Säg din åsikt om CAP post 2020 i EU-kommissionens enkät

EU-kommissionen inledde i början av februari ett allmänt hörande, eller så kallat samråd, för att lägga grunden för att modernisera och förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken CAP. Svaren ska hjälpa kommissionen att ringa in jordbrukspolitikens prioriteringar för framtiden. En modernare och enklare jordbrukspolitik ska klara viktiga utmaningar för jordbruket och landsbygden, och samtidigt bidra till kommissionens politiska prioriteringar som jobb och tillväxt, hållbar utveckling, en resultatinriktad budget, enklare lagstiftning och närhetsprincipen.

Kommissionären för jordbruk och landsbygdsutveckling Phil Hogan uppmanar alla som är intresserade av
mat och jordbruk att svara på frågorna i samrådet och hjälpa kommissionen att utforma en politik för alla i
EU. 

Samrådet pågår fram till den 2 maj och vänder sig till lantbrukare, allmänheten, organisationer och
andra som har synpunkter på hur EU:s jordbrukspolitik ska utformas i framtiden. Synpunkterna kommer
att användas som underlag till ett meddelande som kommissionen ska lägga fram i slutet av 2017 och där
man ska sammanfatta den nuvarande jordbrukspolitikens resultat och möjliga policyalternativ för
framtiden. 

Resultaten av samrådet kommer att publiceras på nätet och presenteras av kommissionär Phil
Hogan på en konferens i Bryssel den 7 juli 2017.

SLC har redan svarat på EU-kommissionens samråd men vi önskar att så många medlemmar och andra intresserade som möjligt också deltar i hörandet och berättar sin personliga åsikt om hurudan typ av jordbrukspolitik som behövs efter 2020.

Webbenkäten finns även på svenska på https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP?surveylanguage=SV och det tar cirka 15 – 20 minuter att svara på frågorna.