrukarna och löntagarna vädjar till Orkla: Stäng inte Taffels chipsfabrik

SLC - Taffel Sips 2 Ko

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL, Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT och Fackförbundet Pro vädjar till Orkla om att inte stänga sin potatisförädlingsfabrik på Åland. Organisationerna uppmanar konsumenterna att påverka Orkla genom att underteckna vädjan för att bevara den inhemska produktionen och fabriken.  Norska Orkla-koncernens produktionsanläggning som tillverkar Taffel-chips och Oolannin-fryspotatisprodukter i Haraldsby är...

Resolution från SLC-kongress: ”Vi skapar landet” visar vägen för lantbrukarna – De gröna näringarna är en framtidsbransch

SLC - Klistermärke-folder

Resolution från SLC:s allmänna förbundskongress 23–24.11.2015 i Nådendal”Vi skapar landet” är den vision som skall vägleda de finlandssvenska lantbrukarna och SLC fram till 2022. Människor behöver mat varje dag. Det är en av de få saker som kommer att bestå. Det finländska jordbruket, som producerar bland världens säkraste livsmedel, har alla möjligheter att stärka sitt fäste som en av de...

​PRESSMEDDELANDE: SLC:s fullmäktige återvalde Thölix och Falck

SLC - 12278878 1068562393193971 2237116492605508827 n

23.11.2015 Vid sitt höstmöte i Nådendal idag diskuterade förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. aktuella lantbrukspolitiska frågor och fastställde även organisationens tyngdpunktsområden för 2016. Fullmäktige informerades också om läget med beredningen av det nationella stödpaketet. Då budgetanslagen minskar kommer det tyvärr att medföra nedskärningar för jordbruket och drabba näringens redan svåra ekonomiska läge. Förbundsfullmäktiges höstmöte återvalde Stefan Thölix från Korsholm till...

Media inbjuds till SLC:s fullmäktigemöte och kongress 23–24.11 i Nådendal

PRESSINBJUDAN13.11.2015Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. håller allmän förbundskongress den 23–24.11 i Nådendal. I samband med kongressen sammanträder även SLC:s förbundsfullmäktige till ordinarie höstmöte måndagen den 23.11 kl. 10.00. SLC har glädjen att inbjuda medias representanter att ta del av såväl kongressen som fullmäktiges möte.Förbundsfullmäktige är SLC:s högsta beslutande organ som bl.a. väljer ordförande och två vice ordförande för SLC:s fullmäktige...