SLC:s utlåtande om två förordningar gällande miljöersättning

UTLÅTANDE22.1.2016 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi Dnr 24/01.02/2016 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTEN TILL1) STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM MILJÖERSÄTTNING2) JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM MILJÖERSÄTTNING SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets och jord- och skogsbruksministeriets förordningar och framför följande: Statsrådets förordning överensstämmer enligt SLC med den beredning som gjorts i samråd mellan statsmakten och producentorganisationernaSLC och...

SLC:s utlåtande om statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi  Ärende: Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd (2000/01.02/2015) SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och önskar framföra följande: SLC befarar att risken för skenbar odling ökar i och med att det så kallade skördekravet slopades från 2015. Därför önskar SLC att en skärpning av statsrådets förordning gällande krav på god...