SLC:s blankettombud hjälper med EU-stödansökan

Behöver du hjälp med EU-stödansökan? Som SLC-medlem kan du kontakta någon av de blankettombud som lokalavdelningarna inom ÖSP och SLC Nyland har utsett. Inom SLC Åboland anlitas utomstående blanketthjälp och kansliet ger närmare kontaktuppgifter om du behöver hjälp. På Åland skall du i stödansökningsfrågor vända dig till Ålands hushållningssällskap.

Ifyllningen av stödansökan och rådgivningen sker mot avgift. SLC har tecknat en gruppansvarsförsäkring för blankettombuden. Självrisken är 300 euro för varje enskilt fall. Övre gränsen för ersättning är för varje enskild skada 25 500 euro. Skador som till beloppet understiger 500 euro ersätts inte. Försäkringen täcker inte skador som beror på att jordbrukaren uppgett felaktiga uppgifter.

​ÖSP:s blankettombud

ÖSP:s kansli, tfn 06 318 9200

Du kan även kontakta ÖSP:s ombudsman Fredrik Grannas, tfn 050 358 0198, för att få ifyllningsråd för stödansökan.

Esse
Greger Forsblom 0500 368 852
Korsholms södra Christer Öist
Bjarne Mara
Folke Krohn
Jan Flemming
050 5181 057
050 5575 179
0500 568 251
050 526 1119
Kronoby, Nedervetil, Terjärv och Karleby Sanna Särs
Guy Norrbygård
Markus Storbacka
040 7362 132
0500 563 683
040 5577 974
Kvevlax Susann Rabb 050 5398 164
Lappfjärd Patrik Björknäs
Bo-Göran Lindh
040 5854 531

Malax Christian Storm 050 3624 691
Munsala Magnus Berg 040 5457 826
Nykarleby Johan Willman 050 4626 042
Närpes östra Benita Holm 050 5235 451
Oravais Mikael Hägglund 0500 866 806
Pedersöre Jonas Kackur 050 3025 161
Purmo
Mats Källman 050 511 1354
Pörtom Maarit Boij 0400 367 713
Vörå Ulf Härtull 0500 320 687
Yttermark
Maarit Boij
Stefan Guldén
0400 367 713
050 5611 713
Övermark Jan Granskog
Kennet Franzén
050 5206 237
050 3231 802


Lantmannagillenas blankettombud i Österbotten

Lantmannagille Kontaktperson Telefonnummer
Petalax lmg Kjell Nyström 050-5317204
Purmo lmg Mats Källman 050-5111354


SLC Nylands blankettombud

SLC Nylands kansli, tfn 09 601 588, nsp@slc.fi.
Material från vårens regionala stödinfon finns på www.nylandsbygd.fi.

Lokalavdelning Kontaktperson Telefonnummer E-post
Tenala-Bromarf Marianne Strandberg
Susanne Holmberg
Sinikka Holmström
Johan Holmström

040 5754091
040 7476372
040 5907524
040 5592370  
strandbergmanne(at)hotmail.com
susanne(at)holmberg.fi
siholmst(at)abo.fi
jceh(at)2me.fi
Raseborg Johanna Wasström 040 5858430 johannaw(at)myhome.fi
Esbo Magnus Selenius
0400 702472 magnus.selenius(at)kolumbus.fi
Sibbo Jim Hindsberg 040 5765355 hindsberg.j(at)gmail.com
Borgå Anders Rosengren
Marianne Jaakkola
0400 487743
040 5669943
anders.rosengren(at)pp.inet.fi
manne.jaakkola(at)gmail.com
Pernå Anders Malmberg
Anders Rosengren
0400 927809
0400 487743
anders.malmberg(at)luukku.com
anders.rosengren(at)pp.inet.fi
Liljendal Bodil Lindqvist (försäkrad via NSL) 0400 550553 bodil.lindqvist(at)nsl.fi
Lappträsk Kaj Björkell
Ben Silfvast
019 610260
040 5663312

ben.silfvast(at)gmail.com
Strömfors, Pyttis Erik Brinkas 040 5459786 erik.brinkas(at)pp1.inet.fi


SLC Åbolands blankettombud

SLC Åboland har inga egna blankettombud, utan anlitar utomstående företagare. Kansliet ger kontaktuppgifter om du behöver hjälp, tfn 02 423 720 eller 040 5110 886.

​ÅPF:s blankettombud

På Åland är det Ålands Hushållningssällskap som hjälper till med att fylla i blanketter. Kontakta Kerstin Lundberg tfn 0457 526 7304.

Meny