Verksamhet

SLC ungas verksamhet bygger på unga förtroendevalda som verkar i lokalavdelningarna, lokalavdelningarnas ungdomsklubbar och vidare inom landskapsförbundens och centralförbundets ungdomsutskott. På alla nivåer består verksamheten av information om aktuella ärenden i branschen, utbildningar samt rolig samvaro. De unga arrangerar studieresor, seminarier och andra intressanta tillställningar. Inom ungdomsutskotten fördjupar man sig i aktuella frågor ur ett ungdomsperspektiv. Utskotten lyfter fram ärenden speciellt viktiga för unga bönder och för dem vidare inom producentorganisationen.

Årligen ordnas en träff för ungdomar från hela centralförbundets verksamhetsområde. Till den årliga verksamheten hör också bl.a. utbildningsbilaga i Landsbygdens Folk och ordnandet av lantbrukspolitiskt seminarium för agrologstuderanden. Utskottet samarbetar med MTK:s ungdomsutskott och byter erfarenheter samt ordnar gemensamma tillfällen över språkgränserna. Andra nära samarbetsparter är lantbruksskolorna i Svenskfinland samt den svenskspråkiga agroforstutbildningen i Vik vid Helsingfors universitet.

Vill du veta mer?

Meny