Unga evenemang

SLC Ungdomsträff 2-4.2.2018

Deltagandet kostar 50 € per man och de  30 första ryms med på ungdomsträffen. SLC fakturerar deltagare per epost. SLC bjuder på mat och busstransport, samt subventionerar övernattningen. Programmet kan ändras ännu speciellt gällande innehåll på föreläsningen och gårdsbesöken.  Anmälning senast 7.1.2018: TRYCK HÄR FÖR ATT KOMMA TILL ANMÄLNINGEN

 
Övernattning på Cumulus i Åbo i två personers rum, Cumulus City Turku
Eriksgatan 28–30

OBS! SLC ungdomsutbildningens första etapp ordnas i samband med ungdomsträffen. Ungdomsutbildningsdeltagare har eget program på fredagen kl. 17-20:30. Mer info om ungdomsutbildningen hittar man i följande inlägg.

PROGRAM SLC UNGDOMSTRÄFFEN:

Fredag 2.2.2017

21:00 Lätt middag
 
Lördag 3.2.2017
09:00 Ungdomsträffen börjar med praktisk information mm. 
09:15 Öppningstaltur ungdomsutskottets ordförande
09:30 Aktuellt inom SLC och lantbrukspolitiken
10:30 Kaffepaus
11:00 Föreläsning: Inspirerande taltur om företagsamhet eller dylikt 
12:00 Lunch
13:00-13:30 SLC ungdomsutskottet presenterar sig och verksamheten bakåt och framåt i tiden
14:00 Bussen åker iväg på gårdsbesök
14:30 Besök 1
16:00 Besök 2
17:30 Besök 3
18:30 Start till hotellet
20:30 Middagen börjar med snapssånger, toastmaster och program

Söndag 4.2
07-10 Morgonmål på hotellet
Hemfärd
 

SLC ungdomsutbildning 2018- anmälning senast 7.1.2018

Är du intresserad att få lära dig mer om lantbruket och producentförbundets verksamhet i samhället? Du har inte deltagit i SLC ungdomsutbildningen tidigare? Då är SLC ungdomsutbildningen något för dig! Deltagande kostar inget för dig men vi på SLC kräver att du förbinder dig att delta i alla etapper (4 st.) som ordnas under år 2018. Vi har 10 platser i ungdomsutbildningen 2018 och utbildningen verkställs om vi får minst 5 deltagare. Det finns också möjlighet att ta i beaktande önskemål från deltagare gällande t.ex. program, innehåll etc. 

Genom att anmäla dig här anmäler du dig till HELA 2018 ungdomsutbildningen d.v.s. 4 etapper. ANMÄLNING SENAST 7.1.2018! TRYCK HÄR FÖR ATT ANMÄLA DIG TILL SLC UNGDOMSUTBILDNINGEN 2018

Etapperna 2018:
1: 2-4.2.2018 
2: 6.-7.4.2018 
3. 21-22.9.2018
4:25-27.11.2018

UNGDOMSUTBILDNINGSETAPPERNA är valda enligt SLC:s strategiska delmål Kompetens, Politik, Sociala frågor och Marknad. Fösta och sista etappen ordnas i samband med SLC ungdomsträffar. 
 
Etapp 1 KOMPETENS Åboland (2-4.2.2018 i samband med ungdomsträffen i Åbo)
- Vad är SLC och hur fungerar organisationen?
- Hurdan bransch är lantbruket i nuläget?
- Hur kommunicera gentemot samhället om lantbruk?
Etapp 2 MARKNAD Österbotten (6-7.4.2018)
- Hur fungerar råvarumarknaden för lantbruksprodukter?
- Hur kan organisationer som SLC påverka jordbruksproduktmarknaden?
Etapp 3 SOCIALA FRÅGOR Åland (21-22.9.2018, i samband med skördefesten på Åland)
- Landsbygden och samhället
- Socioekonomiska sidan av lantbruket
Etapp 4 POLITIK Nyland (25.11.2018, i samband med SLC kongressen 26-27.11)
- Vem annan är med och förhandlar om politik när det gäller lantbruket?
- Lantbrukspolitiska beslutsprocesser?
 

ETAPP 1 PROGRAM

Övernattning på Cumulus i Åbo i två personers rum, Cumulus City Turku
Eriksgatan 28–30

Ungdomutbildningsdeltagare har eget program på fredagen

Fredag (ungdomsutbildning) 2.2.2017
17:30 Ungdomsutbildningen kör igång i Åbo med kaffe och inledning
18:00-19 ”Tillsammans är vi SLC –Lantbrukets och producentorganisationens roll i samhället och hur man agerar som förtroendevald”
19:00-20:30 ”Kommunicera effektivt –Hur påverkar man beslutsfattandet och den allmänna opinionen?”
21:00 Lätt middag
 
Lördag (ungdomsutbildning och ungdomsträff) 3.2.2017
09:00 Ungdomsträffen börjar med praktisk information mm. -Annika
09:15 Öppningstaltur ungdomsutskottets ordförande
09:30 Aktuellt inom SLC och lantbrukspolitiken- Jonas L.
10:30 Kaffepaus
11:00 Inspirerande taltur om företagsamhet eller dylikt
12:00 Lunch
13:00-13:30Ungdomsutskottet presenterar sig och verksamheten bakåt och framåt i tiden
14:00 Bussen åker iväg på gårdsbesök
14:30 Besök 1
16:00 Besök 2
17:30 Besök 3
18:30 Start till hotellet
20:30 Middagen börjar med snapssånger, toastmaster och program

Jag vill ordna ett evenemang

Om du och/ eller andra unga i din avdelning/ ditt förbund vill ordna ett evenemang eller har idéer om hurdana evenemang du skulle vilja delta i så kan du vara i kontakt med ungdomsutskottets representant från ditt område eller SLC:s ungdomsombud. Ifall du önskar få in ett evenemang i SLC:s händelsekalender så kan du kontakta ditt förbund eller SLC:s ungdomsombud.

Meny