Medlemsformer och medlemsavgift

Aktiva medlemmar är personer som idkar jordbruk eller som har markarealer i sin besittning. Som aktiv medlem har du tillgång till SLC:s intressebevakning, rådgivning, medlemsmaterial och medlemsförmåner. Dessutom får du varje vecka Landsbygdens Folk direkt hem i postlådan. När du inte längre är aktiv lantbrukare, t.ex. om du har genomfört generationsväxling, kan du bli stödande medlem och fortsättningsvis får hem LF varje vecka.

Stödande medlemmar är fysiska eller juridiska personer som vill främja intresseorganisationens syften. En aktiv jordbrukare eller person som har mark i sin besittning kan dock inte vara stödande medlem i SLC. Stödande medlemmar har tillgång till SLC:s intressebevakning, rådgivning, medlemsmaterial och medlemsförmåner samt Landsbygdens Folk.

Skogsägare kan ansluta sig som skogsägarmedlemmar via de regionala skogsvårdsföreningarna som hör till SLC. Förutom intressebevakningen får skogsägarmedlemmar som medlemsförmån år 2016 tre nummer av LF med skogstema (5.2, 29.4 och 28.10) och har även tillgång till de övriga medlemsförmåner som SLC erbjuder. Skogsägare kan även ansluta sig som medlem i de regionala producentförbunden. Då ingår den regionala miljö- och markpolitiska intressebevakningen och alla nummer av Landsbygdens Folk.

Som studerandemedlem är du medlem direkt i ditt regionala landskapsförbund och du har rätt till samma förmåner som en stödande medlem, även tidningen Landsbygdens Folk. Studerandemedlemmar har en rabatterad avgift på 10 euro och studerande skall skicka in en kopia eller bild av sitt studiekort i början av varje år för att kunna fortsätta studerandemedlemskapet. Om en studerandemedlem inte längre studerar omvandlas medlemsformen till stödande medlem. 

MEDLEMSAVGIFT

Avgiften för att vara medlem i SLC varierar, till exempel beroende på om du äger jordbruksmark eller skog.

Som aktiv medlem består medlemsavgiften av en grundavgift samt arealbaserad avgift per åkerareal, skogsareal, växthus, bärbuskar och friland. Vissa lokalavdelningar bär dessutom upp en personmedlemsavgift. 

Alla förbund betalar samma avgift/medlem till SLC. Förbunden beslutar själv om storleken på den medlemsavgift som de uppbär av sina lokalavdelningar för att finansiera sin verksamhet. Lokalavdelningarna bestämmer i sin tur själva om man uppbär en personmedlemsavgift och storleken på den för att finansierar lokalavdelningens verksamhet.

Kom ihåg att medlemsavgiften är avdragbar i beskattningen.

För stödande medlemmar uppbärs en skild avgift för stödande medlemskap, vilken kan variera enligt förbund och lokalavdelning. För att få närmare information om din medlemsavgift ber vi dig vända dig till ditt landskapsförbund. 

Information om skogsägarmedlemmarnas medlemsavgift fås av respektive skogsvårdsförening eller av de regionala landskapsförbunden.

För studerandemedlemmar är avgiften 10 € per år. Vill du veta mera, kontakta SLC:s ungdomsombudsman Annika Öhberg, tel. 040 7738 220, e-post annika.ohberg@slc.fi eller landskapsförbundet på ditt område.

Meny