SLC:s utlåtande om statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi  Ärende: Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd (2000/01.02/2015) SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och önskar framföra följande: SLC befarar att risken för skenbar odling ökar i och med att det så kallade skördekravet slopades från 2015. Därför önskar SLC att en skärpning av statsrådets förordning gällande krav på god...