26-27.11 SLC:s kongress

SLC - Kongress 2018 Savethedate Webb

SLC:s förbundskongress hålls på Korpilampi i Esbo den 26-27 november.

Den allmänna förbundskongressen är SLC:s rådgivande organ som fastställer de allmänna riktlinjerna och principerna för förbundets verksamhet. Förbundskongressen sammankallas vart tredje år.

Genom kongressen får producentförbund, lokalavdelningar och skogsvårdsföreningar ta del av viktiga frågor och påverka de allmänna riktlinjerna och principerna för centralförbundets verksamhet. 

Under kongressen kommer bland annat följande temaområden att behandlas: jordbrukspolitikens framtid och livsmedelskedjans lönsamhet, skogsvårdsföreningarnas framtid, markägarfrågor, SLC:s miljöprogram och digitalisering. Under kongressen lyfts även SLC:s medlemstema år och aktiveringen av den lokala verksamheten fram.

Kongressen inleds vid lunch den 26.11 och avslutas den 27.11 med eftermiddagskaffe. 

I samband med kongressen hålls även fullmäktiges höstmöte på morgonen den 26.11. Även en gemensam ungdoms- och kvinnoträff går av stapeln söndagen den 25.11 från och med eftermiddagen. 

Mera information samlas på kongresswebbplatsen slc.fi/kongress2018