Öppna ekogårdar på Finska naturens dag 26.8

SLC - Finska Naturens Dag2017 Banner Avlang Svart

Lördagen den 26.8 firas Finska naturens dag med öppna ekogård runt om i landet. Ett tjugotal gårdar håller öppet hus och erbjuder konsumenter möjlighet att i en genuin miljö bekanta sig med verksamheten på ekogårdar, den ekologiska produktionen och dess betydelse för naturens mångfald. Många gårdar säljer även ekologiska produkter och ordnar aktiviteter.  

De öppna ekogårdstillfällena samordnas av jord- och skogsbruksministeriet, Pro Luomu, Luomuliitto, MTK och SLC.

På http://luomu.fi/luonnon-paiva-luomutiloilla-2017/ kan du läsa mer om vilka gårdar som medverkar i dagen. 

För mera information på svenska, kontakta SLC:s informatör Mia Wikström (mia.wikstrom(at)slc.fi eller tel. 050 355 3213.