28.11 Fullmäktiges höstmöte

SLC - Stefan Tholix Oppning

SLC:s förbundsfullmäktige samlas till ordinarie höstmöte tisdagen den 28 novemberSokos Hotel Vantaa i Dickursby. Kaffeservering från kl. 10, mötet inleds kl. 10.30. 

Förbundsfullmäktige är SLC:s högsta beslutande organ som bl.a. väljer ordförande och två vice ordförande för SLC:s fullmäktige. Fullmäktigemötet väljer även ordförande, två vice ordförande samt fyra ledamöter för SLC:s centralstyrelse för följande kalenderår. 

På mötet behandlas även övriga stadgeenliga ärenden, bl.a. ekonomiska ärenden och budget för 2018, samt frågor framförda av centralstyrelsen, bl.a. SLC:s nya handlingsprogram och verksamhetens tyngdpunktsområden 2018. Dessutom ges en lantbrukspolitisk översikt och fullmäktige tar ställning till det nationella stödpaketet. På mötet ges även regionala översikter framförda av varje fullmäktigegrupp. 

Efter mötets avslutande får fullmäktigemedlemmarna på eftermiddagen även ta del av en lägesöversikt över landskapsreformen av Kaj Suomela, landskapsdirektör i Österbotten.

Mötestidpunkt och ort:
Tid: Fullmäktiges mötesförhandlingar inleds kl. 10.30. Kaffeservering från kl. 10.00.
Plats: Original Sokos Hotel Vantaa i Dickursby (Hertasvägen 2, 01300 Vanda