WFO-möte 12-15.6 i Helsingfors

SLC - Wfo Logo

World Farmers' Organisation WFO:s generalförsamling samlas till möte i Helsingfors den 12-15 juni 2017. Som värdar för mötet fungerar MTK, SLC samt Pellervo. Temat för mötet är The Future We Want To Harvest.

WFO:s generalförsamling har en viktig roll i att samla världens jordbruksaktörer och påminner världen om den betydelse som jordbruket har för att globalt skapa en hållbar framtiden. På mötet antas WFO:s strategiska målsättningar AGENDA 2018-2028. Under mötet antas även reviderade politiska papper gällande matsäkerhet, klimatförändring och värdekedjan samt ett nytt politikpapper gällande produktionsdjur. 

Mera information på webbsidan för WFO GA 2017