Utbildningsblogg

Norge uppskattar yrkesskicklighet i lantbruket

Motorsågen ljuder och käpparna strittar i norska Vikersund då deltagare i Landsstevnet 2015 visar upp sina kunskaper i motorsågshantering. Landsstevnet är Norge Bygdeungdomslagets (NBU) största satsning under året då ca 1500 ivriga medlemmar styr mot evenemangsorten. Trots att största delen av deltagarna knappt har fyllt 20 år är evenemanget i högsta grad en professionell showdown av yrkesskicklighet där unga norska landsbygdsintresserade stolt påvisar sitt kunnande i arbetsuppgifter som hör till vardagen i livsmedels- och lantbruksnäringarna.

Här i Finland har vi inget motsvarande evenemang för unga landsbygdsintresserade och skolorna är tvungna att skära ner på naturbrukslinjerna i brist på sökanden och finansiering. Den svenskspråkiga sidan är speciellt utsatt eftersom det redan i nuläget finns få skolor som utbildar svenskspråkiga sakkunniga i naturbruk. Nu kommer vi till kritan, dagens studerande är morgondagens stolta företagare och sakkunniga. Lantbruket behöver tjänster på svenska och vi som svenskspråkiga lantbrukare i Finland borde göra allt vad vi kan för att försäkra oss om att vi får t.ex. rådgivning, andra viktiga tjänster och dokument på vårt eget modersmål i framtiden. Men hur kan vi locka fler sökande till lantbruksnäringarna?

Unga norska lantbrukare och landsbygdsintresserade har helt tydligt sett vikten av att stolt kunna presentera sina kunskaper för utvärlden. NBU är en växande organisation som under ett år har lyckats öka sitt medlemsantal med över 1000 personer! Den positiva bilden som NBU ger av landsbygden och lantbruket lockar allt fler unga till branschen vilket leder till att allt fler vill utbilda sig inom näringen. Förutom motorsågshantering tävlade deltagarna på Landsstevnet i år bland annat i norska mästerskapet i servering av kötträtter och avelsbedömning av nöt. Dessa två grenar verkar vara långt från varandra men de representerar olika skeden i livsmedelskedjan och förmedlar en bild till deltagarna och åskådarna om hur mångsidiga yrken lantbruks- och livsmedelsbranscherna erbjuder.

En stor del av befolkningen har en rätt så ensidig bild av vad lantbruket går ut på. Man uppfattar inte hur stor och mångsidig bransch lantbruket egentligen är. Största delen vet förhoppningsvis i stort sett vad bonden sysslar med men arbetet omkring bondens verksamhet är osynligt för allmänheten. En skara med bl.a. rådgivare, ekonomer, tjänstemän, avbytare och forskare jobbar hela tiden för att möjliggöra rättvis, hållbar och säker livsmedelsproduktion i Finland.

Det ligger i vårt intresse som lantbrukare att försäkra oss om att unga vill och har möjlighet att utbilda sig inom naturbruk på svenska till yrkeskunniga företagare och sakkunniga i Finland. Vi måste jobba för att allt fler unga som håller på att välja sitt yrke känner till mångfalden av yrkesmöjligheterna inom lantbruket och stolt kan utropa ett av dem som sitt drömjobb. Vem vet om en tävling om finska mästerskapet i memmaservering skulle piffa upp statistiken men nu är tiden inne för action!

Annika Öhberg, publicerat i Landsbygdens Folk, 2016

Meny