Ungdoms- och kvinno­träff i Esbo 25-26.11

SLC - A Ungdomskvinnotraff2015 Ah
SLC ungdomsträff och kvinnoträff i Nådendal 2015

SLC bjuder in dig till en inspirerande träff tillsammans med andra aktiva inom SLC-organisationen den 25-26 november, till hotell Korpilampi i Esbo. Samtidigt inbjuds du att delta i SLC:s allmänna förbundskongress som hålls den 26-27 november på samma plats.

 Temat för ungdoms- och kvinnoträffen är ”Attityder och påverkan – hur kan jag hitta verktyg för att ta mig fram i livet och påverka min omgivning”. Avsikten är att med hjälp av positiva attityder få deltagarna att se framåt i vardagen, i det egna arbetet och i arbetet för jordbrukets framtid. Vi vill ge deltagarna konkreta redskap för att föra fram sin åsikt, påverka och ta del i samhället.

Vi erbjuder dig som t.ex. aktiv matmedborgare, förtroendevald eller företagare ett intressant program som ger dig nya verktyg för att påverka din vardag. Kom med, höj din kompetens – Ta saken i egna händer!

Praktisk info

Ungdomsträffen har ett begränsat antal platser. Först till kvarn får mala! Anmäl dig via länken (de som deltar i ungdomsutbildningen anmäler sig via en skild länk som redan tidigare levererades till dem som det gäller)

Anmäl dig senast 31.10 via länken https://www.lyyti.in/SLCkongress2018 

SLC står för kost, logi och eventuellt deltagande i SLC:s kongress. Mer information om kongressen och dess program: SLC kongress 2018. Förbunden står för eventuell transport, mer information om transporten fås från förbunden. Kolla kontaktuppgifter till förbunden. Eventuella frågor kan riktas till info@slc.fi eller 09 5860 4621

Program söndagen 25.11

15:00                  Välkomstkaffe och mellanmål

15:30                  VÄLKOMSTHÄLSNING                

15:45-17:00      ”SÄLJ DE JORDGUBBAR DU HAR – EN RESA I ATTITYDERNAS LANDSKAP”  med konsultföretaget Bertills & Jung

En resa i attitydernas landskap, vad kan attityder göra med dig och för dig? Hur hittar man verktyg och redskap att se framåt i livet och i arbetet? Hur ska man  ta plats och vara med och påverka i samhället? Bertills & Jung ger dig verktyg som du kan använda i olika livssituationer för att uppnå dina målsättningar.

17:00-17:15      PAUS

17:15-18:30      ”RETORIK OCH ARGUMENTATIONSTEKNIK”     med Alexandra Ohls, coach och företagare, AO coatching & consulting

Hur ska jag nå fram med mitt budskap? – Retorik innebär talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Antikens greker talade om retoriken som konsten att övertyga. Alexandra Ohls kommer att presentera den kraftfulla tekniken genom övningar och diskussion.

18:30-19:00 KVINNOTRÄFF

Kvinnorna samlas för att reflektera över dagens program. -Vill kvinnorna ta plats i organisationen och samhället? Hur förstärka kvinnornas röst i organisationen och samhället? Vilka är de egna målsättningarna?

18:30-19:00      UNGDOMARNA SAMLAS FÖR ATT UTARBETA ETT UTTALANDE                    

19:30                  Middag På hotellets restaurang.

17-22                  Möjlighet att basta och bada   

Program 26.11

06:30-10            Morgonmål serveras på hotellet

7-10                     Möjlighet att basta och bada

8-14:30               Minimässa i hotellaulan med SLC:s samarbetsparter

8-11                     Besök hos Naturreserinstitutet LUKE i Vik (bussen startar kl. 8:00 från hotellet)

11-12:15            Lunch på hotell Korpilampi

12:30                  SLC kongressen inleds (pågår till tisdagen 27.11 ca. kl. 15)