Utlåtande angående utkast till Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

Jord- och skogsbruksministeriet  PB 30 00023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi MMM021:00/2018   BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ANGÅENDE UTKAST TILL REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL LAG OM ÄNDRING AV LAGEN OM BEKÄMPNING AV SKOGSSKADOR   SLC har bekantat sig med utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bekämpning av skogsskador och har ingenting att anmärka angående utkastet. ...

Utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen om ändring av energiskattelagstiftningen

FinansministerietSkatteavdelningenVM130:00/2018Utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen om ändring av energiskattelagstiftningen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. har tagit del av regeringens proposition och vi önskar fästa särskild uppmärksamhet vid utbetalningstidpunkten av återbäringen till lantbrukare. På grund av den svåra lönsamhetskrisen och nu också allt mer spridda akuta likviditetssvårigheter, anser vi att det är viktigt att återbäringen kan ske redan...

Utlåtande om utkast till Utbildningsstyrelsens förslag till examensgrunder för yrkesexamina och specialyrkesexamina inom skogsbruk

Utbildningsstyrelsenkirjaamo@oph.fi  OPH-1909-2018 UTLÅTANDE OM UTKAST TILL UTBILDNINGSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL EXAMENSGRUNDER FÖR YRKESEXAMINA OCH SPECIALYRKESEXAMINA INOM SKOGSBRUK SLC har bekantat sig med utkasten till examensgrunderna och önskar framföra följande: SLC anser att det är oacceptabelt att utkasten till examensgrunderna för yrkesexamina och specialyrkesexamina inte finns tillgängliga på svenska. Våra åländska kolleger kunde inte ta ställning till utkasten på grund av språket. Det hör...

ÖSP: Utlåtande över utkast om regeringens förordning över anmälningspliktiga djurstall

MILJÖMINISTERIET Hänvisning: Dnr VN/1814/2018 UTLÅTANDE ÖVER UTKAST OM REGERINGENS FÖRORDNING ÖVER ANMÄLNINGSPLIKTIGA DJURSTALL LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ILMOITUKSENVARAISISTA ELÄINSUOJISTA  Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) framför följande gällande miljöministeriets utkast och gjorda konsekvensbedömningar. Målet att lätta upp den byråkratiska processen gällande miljötillstånd är välkommet och ett steg i rätt riktning. Det finns dock en del punkter i utkastet som medför att byråkratin...

Utlåtande över utkastet till regeringens förordning över anmälningspliktiga djurstall

Miljöministerietkirjaamo(at)ym.fiDiarienummer: VN/1814/2018   Utlåtande över utkastet till regeringens förordning över anmälningspliktiga djurstall(Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ilmoituksenvaraisista eläinsuojista) Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet och de konsekvensbedömningar som har gjorts: SLC stöder det grundläggande syftet att bibehålla en god miljöskyddsnivå samtidigt som tillståndsförfarandet vid byggandet av djurstall görs smidigare och mer kostnadseffektivt. I den aktuella nya förordningen är tanken...

Utlåtande över utkastet till Regeringens förordning över anmälningspliktiga djurstall

Miljöministerietkirjaamo(at)ym.fi Diarienummer: VN/1814/2018 Utlåtande över utkastet till Regeringens förordning över anmälningspliktiga djurstall Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet och de konsekvensbedömningar som har gjorts: SLC stöder det grundläggande syftet att bibehålla en god miljöskyddsnivå samtidigt som tillståndsförfarandet vid byggandet av djurstall görs smidigare och mer kostnadseffektivt. I den aktuella nya förordningen är tanken att en del av...

Utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för statsunderstöd till jaktvårdsföreningarna

Jord- och skogsbruksministerietDnr 1231/01.03/2018SLC har bekantat sig med utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för statsunderstöd till jaktvårdsföreningarna och framför följande. 1) 35 procent i förhållande till jaktvårdsföreningarnas medlemsantal SLC anser att man utöver medlemsantalet borde beakta även jaktvårdsföreningens jaktbara markareal. Övrigt SLC anser dessutom att man vid fördelningen av understödet på något vis...

Utlåtande om utkast till Statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan för höstterminen 2018

Jord- och skogsbruksministerietkirjaamo@mmm.fiDnr 831/01.02/2018 UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STÖD TILL UTDELNING I SKOLAN FÖRHÖSTTERMINEN 2018 SLC har bekantat sig med utkastet till förordningen och önskar framföra följande:SLC vill lyfta fram problematiken med att främja åtgången av ekologiskt producerade varor medhjälp av stödet till utdelning i skolor. Eftersom de reserverade medlena är begränsade får denhögre stödnivån för ekologiskt producerande varor...