15.9 Köp av bonden-dagen: Öppna gårdar i hela landet

SLC - Kopavbonden Ostatilalta 2018 Banner

Den nationella Köp av bonden!-dagen som i september firas för tredje gången lyfter fram matens producenter. Dagen har skapats för att under en gemensam dag erbjuda möjlighet för gårdar och producenter i hela landet att hålla öppen gård, sälja produkter direkt från gården och erbjuda besökare på upplevelser. Du kan delta i temadagen med din gård även om du i allmänhet inte säljer produkter direkt från gården. Köp av bonden!-dagen är en ypperlig möjlighet för producenter att testa marknaderna och få direkt feedback från konsumenterna. 

Producenten kan arrangera evenemanget på sin egen gård, men det går även bra att slå sig samman tillsammans med granngårdar kring ett gemensamt evenemang. Det kan även bra att ta hjälp av andra samarbetsparter, såsom producentavdelningen, 4H- eller marthaföreningar. För hobbyodlare är det även möjligt att delta genom att exempelvis sälja morötter eller äpplen från sin egen trädgård.

Gårdarna lockar besökare på många olika sätt. Förutom direktförsäljning erbjuder en del gårdar också turismtjänster och upplevelser eller möjlighet att delta i skördearbetet. På Köp av bonden!-dagen ordnas även Makumatka Maalle- temadagen, som inbjuder besökare att bekanta sig med landsbygdens turistföretag och vad de har att erbjuda.

Dagsevenemanget erbjuder också goda möjligheter för att skapa nytt samarbete. Då kunder får möjlighet att bekanta sig med bonden bakom maten och smaka på produkter ger det i många fall långvariga och trogna kundrelationer. 

Fakta:
• Dagsevenemanget kan arrangeras på den egna gården, tillsammans med granngården eller hemträdgårdar kan även sälja av sin egen skörd i sin trädgård.
• Gårdar anmäler sig som arrangör på köpavbonden.fi-evenemangssajten där man även informerar om medverkande gårdar och vilka produkter som finns till salu. På sidan finns även tips till medverkande gårdar med tanke arrangemangen. Även besökare hittar information om öppna gårdar på Köp av bonden!-dagen via evenemangssajten.
• Det är kostnadsfritt för en gård att anmäla sig som arrangör.
• I Makumatka Maalle -temadagen deltar även många företag som erbjuder landsbygdsturism.
köpavbonden.fi, www.matkamaalle.fi/

Arrangörer I arrangemangen av Köp av bonden!-dagen deltar Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 och Landsbygdsnätverkstjänsterna, koordineringsprojektet för närmat vid Brahea-centret vid Åbo universitet, Äktasmak.fi, MTK, SLC, Maa- och kotitalousnaiset, Marttaliitto, Marthaförbundet, Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, Lomalaidun ry och Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry.