Köp av bonden-dagen 16.9.2017

SLC - Kop Av Bonden Logo 16 9 2017

Sälj produkter från gården direkt under Köp av bonden!-dagen 16.9

I höst ordnas för andra gången Köp av bonden-dagen! lördagen den 16 september. Då kan gårdar och producenter i hela landet under en gemensam dag hålla öppen gård, sälja produkter direkt från gården och erbjuda besökare på upplevelser. Du kan delta i temadagen med din gård även om du i allmänhet inte säljer produkter direkt från gården. Köp av bonden!-dagen är en ypperlig möjlighet för producenter att testa marknaderna och få direkt feedback från konsumenterna.

Den första riksomfattande Köp av bonden!-dagen, som arrangerades ifjol, rönte stor uppskattning bland såväl konsumenter som producenter. I temadagen deltog 179 gårdar som gästades av tusentals besökare. Att få uppleva livet på lantgårdarna, djuren och matens ursprung samt att få möjlighet att köpa färska produkter direkt från producenten uppskattades stort av fjolårets besökare. 

Enligt responsen från de producenter som ifjol medverkade i Köp av bonden!-dagen var de nöjda med dagens resultat. Trots att förverkligandet av dagen kräver förberedelser, ansåg merparten av de gårdar som medverkade ifjol att det värt mödan. Temadagen hade också lockat långväga besökare som bekantade sig med produkterna och fick upptäcka livet på en bondgård. Dagen ger också producenterna en möjlighet att bekanta sig med konsumenterna, lyssna på deras önskemål och åsikter samt att diskutera matproduktionen och matens ursprung.

Anmäl din gård på evenemangssajten
Vill du öppna upp din gård under dagen ska du anmäla dig som arrangör på evenemangets tvåspråkiga webbsidor https://ostatilalta.fi/sv/. På webbsidan kan du presentera din gård och berätta om dina produkter. Ur konsumenternas synvinkel är det lätt att på webbsidorna se vilka gårdar som medverkar, vilka produkter som erbjuds samt enkelt att hitta kontaktuppgifter och på basen av det planera en dag på landet. 

Producenten kan arrangera evenemanget på sin egen gård, men det går även bra att slå sig samman tillsammans med granngårdar kring ett gemensamt evenemang. Det kan även bra att ta hjälp av andra samarbetsparter, såsom producentavdelningen, 4H- eller marthaföreningar. För hobbyodlare är det även möjligt att delta genom att exempelvis sälja morötter eller äpplen från sin egen trädgård.

Med om att arrangera Köp av bonden!-dagen på nationell nivå är Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 och Landsbygdsnätverket, Koordineringsprojektet inom närmat/Brahea Centrum vid Åbo Universitet, Äktasmak.fi, MTK, SLC, Maa- ja kotitalousnaiset, Martat, Marthaförbundet, Suomen 4H-liitto och Finlands svenska 4H.

Tilläggsinformation:

SLC:s informatör Mia Wikström mia.wikstrom@slc.fi eller 050 355 3213

https://ostatilalta.fi/sv

Inbjudan till producenter