Lännen Media: Biobränslen går bra åt

Tammerfors 29.12.2016, 06:38EkonomiDet säljs överraskande mycket biobränslen i Finland, skriver Lännen Media. Under de senaste åren har bensinstationerna sålt tre gånger så mycket biobränslen som lagen kräver. Trafikbränslena bör innehålla en viss mängd förnybara ämnen för att minska utsläppen. Den bioandel som krävs i bränslena stiger varje år, men tillsvidare har det inte varit några problem med att...

Åland tar åter strid med staten

Mariehamn 23.12.2016, 18:58InrikesDet fasta Finland vill inte stödja de åländska jordbrukarna. Ålands landskapsregering tar nu frågan till Högsta domstolen. Landskapsregeringen och Jord- och skogsbruksministeriet är i en behörighetstvist om lånegarantier för jordbrukare. Landskapsregeringen ser ingen annan utväg än att vända sig till Högsta domstolen för ett avgörande. - Det är illa, säger näringsminister Camilla Gunell (S). ...

Evira rekommenderar att utfodringen med kadaver begränsas på grund av fågelinfluensan

Livsmedelssäkerhetsverket Evira rekommenderar att man i kustområdena upphör med utfodringen med kadaver fram till utgången av mars för att hindra att fågelinfluensan sprider sig.  Havsörnar och andra fåglar kan smittas med fågelinfluensa då de äter kadaver och så sprida sjukdomen vidare. Fågelinfluensa av typen H5N8 som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä har påträffats hos vilda fåglar på Åland,...

Vapos vd lämnar bolaget - blir vd för Caruna

Helsingfors 22.12.2016, 10:24EkonomiTorvbolaget Vapos vd Tomi Yli-Kyyny lämnar bolaget. Vapo meddelar att han avgår frivilligt och blir vd för elbolaget Caruna. Yli-Kyyny tog över posten som vd 2010. Före det var han vd för Pohjolas försäkringsbolag. Styrelseordföranden Jan Lång tackade Yli-Kyyny för hans insatser i ett pressmeddelande. - Bolaget har förnyats märkbart och Yli-Kyynys fingeravtryck märks framför...

Vapos vd lämnar bolaget

Helsingfors 22.12.2016, 09:56EkonomiTorvbolaget Vapos vd Tomi Yli-Kyyny lämnar bolaget. Vapo meddelar att han avgår frivilligt och flyttar till en ny arbetsgivare som meddelas senare. Vapo börjar leta efter en ny vd omedelbart. Yli-Kyyny tog över posten som vd 2010. Före det var vd för Pohjolas försäkringsbolag. Styrelseordföranden Jan Lång tackade Yli-Kyyny för hans insatser i ett pressmeddelande. -...

Vapo byter vd

Helsingfors 22.12.2016, 08:55EkonomiTorvbolaget Vapos vd Tomi Yli-Kyyny lämnar bolaget. Vapo meddelar att han avgår frivilligt och flyttar till en ny arbetsgivare som meddelas senare. Vapo börjar leta efter en ny vd omedelbart. Yli-Kyyny tog över posten som vd 2010. Före det var vd för Pohjolas försäkringsbolag Staten äger 50,1 procent av aktierna i Vapo. Resten ägs av lokala...

Utlåtande om förordningen om nordligt stöd 2017

UTLÅTANDE21.12.2016 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1887/01.02/2016UTLÅTANDE OM STATSRÅDETS FÖRORDNING OM NORDLIGT STÖD 2017SLC har bekantat sig med utkastet till förordning och önskar framföra följande:SLC anser att förordningen motsvarar den beredning som SLC deltagit i och det förhandlingsresultat som nåddes mellan statsmakten och producentorganisationerna SLC och MTK den 28 november 2016.SLC har således ingenting att invända emot eller anmärka på gällande innehållet i förordningen.SVENSKA...

ANM: Förslagen till genomförande av ILUC-direktivet ut på remiss

Arbets- och näringsministeriet har skickat förslag till vissa lagändringar, som skrivits i form av en regeringsproposition, ut på remiss. Syftet med lagändringarna är att i Finland genomföra det s.k. ILUC-direktivet, som handlar om indirekta ändringar i markanvändningen. Utlåtande begärs också över den mellanrapport som arbetsgruppen med uppgift att begrunda ändringarna har överlämnat till ministeriet den 2 december 2016.Syftet med lagändringarna...