15.9 Köp av bonden dagen

SLC - Kopavbonden Ostatilalta 2018 Banner

Köp av bonden-dagen! 2018 hålls lördagen den 15 september. Då kan gårdar och producenter i hela landet under en gemensam dag hålla öppen gård, sälja produkter direkt från gården och erbjuda besökare på upplevelser. Du kan delta i temadagen med din gård även om du i allmänhet inte säljer produkter direkt från gården. Köp av bonden!-dagen är en ypperlig möjlighet för producenter att testa marknaderna och få direkt feedback från konsumenterna. Producenten kan arrangera evenemanget på sin egen gård, men det går även bra att slå sig samman tillsammans med granngårdar kring ett gemensamt evenemang. Det kan även bra att ta hjälp av andra samarbetsparter, såsom producentavdelningen, 4H- eller marthaföreningar. För hobbyodlare är det även möjligt att delta genom att exempelvis sälja morötter eller äpplen från sin egen trädgård.

I arrangemangen för Köp av bonden!-dagen på nationell nivå medverkar Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 och Landsbygdsnätverket, Koordineringsprojektet inom närmat/Brahea Centrum vid Åbo Universitet, Äktasmak.fi, MTK, SLC, Maa- ja kotitalousnaiset, Martat, Marthaförbundet, Suomen 4H-liitto och Finlands svenska 4H, Lomalaidun ry och Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry.

ostatilalta.fi