Utlåtande om utkast till förordning om finansiering av hållbart skogsbruk

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 Statsrådetkirjaamo@mmm.fi289/01.02/2017Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbrukSLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk och har ingenting att anmärka angående utkastets nya § 4a och ändringen av § 9.SLC anser dock att man borde prioritera användningen av...

Utlåtande om förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och icke-produktiva investeringar

UTLÅTANDE23.2.2017 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 194/01.02/2017UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ANSÖKAN OM MILJÖERSÄTTNING, KOMPENSATIONSERSÄTTNING, ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION OCH ERSÄTTNING FÖR ICKE-PRODUKTIVA INVESTERINGAR 2017SLC har bekantat sig med utkastet och framför följande: Enligt utkastet skulle inte nya miljöförbindelser ingås i år. Detta som en följd av strama ekonomiska ramar. SLC utgår ifrån att det också detta år, i likhet med i fjol, skall vara...

Utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölk- och köttdjursstallar

UTLÅTANDE1.2.2017 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1905/01.03/2016UTLÅTANDE GÄLLANDE JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM BYGGNADSTEKNISKA OCH FUNKTIONELLA KRAV FÖR BYGGANDE AV MJÖLKKO- OCH KÖTTDJURSSTALLAR SOM UNDERSTÖDSSLC har bekantat sig med utkasten till förordningar och önskar framföra följande:Kalvarnas möjlighet att i kalvgömma/avdelning ostört få tillgång till grov- och kraftfoder kunde betonas. Detta har i slutändan större inverkan på både hälsa och tillväxt än antalet kalvnings-...

Utlåtande om propositionen om den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Utlåtande 12.1.2017 Jord- och skogsbruksministerietkirjaamo@mmm.fi MMM058:00/2016 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV DEN TEMPORÄRA LAGEN OM FINANSIERING AV HÅLLBART SKOGSBRUK SLC har bekantat sig med utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och har ingenting att anmärka angående utkastet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. Stefan BorgmanSkogsexpert...

Utlåtande om förordningen om nordligt stöd 2017

UTLÅTANDE21.12.2016 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1887/01.02/2016UTLÅTANDE OM STATSRÅDETS FÖRORDNING OM NORDLIGT STÖD 2017SLC har bekantat sig med utkastet till förordning och önskar framföra följande:SLC anser att förordningen motsvarar den beredning som SLC deltagit i och det förhandlingsresultat som nåddes mellan statsmakten och producentorganisationerna SLC och MTK den 28 november 2016.SLC har således ingenting att invända emot eller anmärka på gällande innehållet i förordningen.SVENSKA...

Utlåtande om förordning om bidrag för mjölkkor, nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betala för 2017

UTLÅTANDE16.12.2016 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1717/01.02/2016BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM BIDRAG FÖR MJÖLKKOR OCH NÖTKREATUR, FÅR- OCH GETBIDRAG SAMT BIDRAG FÖR JORDBRUKSGRÖDOR SOM BETALAS FÖR 2017SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och önskar framföra följande:SLC anser det vara av största vikt att en möjligast stor del av husdjursbidragen betalas ut under stödåret...

Utlåtande om förordning om djurens välbefinnande

UTLÅTANDE16.12.2016  Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1797/01.02/2016 UTLÅTANDE OM STATSRÅDETS OCH JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING GÄLLANDE ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE SLC har bekantat sig med utkasten till förordningar och önskar framföra följande: SLC motsätter sig förändringen gällande åtgärden för nivåer, ramper och sittpinnar för fjäderfä. Enligt förslaget skulle foder- och vattenlinjer som är i bruk inte längre kunna användas för att uppfylla kravet på sittpinnar, nivåer eller...

Utlåtande om förordningarna om skärgårdstrafiken

UTLÅTANDE16.12.2016 KommunikationsministerietPB 3100023 STATSRÅDETkirjaamo@lvm.fieeva.linkama@lvm.fiDnr LVM/2009/03/2016UTLÅTANDE OM UTKAST TILL FÖRORDNINGAR OM SKÄRGÅRDSTRAFIKENSLC har bekantat sig med utkasten till förordningar och önskar framföra följande:SLC motsätter sig de föreslagna avgifterna på skärgårdstrafiken. Den unika skärgårdsmiljö vi har längs våra kuster kan bevaras levande endast genom att upprätthålla den fasta bosättning vi idag har i skärgården. En grundförutsättning för fast bosättning är att invånarna kan livnära sig i...