​Jordägarnas värderings­central

www.arviointikeskus.fi Tjänster för lantbruksföretagare Tjänster för skogsägare Aktuellt på Facebook Tweets till fastighetsägare

Jordägarnas Värderingscentral Ab är en av SLC och MTK ägd juridisk byrå. På Värderingcentalen är vi specialiserade på lantbruks- och skogsbruksföretagarnas samt fastighetsägarnas juridiska frågor, på fastighets- och miljörätt samt fastighetsvärdering. Vi är en juridisk byrå som har ett bredare och mer specialiserat serviceutbud än traditionella juridiska byråer.

Ni kan ta kontakt till våra jurister och auktoriserade fastighetsvärderare i alla juridiska ärenden och när ni behöver fastighetsvärderingar. 

Exempel på våra tjänster:

Juridiska tjänster
• arvs- och familjerättsliga ärenden
•  avtalsfrågor (maskinhandel, byggande, arrende osv.)
• i samband med skifte av egendom 
• skadeståndsärenden
• miljötillståndsärenden
• planläggningsärenden
• enskilda vägar
• marktäktsärenden
• skyddsärenden
• rättegångar 

Fastighetsvärdering 
• försäljningssituationer
• arvskiftes- och avvittringssituationer
• värdering av säkerhet
• företagsarrangemangssituationer
• landsvägs- och inlösningsförrättningar

Vi beviljar 10 % rabatt på tidsbaserade arvoden åt SLC:s producentförbunds- och skogsägarmedlemmar, utom på de uppdrag som ersätts av försäkring eller motparten. När du tar kontakt med oss så berätta att du är SLC-medlem så att förmånsrabatten kan beaktas i priset.

Vi har riksomfattande betjäning. Våra experter sköter era uppdrag i hela landet och våra byråer finns i Esbo, Seinäjoki och Uleåborg.

Ta kontakt:
Esbo, Helena Ålgars tel. 020 7411 060
Seinäjoki tel. 7411 066
Uleåborg tel. 020 7411 064

Här finns även förmåner som kan passa skogsägarmedlemmar.

Meny