20.11 Oss bönder emellan, Dalsbruk, Åboland

SLC - Oss Bonder Emellan Logo Transparent Rgb Avlang

20.11 kl. 18.00 Strandhotellet, Dalsbruksvägen 694, Dalsbruk

Kom med och säg din åsikt, diskutera nutid och framtid. Prata av dig bönder emellan helt enkelt.

Träffen tar särskilt fokus på spannmålsexport, korta leveranskedjor och alternativa företagsmodeller för specialgrödor. På plats från SLC och SLC Åboland är bl.a. Jonas Laxåback, Rikard Korkman och Helena Fabritius. 

Innan träffen kl. 17 håller lokalavdelningarna sitt andra stadgeenliga möte för avslutande av förening och namnbyte av förening.

SLC bjuder på en bit mat och dryck. Tillfället avslutas ca kl. 20.

Anmäl dig senast 13.11 till asp@slc.fi eller tel. 040 511 0886