​Tidningen Landsbygdens Folk

LF-bläddertidning online www.landsbygdensfolk.fi


SLC ger varje vecka ut tidningen Landsbygdens Folk (LF) som är Finlands främsta landsbygdstidning på svenska. Landsbygdens Folk ingår i den årliga medlemsavgift som SLC:s medlemmar erlägger. 

SLC:s skogsägarmedlemmar i skogsvårdsföreningarna mottar som medlemsförmån år 2017 tre temanummer av LF med skogstema (3.2, 28.4 och 27.10). 

Har du frågor om LF, ta kontakt med redaktionen:

Meny