24.10 Seminarium om ansvarsfull livsmedelsupphandling i Vasa

Välkommen till en eftermiddag om livsmedels- och måltidstjänster med beaktande av upphandlingslagen som trädde i kraft den 1.1.2017. Tillfället ordnas i samarbete mellan EkoCentria, Yrkesakademin i Österbottens projekt EkoNu! – För ekobranschen i Svenskfinland och Boden.

Tillfället är avgiftsfritt och riktar sig till hela matkedjan: beslutsfattare, kommunrepresentanter, upphandlingsansvariga och upphandlingschefer, upphandlingssakkunniga, kosthållschefer, ekonomichefer samt livsmedelsproducenter och företagare.

Tid: Tisdag 24.10.2017 kl. 14-17
Plats: Yrkesakademin i Österbotten, Campus Kungsgården, Auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa

Mera information: Anu Arolaakso, EkoCentria, anu.arolaakso@sakky.fi, tfn 044-785 4048 eller Ann-Sofi Ljungqvist, YA! Yrkesakademin i Österbotten, tfn 044-750 3220

Anmäl dig senast fredag 13.10. via den här linken. Det är också möjligt att delta via streaming på nätet. Ange vid anmälan om du deltar på plats eller via nätet.

PROGRAM (Tillfället genomförs i huvudsak på svenska)
14.00 Öppningsord av Tomas Långgård, ordförande för Österbottens Svenska Producentförbund r.f. (ÖSP)
14.15 Ansvarsfull livsmedelsupphandling – råd och argument i Närmatsguiden och Guiden till ansvarsfull livsmedelsupphandling, Sari Väänänen, projektledare EkoCentria.
14.45 Upphandlingslagen och upphandlingen av livsmedel, Jonna Törnroos, jurist, Kommunförbundet
15.30 Livsmedelsupphandlingen i Vasa följer principerna för hållbar utveckling, Kirsti Mylläri, matservicechef, Vasa stad
15.50 Hur gör man en kommunal strategi för närmat? Marcus Åkerblom, kosthållschef, Korsholms kommun
16.10 Mera ekologiskt och vegetariskt på kommuninvånarnas tallrikar, Anu Arolaakso, projektledare, EkoCentria
EkoCentrias nya storköksrecept för vegetarisk mat Sari Väänänen och Anu Arolaakso, EkoCentria
16.30 Kaffe – Tillfället slutar klockan 17.00

Ladda program i pdf här: Inbjudan Vasa 24.10.2017