Bli medlem i SLC

Välkommen som medlem i SLC!

Vill du bli medlem i SLC? Om du är lantbrukare, studerande eller annars genom ditt medlemskap vill stöda landsbygden och den inhemska matproduktionen kan du fylla i detta formulär om ansökan om medlemskap. Efter att du sänt in formuläret blir du kontaktad av ditt regionala landskapsförbund ÖSP, NSP, ÅSP eller ÅPF, som ger dig närmare information om medlemskapet, medlemsavgiften och sänder dig ett informationspaket.

Vill du bli medlem i en skogsvårdsförening som hör till SLC? Då kan du fylla i en ansökan om medlemskap här: www.mhy.fi/sv/blankett/bli-medlem-i-skogsvardsforeningen

Förbund
Medlemsform

Meny