Medlemskap i SLC

SLC - Dsc 1654

SLC bevakar de svenskspråkiga jordbrukarnas, skogsägarnas och landsbygdsföretagarnas intressen.

Som medlem i SLC stöder du producentorganisationens arbete för hela landsbygdens och jord- och skogsbrukets utveckling och välmående.

Som medlem får du ta del av organisationens sakkunskap, intressebevakning och får möjlighet att påverka i för dig viktiga frågor. Medlemskapet ger även samhörighet med andra inom branschen samt ger möjlighet till samverkan med andra landsbygdsföretagare. Som medlem får du även SLC:s tidning Landsbygdens folk som utkommer varje fredag samtidigt som du får tillgång till övriga medlemsförmåner i form av SLC:s rådgivning samt rabatt på varor och tjänster.

Vill du vara med och stöda den finlandssvenska landsbygdens intressen är du varmt välkommen att ansluta sig som medlem i SLC. Du behöver alltså inte vara lantbrukare för att bli medlem och stöda den inhemska matproduktionen.

Som SLC-medlem är du medlem i en lokalavdelning eller i en skogsvårdsförening som finns på ditt område. De fyra landskapsförbunden ÖSP, SLC Nyland, SLC Åboland och ÅPF har totalt 66 lokalavdelningar på lokal nivå och cirka 11 000 medlemmar. De fem skogsvårdsföreningarna Skogsvårdsföreningen Österbotten, Skogsvårdsföreningen Skogsreviret, Kimitonejdens skogsvårdsförening, Väståbolands Skogsvårdsförening och Jeppo skogsvårdsförening som tillsammans har cirka 18 000 medlemmar hör från och med ingången av 2016 till SLC. 

Meny