​WebWakka-bokföring och bankförbindelse

www.mloy.fi

För att utveckla lantbruksföretagens ekonomiförvaltning har Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., Lantbrukets Datacentral, ProAgria Keskusten Liitto ry., Svenska lantbrukssällskapens förbund rf. och OP Gruppen ingått samarbetsavtal om rabatt på följande produkter:

MTK:s och SLC:s medlemmar erbjuds WebWakka-bokföring och bankförbindelseprogram till 50 % rabatt på användningskostnader under de 12 första månaderna. Erbjudandet gäller nya WebWakka-kunder och är i kraft till och med 28.2.2017. WebWakka har en integrerad filöverföringsbaserad bankförbindelse via andelsbankens nättjänst OP Ryhmä Web Services.

Med Wakkaprogrammet, som du kan använda i webbläsaren, sköter du enkelt och snabbt lantbrukets bank- och ekonomiangelägenheter. Uppgifterna registreras i bokföringen då du betalar räkningar med hjälp av programmets bankförbindelse. Du behöver aktuell bokföring bl.a. för lantbrukets deklaration och företagets strategiska ledning. Granskning av företagsverksamheten och verksamhetsutvecklingen grundar sig på ekonomiuppföljning.

Kampanjpriser enligt prislistan: (förbehåller sig rätt till prisförändringar) moms 0 %. 
- WebWakka 78 € (norm. 156 €)
- WebWakka Pro 114 € (norm. 228 €)

Förmåner för generationsväxlare:   
Förmånen gäller köp, där köpebrevet undertecknas efter den 1.2.2016.
- WebWakka kostnadsfritt i 6 månader (förmånens värde 78 €) samt resten av året och där på följande år till rabatterat pris 9 €/månad (förmånens värde 4 €/månad).
- WebWakka Pro kostnadsfritt i 6 månader (förmånens värde 114 €) samt resten av året och där på följande år till rabatterat pris 15 €/månad (förmånens värde 4 €/månad)       
- WebWisu kostnadsfritt i 6 månader (förmånens värde 48 €)
- Minun Maatilani, mjölkproduktion (Ammu) kostnadsfritt i 6 månader (förmånens värde 110 €)
- Minun Maatilani, köttproduktion (Pihvi) kostnadsfritt i 6 månader (förmånens värde 110 €)

WebWakka-kunden får dessutom 33 % rabatt vid beställningen på följande program under det första användningsåret:
- WebWisu 64 € (norm. 96 €)
- MobiWisu 39,33 € (norm. 59 €)
- WisuEnnuste 32,67 € (norm. 49 €)
- Minun Maatilani, mjölkproduktion (Ammu) 146,67 € (norm. 220 €)
- Minun Maatilani, köttproduktion (Pihvi) 146,67 € (norm. 220 €)

För mera information om erbjudandet och beställning av programmet, kontakta din egen andelsbank. Lantbrukets Datacentral levererar programmen till kunderna via de beställningar som kommer via andelsbankerna. Leveransen innehåller användaruppgifter och instruktioner för ibruktagande. Leveransen innehåller inte installation eller användarutbildning. Dessa tjänster kan separat beställas från närmaste ProAgria central eller Lantbrukets Datacentral. 

Banken kontrollerar att beställaren har betalt SLC-medlemsavgiften.

Mera information:
WebWakka
Lantbrukets Datacentral

Meny