Försäljningen minskade med 90 procent

02.04.2017, 14:02Utrikes- Den 24 augusti 2016 drabbades mellersta Italien av en kraftig jordbävning som totalförstörde ett antal byar och skördade uppemot 300 människoliv. Magnituden mättes till 6,0. - Mycket lite blev kvar av byn Amatrices historiska centrum och det är nu förbjudet att vistas där. - Den 30 oktober kom ett ännu starkare skalv och det...

Jordbävningar enorm smäll för Italien

Italien 02.04.2017, 14:01UtrikesFiocco verkar känna sig hemma i ruinerna. Fiocco är en stor, ljus hund och har inte drabbats lika hårt av jordbävningarna i mellersta Italien som människorna. Fiocco håller till vid en totalförstörd ladugård och även villorna i närheten har tagit så mycket stryk att de tidigare invånarna flyttat in i en husvagn. Där har de kök,...

Mavi: Skyddad geografisk beteckning söks för basturökt skinka

Namnskydd för ”Basturökt skinka, tillverkad på traditionellt sätt”/”Saunapalvikinkku, tehty perinteiseen tapaan” söks. Registrering som skyddad geografisk beteckning (SGB) söks av Saunapalviyhdistys ry, vars uppgift är bland annat att slå vakt om den traditionella framställningsmetoden för och särprägeln hos äkta basturökt skinka.Basturökt skinka, tillverkad på traditionellt sätt är en köttprodukt som framställs av intakta muskler i eller skurna bitar av grisskinkor....

Elektrikerförbundet betalar 8 000 euros skadestånd till över 40 medlemmar

Helsingfors 31.03.2017, 13:31InrikesElektrikerförbundet måste betala skadestånd till de medlemmar som blev uppsagda i Kemijärvi och Fredrikshamn. Högsta domstolen har inte ändrat på hovrättens dom gällande skadestånden. Stora Enso lade ner pappersfabrikerna i Kemijärvi och Summa i Fredrikshamn år 2008. De flesta anställda sades då upp. En del av dem hörde till Pappersförbundet och en del till Elektrikerförbundet....

JSM: Staten beviljar 56,23 miljoner euro för skogsvårdsarbeten år 2017

Statens bidrag till privata skogsägare för skogsvård och skogsförbättring uppgår till 56,23 miljoner euro år 2017. Målet är att främja en hållbar vård och användning av skogarna. Stöden beviljas av Finlands skogscentral med stöd av lagen om ett hållbart skogsbruk (Kemera). Anslaget kan användas till att finansiera vård av ungskog (124 000 hektar) och tidig vård av plantbestånd (41 160 hektar),...

JSM: Små och medelstora företag ska få företagsstöd även för begagnade maskiner

Statsrådet godkände den 30 mars 2017 ändringar i förordningen om företagsstöd. I fortsättningen får små och medelstora företag i landsbygdsområdena söka företagsstöd för att anskaffa begagnade maskiner och anordningar. Preciseringarna och ändringarna förtydligar lagstiftningen och harmoniserar praxisen när det gäller företagsstöd enligt Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020 och den övriga offentliga finansieringen. Ändringarna börjar gälla...

Evira: Endast små mängder skandalkött i Finland

Enligt utredningarna som Livsmedelssäkerhetsverket Evira fått förekommer nötkött som införts från de tre brasilianska anläggningarna som försatts i exportförbud inte på den finländska marknaden. I importörernas lager finns små mängder djupfryst fjäderfäkött. Evira har bett de kommunala tillsynsmyndigheterna ta nödvändiga prover av köttet för att säkerställa att det är tjänligt som livsmedel. På marknaden kan förekomma livsmedel, i vilka det...

JSM: Suomen Sikayrittäjät ry börjar betala bidrag till vildsvinsjägare för att bekämpa den afrikanska svinpesten

Suomen Sikayrittäjät ry börjar betala jaktföreningar verksamhetsbidrag för vildsvin fällda i Finland. Anledningen till detta är grisföretagarnas oro över spridning av den afrikanska svinpesten (ASF). Syftet är att uppmuntra jägare att på ett effektivare sätt än i dag begränsa vildsvinsstammens storlek i Finland. Förutom bidraget kan jägarna fortfarande få ersättning för de prover från vildsvin de sänder till Livsmedelssäkerhetsverket Evira.Suomen...