​Folksam Skade­försäkring Ab

www.folksam.fi


Folksam Skadeförsäkring erbjuder ett heltäckande försäkringsskydd, både frivilliga och lagstadgade skadeförsäkringar åt privat- och företagskunder samt lantbruk. 
 
Försäkringstjänster för SLC-medlemmar under 2018:
 
1. Förmåner för nya jordbrukare/jordbrukarpar:
Ny jordbrukare vars uppgifter publicerats i Landsbygdens Folks spalt ”Nya jordbrukare” erhåller 10 procent introduktionsrabatt på första årets lantbruksförsäkring utöver den normala rabattförmånen som beviljas SLC-medlemmar. Detta gäller vid tecknandet av en ny lantbruksförsäkring i Folksam Skadeförsäkring Ab. Läs mer om förmånen för nya jordbrukare.
 
2. SLC:s produktansvarsförsäkring
-har tecknats för alla medlemmar och ingår i medlemsavgiften
-täcker skador upp till 673.000 euro, självrisk 168 euro.
    
3. SLC:s gruppolycksfallsförsäkring
-kan tecknas av SLC-medlemmar
-komplement till lagstadgad olycksfallsförsäkring
 
4. Lantbruksförsäkring:
-SLC-medlemmar erhåller medlemsrabatt
 
5. SLC:s växthusförsäkring:
- SLC-medlemmar erhåller medlemsrabatt
 
6. SLC:s resenärs- och resgodsförsäkring:
-kan till specialpris tecknas av SLC-medlemmar
-gäller ett år åt gången
-har kunden en gällande SLC-olycksfallsförsäkring är premien 15 procent lägre
 
7. SLC:s skogsförsäkring:
- SLC-medlemmar erhåller medlemsrabatt

Frågor om samtliga försäkringstjänster besvaras på tel. 010 808 180 eller per e-post: forsakring@folksam.fi. Mera information på www.folksam.fi.

Här finns även erbjudanden som kan passa skogsägarmedlemmar.

Meny