Utlåtande om förordning om bidrag för mjölkkor, nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betala för 2017

UTLÅTANDE16.12.2016 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1717/01.02/2016BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM BIDRAG FÖR MJÖLKKOR OCH NÖTKREATUR, FÅR- OCH GETBIDRAG SAMT BIDRAG FÖR JORDBRUKSGRÖDOR SOM BETALAS FÖR 2017SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och önskar framföra följande:SLC anser det vara av största vikt att en möjligast stor del av husdjursbidragen betalas ut under stödåret...

Utlåtande om förordning om djurens välbefinnande

UTLÅTANDE16.12.2016  Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1797/01.02/2016 UTLÅTANDE OM STATSRÅDETS OCH JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING GÄLLANDE ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE SLC har bekantat sig med utkasten till förordningar och önskar framföra följande: SLC motsätter sig förändringen gällande åtgärden för nivåer, ramper och sittpinnar för fjäderfä. Enligt förslaget skulle foder- och vattenlinjer som är i bruk inte längre kunna användas för att uppfylla kravet på sittpinnar, nivåer eller...

Utlåtande om förordningarna om skärgårdstrafiken

UTLÅTANDE16.12.2016 KommunikationsministerietPB 3100023 STATSRÅDETkirjaamo@lvm.fieeva.linkama@lvm.fiDnr LVM/2009/03/2016UTLÅTANDE OM UTKAST TILL FÖRORDNINGAR OM SKÄRGÅRDSTRAFIKENSLC har bekantat sig med utkasten till förordningar och önskar framföra följande:SLC motsätter sig de föreslagna avgifterna på skärgårdstrafiken. Den unika skärgårdsmiljö vi har längs våra kuster kan bevaras levande endast genom att upprätthålla den fasta bosättning vi idag har i skärgården. En grundförutsättning för fast bosättning är att invånarna kan livnära sig i...

Utlåtande om förordningen om jakt på varg som sker med dispens utanför renskötselområdet 2016-2018

UTLÅTANDE9.12.2016 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1723/01.03/2016BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM JAKT PÅ VARG SOM SKER MED STÖD AV DISPENS UTANFÖR RENSKÖTSELOMRÅDET UNDER JAKTÅREN 2016—2018SLC har bekantat sig med utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning ochönskar framföra följande:SLC understöder jakt på varg i stamvårdande syfte, eftersom detta är det bästa sättet att minimera skador på grund av...

Utlåtande om statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral

Utlåtande Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 Statsrådetkirjaamo@mmm.fimaija.kaukonen@mmm.fiDnr MMM008:00/2014BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM VERKSAMHETEN VID FINLANDS SKOGSCENTRAL SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral och har ingenting att anmärka angående utkastet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. Stefan BorgmanSkogsexpert

Utlåtande om utkast till förbindelsevillkor för ersättning för djurens välbefinnande

Ulla Sihtoöverinspektör med ansvar för får & getter och fjäderfänLandsbygdsverket MAVIulla.sihto@mavi.fiDnr 1370/04.04.01.01/2016UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL FÖRBINDELSEVILLKOR FÖR ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDESLC har bekantat sig med utkastet till förbindelsevillkor och önskar framföra följande:SLC motsätter sig förändringen gällande åtgärd 4.5 Nivåer, ramper och sittpinnar för fjäderfä. Enligt förslaget skulle foder- och vattenlinjer som är i bruk inte längre kunna användas för att uppfylla kravet...

Utlåtande om statsrådets redogörelse för livsmedelspolitik

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1370/04.04.01.01/2016BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS REDOGÖRELSE FÖR LIVSMEDELSPOLITIKSLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets redogörelse för livsmedelspolitik och önskar framföra följande:Redogörelsen är en del av den nationella livsmedelspolitiken och sätter upp riktlinjerna för de politiska målen och de centrala fokusområdena för satsningar långt in i framtiden. Målet är att förbättra produktiviteten i jordbruket baserat på...

Utlåtande om statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor, nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2016

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1580/01.02/2016BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETSFÖRORDNING OM BIDRAG FÖR MJÖLKKOR OCH NÖTKREATUR, FÅR- OCH GETBIDRAG SAMT BIDRAG FÖRJORDBRUKSGRÖDOR SOM BETALAS FÖR 2016SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och önskar framföra följande:I utkastet till statsrådets förordning föreslås att enhetsstödet till mjölkkor på AB-områdets övriga områden fastställs till 535 euro...