Enegia

www.enegia.com

SLC-medlemmar som ingår avtal med Enegia erhåller tio procents (10 %) rabatt på företagets experttjänster inom elinköp. För att tillgodogöra sig förmånen måste kunden kunna uppvisa ett giltigt SLC-medlemsnummer eller på annat sätt bevisa sitt medlemskap i SLC samt uppge sin FO-nummer. 

Genom att ingå avtal med Enegia överlåter jordbrukaren konkurrensutsättning av elbolag samt uppgörande och byte av elavtal till Enegia. Enegias uppgift är att för kundens räkning ta reda på optimala elinköpsperioder och sedan köpa elen vid rätt tidpunkt. I och med att elpriset binds till ett fast pris för en viss period vet kunden i god tid i förväg vad elektriciteten kommer att kosta.

Samarbetet inleds med att Enegia utreder kundens utgångsläge genom en kartering av elförbrukningen. Sedan konkurrensutsätter Enegia elbolagen och gör en jämförelse av bolagens anbud. Kunden kan då skapa sig en uppfattning om det förmånligaste alternativet och Enegia tar sedan hand om avtalsförhandlingar och byte av elbolag. Då SLC-medlemmen överlåter elupphandlingen kan elkostnaderna minimeras.

Denna förmån lämpar sig även för skogsägarmedlemmar.

Vid frågor, kontakta Enegia:

Meny