SLC:s fullmäktiges vårmöte 28-29.6 på Åland

SLC:s förbundsfullmäktige samlas till vårmöte på Åland onsdag till torsdag den 28-29 juni. Avresan från fastlandet sker från Åbo med kvällsfärjan den 27.6 och färjan anländer till Långnäs kring midnatt natten till onsdag. Returen från Åland sker på torsdag 29.6 med eftermiddagsfärjan, som anländer på torsdag kväll till Åbo.

Förutom själva mötesförhandlingarna bekantar sig fullmäktige under mötesdagarna även med det åländska lantbruket.

Ordinarie medlemmar som är förhindrade att delta i vårmötet ombes meddela detta till kanslist Birgitta Bertell (birgitta.bertell@slc.fi, tel. 09 5860 460) så fort som möjligt så att suppleanten kan kallas in. 

Mera information följer under våren när det närmare programupplägget klarnar.