Respekt för djuret och för bonden det nya normala

SLC - Slc Ppp Bild 10 Får
"Vi handskas med levande varelser och naturens förutsägbara nyckfullhet är hela tiden närvarande". Så summerar Mikaela Strömberg-Schalin, SLC:s jurist och sakkunnig inom djurskydd och tillsynsfrågor, grundbultarna i djurhållningen och bondens vardag.

En ny djurlag är på utlåtande. Beställningen har varit att den skall vara modern. Jag har under hela processens gång grubblat på vad man avser med modern i detta sammanhang.  När det kommer till djurhållning finns det några grundbultar som är viktiga att hålla i minnet. Vi handskas med levande varelser och naturens förutsägbara nyckfullhet är hela tiden närvarande. Det regnar för...

Kött och grönt ryms på samma tallrik!

SLC - Smorgas Mw

Det här med mat är ju något som alla har en åsikt om. Och så ska det vara. Vi människor, och andra levande varelser, behöver mat varje dag. Det gör att vi också har en stark relation till mat. Mat är helt enkelt en del av vår vardag. Mat är dessutom kultur, traditioner och identitet som bygger på de förutsättningar att...

Jordbrukarens sinne för djur

SLC - Ko Bonde2 Ah
"Under de senaste åren har jordbrukaren som sakkunnig vad gäller djurens välmående getts ett större tyngd."

Djurskyddsfrågor är ett återkommande tema i  massmedia och djurens rättigheter försvaras av många organisationer och enskilda medborgare.  Det är lovvärt att djurens rättigheter försvaras, och att oegentligheter lyfts fram. Vi på SLC arbetar för att kunna ha produktionsdjur även i framtiden. Men det är viktigt med en ärlig diskurs, vi får ett obehagligt samhällsklimat om fakta förvrängs och premisser inte respekteras....

Vi-anda och #bondenbehövs

SLC - Bondenbehövs

Bonden behövs. Det är en välbekant slogan för de flesta som ens är lite bekanta med lantbruket runt om i Svenskfinland. Kanske till och med lite för utnött kan många tycka. Hur länge har inte bonden med axet i munnen och skärmmössan funnits på SLC:s t-skjortor? Åtminstone sedan någon gång på 1990-talet. Den tecknade bonden kom då till av skaparen...