Köp av bonden-dagen 16.9.2017

Hösten 2017 ordnas för andra gången Köp av bonden-dagen lördagen den 16.9 då gårdar i hela Finland under en gemensam dag kan hålla öppen gård, sälja produkter direkt från gården och informera om gårdens verksamhet. Dagen är avsedd för att producenter i första hand kan sälja skörd, råvaror eller förädlingar från den egna gården.

Köp av bonden!-dagen förverkligas via ett samarbete mellan bl.a. Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 och Landsbygdsnätverkstjänsterna, koordineringsprojektet för närmat vid Brahea-centret vid Åbo universitet, Äktasmak.fi, MTK och SLC.

Tilläggsinformation: https://ostatilalta.fi/sv.