23.11 SLC Åbolands höstmöte

Åbolands svenska lantbruksproducentförbund och Finska Hushållningssällskapet håller höstmöten torsdagen den 23 november 2017 på Cafe Vivan vid Söderlångvik gård.

På mötena behandlas stadgeenliga ärenden. 

PROGRAM:
9.30                    Välkomstkaffe
10.00                  Höstplenum, FHS
10.45                  Höstmöte, SLC Åboland
11.30                  Aktuellt från SLC, Verksamhetsledare Jonas Laxåback.
12.15                  Lunch
13.00                  Gröna värden i dagens ekonomiskogsbruk, 
                           Siv Vesterlund-Karlsson Skogsförman på Söderlångvik gård.
14.00                  Dagen avslutas                                                   

                                                                                       
VÄLKOMNA                                                                                                                        

Styrelserna

SLC Åbolands föredragningslista finns här